Lapriyè aswè yo dwe di anvan ou ale nan kabann

Beni nou ak repo aswè a Jezi, padone nou pou bagay nou te fè jodi a ki pat onore ou. Mèsi paske w renmen nou anpil e w konnen nou toutotan. Nou bezwen èd ou chak jou e nap remèsye ou pou fòs ou ban nou e pou ede nou konnen ke menm bagay difisil yo posib avèk ou. Beni fanmi nou ak lakay nou epi kenbe nou an sekirite tout nwit lan. Se pou zanj ou yo veye ak veye sou nou, jan ou te pwomèt la.

Ou te di nou nou tankou mouton. E ke ou gide ak veye nou tankou yon gadò mouton. Ou konnen non nou epi ou fè nou santi nou espesyal ak renmen. Lè nou fè mal, ou ede nou santi nou pi byen. Mèsi, Jezi, pou bon swen ou. Mèsi pou Bib la ak pou anseye nou bagay nan lavi ki ede nou grandi. Beni moun ki nan monn nou an epi ede yo konnen ou renmen yo tou. Mèsi pou tout moun ki ede nou anpil: pwofesè, doktè, polisye, ponpye ak anpil lòt.

Mèsi pou bon plan ou pou lavi nou. Ede nou obeyi w e renmen w pi plis toujou. Lè nou leve nan maten, mete yon souri sou figi nou ak objektif ou nan kè nou, pare yo kòmanse yon nouvo jou. Nou renmenw Jezi Bonswa. Nan non presye Jezi, Amèn.

Atik ki gen rapò