Levanjil premye mas 20

Levanjil jounen 20 Mas 2021: Jezi li preche ak pwòp otorite li, tankou yon moun ki gen yon doktrin li trase pou tèt li, epi yo pa tankou dirèktè lalwa ki repete tradisyon anvan yo ak lwa yo bay yo. Yo te tankou sa: jis mo yo. Olye de sa nan Jezi, mo a gen otorite, Jezi gen otorite.

Lè sa a manyen kè an. Ansèyman an li gen menm otorite Jezi tankou Bondye ki pale; an reyalite, ak yon sèl kòmandman li fasilman libere posede a nan men yon sèl sa ki mal epi li geri li. Poukisa? Pawòl li fè sa li di. Paske Li se pwofèt final la. Èske nou koute pawòl Jezi yo ki gen otorite? Toujou, pa bliye, pote yon ti nan pòch ou oswa valiz ou Levanjil, li li pandan jounen an, koute pawòl otorite Jezi. Angelus - Dimanch 31 janvye 2021

levanjil jodi a

Nan liv pwofèt Geremìa la Jer 11,18-20 Seyè a fè m 'konnen li, mwen konnen li. te montre m intrig yo. Epi mwen menm, tankou yon ti mouton dou ki mennen nan masak la, mwen pa t konnen yo t ap fè konplo sou mwen, yo di: “Ann koupe pyebwa a ak tout fòs li, an nou rache l nan peyi vivan yo. ; pèsonn pa sonje non l 'ankò.' Signore lame, jis jije,
ke ou santi kè ou ak lespri ou,
mwen ka wè revanj ou sou yo,
paske mwen konfye kòz mwen an ba ou.

Levanjil jounen an 20 Mas 2021: selon Jan.

Soti nan Levanjil la selon Jan. Jn 7,40-53 Nan moman sa a, kèk nan moun yo tande pawòl Jezi yo, yo di: "Sa a se vrèman pwofèt la!". Gen lòt ki te di: "Sa a se Kris la!" Lòt moun, nan lòt men an, te di: "Èske Kris la soti nan peyi Galile? Eske ekri nan Liv la pa di: "Nan branch fanmi David la ak nan lavil Betleyèm, nan bouk David la, Kris la va vini"? ». Ak disansyon leve nan mitan pèp la sou li.

Kèk nan yo te vle arete li, men pa gen moun ki te mete men sou li. Lè sa a, gad yo tounen vin jwenn chèf prèt yo ak farizyen yo. Yo di yo: Poukisa nou pa mennen l 'isit la? Gad yo reponn: "Pa janm gen yon moun ki pale konsa!" Men farizyen yo reponn yo: Eske nou te kite tèt nou tou kite nou twonpe nou? Èske nenpòt nan chèf yo oswa farizyen yo te kwè nan li? Men, moun sa yo, ki pa konnen lalwa Moyiz la, yo madichonnen! ».

Lè sa a Nikodèm, ki li te deja ale soti nan Jezi, Li te yonn nan yo, li te di, "Èske lalwa nou jije yon nonm anvan li tande l ', li konnen sa l' ap fè?" Yo reponn li: Ou menm tou, ou se moun Galile. Etidye, epi ou pral wè ke yon pwofèt pa soti nan Galile! ». Epi yo chak tounen lakay yo.

Atik ki gen rapò