Sen Jan Bosco ak mirak ekaristik la

Don Bosco se te yon prèt Italyen ak edikatè, fondatè Kongregasyon Salezyen yo. Nan lavi l, ki te dedye a edikasyon jèn yo, Don Bosco te temwen anpil mirak ekaristik, ki gen ladan yon sèl ki te fèt an 1848 ki te enpòtan anpil.

EKARISTI

Don Bosco te viv nan yon epòk kote a povrete ak chomaj yo te gaye toupatou e li te dedye lavi l pou sipòte ak edike yo jèn majinalize yo. Filozofi edikasyon l 'te baze sou prevansyon, fòmasyon moun ak kretyen, afeksyon ak rezon, ak travay li te gen yon enpak siyifikatif sou sosyete ak edikasyon nan peyi Itali ak nan anpil lòt pati nan mond lan.

Miltiplikasyon an nan gen tout pouvwa a

Istwa sa a soti nan 1848, lè Sen Jan Bosco, nan moman distribye kominyon a 360 fidèl yo te reyalize ke nan Tant Randevou a te sèlman rete 8 lame.

Pandan pwosesyon an, Don Bosco remake yon gwo pwoblèm: la numero nan lame ki disponib yo te ensifizan pou satisfè bezwen fidèl yo. Sepandan, olye li lage kò l nan sitiyasyon an, Don Bosco te deside priye epi konfye tèt li nan volonte Bondye.Li te fè sa epi toudenkou, la. lame miltipliye etonan, ase manje tout foul moun yo prezan.

DON BOSCO AK JÈN YO

Jozèf Buzzetti, ki te vin youn nan premye prèt salezyen yo, t ap sèvi lamès jou sa a epi lè li te wè Don Bosco. miltipliye Lame yo ak distribye kominyon bay 360 ti gason yo, li te santi malad ak emosyon. 

Don Bosco nan okazyon sa te di li te fè yon rèv. Yon pakèt veso t ap mennen yon batay nan lanmè kont yon sèl veso, senbòl Legliz la. Bato a te frape plizyè fwa men li te toujou parèt viktorye. Ki te dirije pa Pap, ancrage nan de kolòn. Premye a nan tèt la te gen yon wafer ak inscription la "Salus kredyans", sou youn ki pi ba a te gen olye de estati a nan Immaculate Konsepsyon ak inscription la "Auxilium Christianorum".

Istwa a nan miltiplikasyon an nan gen tout pouvwa a anseye nou anpil bagay, ki gen ladan laenpòtans lafwa, lapriyè ak devouman bay lòt moun. Nan yon monn kote nou souvan pran nan dekourajman ak dezespwa, nou dwe sonje ke lafwa ka fè yon sèl. sous fòs ak espwakapab simonte difikilte.