Nan mesaj li a, Our Lady of Medjugorje envite nou rejwi menm nan soufrans (Videyo ak lapriyè)

Prezans nan Madonna nan Medjugorje se yon evènman inik nan istwa limanite. Pou plis pase trant ane, depi 24 jen 1981, Madonna a te prezan nan mitan nou, pote mesaj espwa ak envitasyon nan lafwa. Nan youn nan mesaj li yo, sa n ap pale nou jodi a, li abòde tèm soufrans la e li envite nou fè yon so kalitatif nan lafwa nou pou n fè eksperyans yon gwo don Sentespri a.

Maria

Madanm nou an nan Medjugorje envite nou ofri soufrans nou yo bay Bondye

Madanm nou an ankouraje nou ofri kwa nou yo ak soufrans nou pou entansyon li. Menm jan ak Manman nou, li vle ede nou mande Bondye gras pou nou.Li ankouraje nou ofri soufrans nou yo kòm yon kado bay Bondye pou yo ka tounen yon bèl flè lajwa. Envitasyon sa a sanble kontrè ak lojik nou an, ki toujou gen tandans chape anba doulè ak soufrans. Men, Madanm nou sonje ke soufrans ka vin kè kontan ak kwa a ka vin nan fason lajwa.

Medjugorje

Gen moun ki ka mande si li posib pou yo jwenn lajwa nan soufrans. Bondye jere ranvèse a lojik e kretyen yo swiv li ak lafwa ak konfyans. Olye pou yo te la Mesi triyonfan ke tout moun te espere, gèrye a ki ta libere pèp Izrayèl la ak pouvwa ak prestige te fè pi plis, li te ofri lavi li pou la. delivrans tout moun. Swiv li vle di imite egzanp li.

Sètènman p ap janm mande nou pou nou sakrifye lavi nou, men chak jou nou ka ofri tout efò nou, fristrasyon, desepsyon ak doulè nou pou pwojè a. delivrans Bondye. Madanm nou envite nou priye pou nou kapab akeyi ak kè nou, pa sèlman lespri nou, lajwa pwofon ki soti nan lanmou Bondye.

An rezime, mesaj Our Lady of Medjugorje defi nou chanje pèspektiv nou sou soufrans. Li envite nou ofri pa nou soufrans kòm yon kado bay Bondye pou yo ka vin lajwa. Sa a ka sanble tankou yon paradoks, men nou lafwa anseye nou ke si ou kwè nan Bondye tout bagay posib.