CROWN nan disip yo ti kras nan Jezi

Senp lapriyè sa a te fèt pou timoun yo, pou yo ka konfye tèt yo a Papa a ak Kè yo Sakre nan Jezi ak Mari, yo vin "ti disip" nan Seyè a.

Chè Papa nou ki nan syèl la, mwen renmen ou anpil: akeyi mwen nan kè ou tèlman bon. 1 Papa nou
Chè Manman ki nan Syèl la, ede m 'yon bon timoun: akeyi m nan kè pi ou. 1 Ave Maria
3. Chè Jezi, mwen vle vin zanmi sensè ou: akeyi mwen nan kè dous ou. 1 Fè lwanj Papa a
Yon zanj Bondye a Lè sa a, resite nan zanj lan Gadyen pou mande pou pwoteksyon espesyal l 'yo.