Levanjil premye mas 8

Levanjil 8 Mas 2021: Mwen renmen wè nan figi sa a Legliz la ki se nan yon sèten sans yon ti jan nan yon vèv, paske li ap tann mari oswa madanm li ki pral retounen ... Men, li gen mari oswa madanm li nan ekaristik la, nan Pawòl Bondye, nan pòv yo, wi: men rete tann pou m 'tounen, pa vre? Atitid Legliz sa a ... Vèv sa a pa t enpòtan, non vèv sa a pa t parèt nan jounal yo. Pèsonn pa te konnen li. Li pa te gen okenn degre ... pa gen anyen. Nenpòt bagay. Li pa t 'klere ak limyè pwòp li yo. Se sa li di mwen li wè nan fanm sa a figi Legliz la. Vèti nan gwo nan Legliz la dwe pa klere ak limyè pwòp li yo, men klere ak limyè a ki soti nan mari oswa madanm li (Pap Francis, Santa Marta, 24 Novanm 2014)

Soti nan dezyèm liv wa 2Ki 5,1-15a Nan jou sa yo, Naaman, kòmandan lame wa peyi Siri a, te yon figi otorite nan mitan mèt li ak estime, paske se nan li Senyè a te bay Aramèi delivrans. Men, vanyan gason sa a te yon move maladi po.

Koulye a, bann Arameyen te pran yon ti fi lwen peyi Izrayèl la, ki te fini nan sèvis madanm Naaman an. Li di metrès li a: "O, si mèt mwen ta ka prezante tèt li bay pwofèt ki nan Samari a, li ta sètènman delivre l 'anba move maladi po." Naaman te ale rapòte bay mèt li: "Ti fi ki soti nan peyi Izrayèl la te di sa e konsa." Wa peyi Siri a di l 'konsa: -Ale non, mwen pral voye yon lèt bay wa Izrayèl la.

Li pati, li pran dis talan an ajan, sis mil pyès ajan ak dis rad. Li te pran lèt la bay wa pèp Izrayèl la, nan ki li te di: "Oke, ansanm ak lèt ​​sa a mwen te voye Naaman, minis mwen an, ba ou, libere l 'soti nan move maladi po l' yo." Apre li fin li lèt la, wa pèp Izrayèl la chire rad sou li, li di: "Èske mwen se Bondye ki bay lanmò oswa lavi, se konsa ke li bay lòd pou mwen libere yon nonm soti nan move maladi po li a?" Ou rekonèt ak wè ke li evidamman ap chèche pretèks kont mwen ».

Lè Elisèo, moun Bondye, Li te konnen wa peyi Izrayèl la te chire rad sou li, li voye di wa a: -Poukisa ou chire rad sou ou konsa? Nonm sa a vin jwenn mwen, l'ap konnen gen yon pwofèt nan pèp Izrayèl la. Naaman te rive ak chwal li yo ak cha li a epi li te kanpe devan pòt kay Elisèo a. Elisèo voye yon mesaje ba li pou di: "Ale, benyen sèt fwa nan larivyè Jouden an: kò ou ap retounen jwenn ou an sante epi ou pral pirifye."

Naaman te fache, li ale, li di: "Gade, mwen te panse:" Asire w, li pral soti epi, kanpe dwat, li pral rele non Seyè a, Bondye li a, balanse men l 'sou pati malad la epi wete lèp la. . " Eske rivyè Abanà ak Parpar Damasco yo pa pi bon pase tout dlo pèp Izrayèl la? Èske mwen pa t 'kapab benyen nan moun ki pirifye tèt mwen? ». Li vire, li ale nan kòlè.
Sèvitè l 'yo pwoche bò kote l', yo di l ': Papa mwen, si pwofèt la te ba ou yon gwo bagay, èske ou pa ta fè li? Tout plis kounye a ke li te di ou: "Beni ou epi ou pral pirifye" ». Apre sa, li desann, li plonje nan larivyè Jouden an sèt fwa, dapre pawòl pwofèt Bondye a, epi kò l 'vin tounen tankou kò yon ti gason. li te pirifye.

Levanjil premye mas 8

Li te retounen ak tout bagay sa yo bay pwofèt Bondye a; li antre, li kanpe devan l ', li di l' konsa: Gade. Koulye a, mwen konnen pa gen Bondye sou tout latè pase nan peyi Izrayèl la.

Soti nan Levanjil la dapre Lik Lk 4, 24-30 Nan epòk sa a, Jezi [te kòmanse di nan sinagòg Nazarèt la]: «Sa m'ap di nou la a, se vre: pa gen pwofèt ki akeyi nan peyi li. Vreman vre, mwen di nou verite a: te gen anpil vèv nan pèp Izrayèl la nan moman Eli, lè syèl la te fèmen pou twa ane ak sis mwa ak te gen yon gwo grangou nan tout peyi a; men Eli pa te voye bay okenn nan yo, eksepte bay yon vèv nan Sarèpta di Sidone. Te gen anpil moun ki gen lèp nan pèp Izrayèl la nan moman pwofèt Elisèo a, men okenn nan yo pa te pirifye, eksepte Naaman, moun lavil Aram. Lè yo tande bagay sa yo, tout moun nan sinagòg la te plen ak endiyasyon. Yo leve, yo mete l 'deyò lavil la, yo mennen l' sou tèt ti mòn lan, kote lavil la te bati a, pou jete l 'atè. Men li menm, li pase nan mitan yo, li pati pou wout li.

Atik ki gen rapò