Bati Peyi Wa a, meditasyon nan jounen an

Bati Wayòm nan: Ou se pami moun ki pral pran lwen wayòm Bondye a? Oswa nan mitan moun yo ke li pral bay yo pwodwi bon fwi? Sa a se yon kesyon enpòtan yo dwe reponn laverite. "Se poutèt sa, m'ap di nou, y'a wete Peyi kote Bondye Wa a nan men nou, y'a renmèt li bay yon pèp ki va bay fwi li yo." Matye 21:42

Gwoupman an premye nan moun, moun ki soti nan ki Wayòm Bondye a pral pran lwen, yo reprezante nan parabòl sa a pa lokatè yo nan jaden rezen an. Li klè ke youn nan peche pi grav yo se Evaris. Yo egoyis. Yo wè jaden rezen an tankou yon kote yo ka anrichi tèt yo epi pran swen ti kras pou byen lòt moun. Malerezman, attitude sa a fasil pou adopte nan lavi nou. Li fasil pou wè lavi tankou yon seri opòtinite pou "avanse". Li fasil pou nou abòde lavi a yon fason kote nou toujou ap pran swen tèt nou olye nou sensèman chèche byen lòt moun.

Dezyèm gwoup moun, moun ki pral bay Peyi Wa ki nan Bondye yo pwodwi bon fwi, yo se moun ki konprann objektif santral lavi a se pa senpleman anrichi tèt li men pataje lanmou Bondye ak lòt moun. Se moun sa yo ki toujou ap chèche fason yo ka yon vrè benediksyon pou lòt moun. Li se diferans ki genyen ant egoyis ak jenerozite.

Bati wayòm nan: lapriyè

Men jenerozite ke yo rele nou sitou se sa a nan bati Peyi Wa ki nan Bondye. Li se fè nan travay charite, men li dwe yon charite motive pa Levanjil la ak ki gen Levanjil la kòm objektif final li yo. Pran swen moun ki nan bezwen yo, ansèyman, sèvi ak tankou yo tout bon sèlman lè Kris la se motivasyon ak objektif final la. Lavi nou dwe fè Jezi pi byen li te ye ak renmen, pi konprann ak swiv. Vreman vre, menm si nou ta nouri yon foul moun nan povrete, pran swen moun ki te malad oswa vizite moun ki te pou kont li, men nou te fè sa pou lòt rezon pase pataje final la nan Levanjil la nan Jezi Kris la, Lè sa a, travay nou an pa pwodwi bon fwi nan bati nan Peyi Wa ki nan syèl la. Nan ka sa a, nou ta sèlman filantwopis olye ke misyonè nan renmen Bondye a.

Panse, jodi a, nan misyon Senyè nou an te konfye ou pou pwodwi anpil bon fwi pou konstwi Wayòm li an. Konnen ke sa a ka reyalize sèlman nan lapriyè chèche fason Bondye enspire ou aji. Eseye sèvi sèlman volonte l 'pou tout bagay ou fè yo pral pou tout bèl pouvwa Bondye ak delivre nanm yo.

Lapriyè: Wa gloriye mwen an, mwen priye pou Wayòm ou an grandi e pou anpil nanm ka konnen ou kòm Senyè yo ak Bondye yo .. Sèvi ak mwen, cheri Senyè, pou konstwi Wayòm sa a epi ede tout aksyon mwen nan lavi a pou mwen donnen anpil ak bon fwi. Jezi mwen kwè nan ou.