Levanjil premye mas 4

Levanjil 4 mas 2021: Osi lontan ke Laza te anba kay li, pou nonm rich la te gen posiblite pou delivre, jete pòt la louvri, ede Laza, men kounye a ke tou de yo mouri, sitiyasyon an te vin irevèrsibl. Bondye pa janm dirèkteman rantre nan kesyon, men parabòl la avèti nou klèman: gen pitye Bondye pou nou ki lye avèk mizèrikòd nou anvè pwochen nou; lè sa a manke, menm ki pa jwenn espas nan kè fèmen nou an, li pa ka antre. Si mwen pa louvri pòt la nan kè m 'bay pòv yo, ki pòt rete fèmen. Menm pou Bondye. E sa terib. (Pap Francis, Odyans Jeneral 18 Me 2016)

Nan liv pwofèt Geremìa la JER 17,5: 10-XNUMX Men sa Seyè a di: -Madichon Bondye pou moun ki mete konfyans yo nan moun, pou yo mete sipò yo nan kò yo, pou yo fè kè yo byen lwen Seyè a. Li pral tankou yon tamerisk nan stepik la; li p'ap wè bon vini, li pral rete nan kote sèk nan dezè a, nan yon peyi sèl, kote pèsonn pa ka viv. Benediksyon pou moun ki mete konfyans yo nan Seyè a ak Bondye a Seyè se konfyans ou. Li se tankou yon pye bwa plante ansanm yon kouran dlo, li gaye rasin li nan direksyon pou aktyèl la; li pa pè lè chalè a vini, fèy li yo rete vèt, nan ane sechrès la li pa enkyete, li pa sispann pwodwi fwi. Pa gen anyen ki pi trèt pase kè a epi li diman geri! Ki moun ki ka konnen l '? Mwen menm Senyè a, mwen fouye lespri a e mwen teste kè yo, pou mwen bay chak moun daprè konduit li, daprè fwi aksyon li yo ».

Levanjil jou 4 Mas 2021 Sen Lik la

Soti nan Levanjil la selon Lik Lk 16,19-31 Nan epòk sa a, Jezi di farizyen yo: «Te gen yon nonm rich ki te mete rad twal koulè wouj violèt ak twal fen, epi chak jou li te bay tèt li gwo fèt. Yon nonm pòv yo te rele Laza, te kanpe nan pòt li, kouvri ak maleng, anvi manje tèt li ak sa ki tonbe sou tab nonm rich la; men se chen ki te vin niche maleng li yo. Yon jou pòv la te mouri e zanj yo te pote l bò kote Abraram. Nonm rich la mouri tou, yo antere l 'tou. Kanpe nan mò yo ye a nan mitan touman, li leve je l ', li wè Abraram byen lwen, ak Laza bò kote l'. Lè sa a, li rele byen fò: Papa Abraram, gen pitye pou mwen epi voye Laza tranpe pwent dwèt li nan dlo epi mouye lang mwen, paske mwen soufri anpil nan flanm sa a. Men, Abraram reponn li: Pitit mwen, sonje byen ke nan lavi ou te resevwa byen ou yo, epi Laza fè sa ki mal. men koulye a nan fason sa a li konsole, men ou nan mitan touman.

Anplis de sa, yon gwo gwo twou san fon te etabli ant nou menm ak ou: moun ki vle pase nan ou pa kapab, ni yo pa ka rive jwenn nou soti nan la. Li reponn: Lè sa a, papa, tanpri voye Laza kay papa m ', paske mwen gen senk frè. Li avèti yo sevèman, pou yo pa rive kote touman sa a tou. Men, Abraram reponn li: Yo gen Moyiz ak pwofèt yo. koute yo. Epi li reponn: Non, papa Abraram, men si yon moun ale jwenn yo nan lanmò, yo pral konvèti. Abraram reponn: Si yo pa koute Moyiz ak pwofèt yo, yo pa pral konvenk menm si yon moun leve soti vivan nan lanmò.

MO PAPA SEN

Atik ki gen rapò