Lourdes se kote mariyal ki pi vizite nan mond lan men kisa nou konnen sou dlo mirak sa a?

Chak ane, yon gwo kantite pèlren vwayaje nan kote mariyn nan Lourdes pou mande favè ak gerizon. Gen anpil moun ki malad ki ansanm ak moun ki pa la yo ale nan pisin yo. Men, konbyen nou konnen sou dlo mirak sa a?

pisin

Lourdes se kote mariyen an pi vizite nan mond lan e Mari akeyi tout moun ki ale la, sitou malad. Pami yo gen anpil moun ki vwayaje nan chèz woulant oswa nan kabann lopital yo, ede pa volontè epi transpòte nan tren espesyal, priye Mari epi rete avèk li. Mesye sa yo pote avèk yo anpil lafwa ak kouraj, paske yo konnen ke la Madonna li ka tande epi reponn priyè enb men sensè yo.

Dlo Lourdes se yon eleman fondamantal pou pèlren. Vyèj Mari a te lonje dwèt sou li Bernadette, jènfi a ki te gen aparisyon yo nan Lourdes, pwen egzak kote sous dlo a te ye. Bernadette fouye tè a jan yo te di l la. Okòmansman anyen pa te pase men jou kap vini dlo a te kòmanse koule ak li pa janm sispann ankò depi.

Madonna

Vrè mirak dlo Lourdes se nan lafwa

Pandan plizyè syèk, anpil kwayan te atribiye "pwopriyete geri” nan dlo Lourdes. Gen temwayaj moun ki malad ki te benyen nan pisin Lourdes e yo te geri, kèk ladan yo rekonèt pa Legliz la ak kèk nan yo ki pa. Sepandan, Lourdes a dlo tèt li li pa gen okenn pwopriyete patikilye.

Vrè diferans lan se nan lafwa ak lapriyè. San lafwa, menm dlo sa a ap toujou jis dlo. Men, pou moun ki gen lafwa epi ki apwoche Lourdes ak yon espwa sensè nan kè yo, yo wè plis ankò: yo wè dlo Vyèj Mari a bay dirèkteman.

Jan Sen Bernadette te di souvan “Gen lafwa epi priye. Dlo p ap gen bon kalite san lafwa." Se lafwa ki fè diferans reyèl la. Menmsi anpil moun pwoche bò sous yo akoz kiryozite, se lafwa ki bay jès sa a sans ak valè.

Dlo Lourdes reprezante devosyon ak lafwa san kondisyon nan Madonna a. Apwoche li epi bwè li sèlman kòm yon jès sipèstisye se yon erè grav pou moun ki fè li sèlman nan kiryozite.