Mande pwoteje manman w ak 5 priyè sa yo

Mo a 'manman' li fè nou panse dirèkteman nan Madanm nou an, yon manman dous ak renmen ki pwoteje nou chak fwa nou tounen vin jwenn li.Men, manman an tou se figi matènèl nou sou tè a, li menm Bondye te konfye nou depi nan premye moman konsepsyon. . Fanm sa a ke nou dwe kwasans nou tou bezwen pwoteje, nan atik sa a ou pral jwenn 5 priyè pou objektif sa a.

5 priyè pou pwoteje manmanm

1. Yon bòdi pwoteksyon

Seyè, mwen leve manman m 'bay Ou epi mwen mande Ou mete yon bòdi bò kote l'. Pwoteje lespri l, kò l, lespri l ak emosyon l kont nenpòt kalite mal. Mwen priye pou pwoteksyon kont aksidan, blesi oswa abi nenpòt kalite. M ap mande w pou w antoure l ak bra w pwoteje e pou l ka pran refij nan lonbraj zèl ou yo. Kache l anba nenpòt sa ki mal ki ta rive sou li epi louvri je l 'nan nenpòt danje. Nan non Jezi, mwen priye. Amèn.

2. Lapriyè pou sante

Jezi, gran gerisè mwen, tanpri pote sante bay manman m. Pwoteje li kont tout viris, jèm ak maladi. Ranfòse sistèm iminitè li epi kenbe li fò. Ranpli l 'ak fòs ou ak enèji pou li kapab ale nan jounen li san efò. Se pou ou pansman nenpòt blesi epi pwoteje li kont plis doulè oswa blesi. Pwoteje l menm jan li te pwoteje m. Nan non Jezi, mwen priye. Amèn.

3. Yon lapriyè pou manman fatige

Papa nou ki nan Syèl la, leve manman. Mwen konnen nanm li anvi pou ou. Mwen konnen li ka pwospere sèlman lè li chèche ou ak tout kè, men kounye a li bouke nan batay ak bouke. Li santi li nan fen batay la li ap fè fas a. Senyè Jezi, ede l chèche w nan moman monn nan epi transfòme moman rechèch sa yo an moman lajwa plen ak glwa. Manyen lespri li ak men ou renouvle.
Lè yon manman se fizikman, mantalman ak emosyonèlman fatigan pafwa. Ba li rès ki soti nan rann tèt ou bay ou. Mennen l 'nan dlo trankil. Ede l rete kalm epi konnen ke ou se Bondye li epi w ap goumen pou li. Reviv lespri li ki soti nan manyen Sentespri w la. Ede zo fatig li yo tounen nan lavi. Nan non Jezi Amen.

4. Yon priyè pou lapè pou manman m

Bondye Papa, chak fwa mwen panse ak li, mwen di ou mèsi. Pandan m ap leve manman m ba w jodi a, m mande w pou w ede l pa enkyete w pou anyen men pote tout bagay ba w. Bay li yon atitid rekonesan pandan l ap fè w konnen demann li yo. Bay li lapè ou, Papa Bondye, ki depase tout entèlijans e ki pwoteje kè l ak lespri l nan Jezikri, kite l ak lapè ou te bay la, pa jan monn nan bay la, men lapè ou ki depase tout konpreyansyon. Retire pwoblèm kè l epi ede l pa pè. Raple l pandan l ap chèche w, w ap reponn li epi w ap libere l anba tout enkyetid ak laperèz li yo. Nan non Jezi Amen.

5. Lapriyè pou manman m pou benediksyon an

Bondye Papa, mwen priye pou ak richès glwa w ou ka fòtifye manman m ak pouvwa w grasa Lespri w pou Kris la ka rete nan kè l grasa lafwa. Epi m priye pou manman m anrasinen ak anrasinen nan lanmou pou l ka gen pouvwa, ansanm ak tout pèp Sen Senyè a, pou l konprann ki jan lanmou Jezi genyen pou li laj, long, wo ak pwofon. ak konnen sa a.lanmou ki depase konesans yo dwe ranpli nan mezi tout plenitid Bondye.Ede l anbrase nan kè l konsyans ke Ou kapab fè san mezi plis pase nenpòt bagay nou mande oswa imajine, dapre pouvwa li. ki travay nan nou.. Nan non Jezi Amen.

Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Mirak lapriyè 30 jou pou Sen Jozèf

Mirak lapriyè 30 jou pou Sen Jozèf

Ki jan yo priye pou evite lagè nan Ikrèn

Ki jan yo priye pou evite lagè nan Ikrèn

Jou Valentine a toupre, tankou lapriyè pou moun nou renmen yo

Jou Valentine a toupre, tankou lapriyè pou moun nou renmen yo

Ki jan yo priye Kè Sakre Jezi a ak Novena Padre Pio a

Ki jan yo priye Kè Sakre Jezi a ak Novena Padre Pio a

7 priyè yo bay Santa Brigida yo dwe resite pou 12 ane

7 priyè yo bay Santa Brigida yo dwe resite pou 12 ane

4 konsèy pou fè fas ak genyen yon batay espirityèl

4 konsèy pou fè fas ak genyen yon batay espirityèl