Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Dènye mesaj la Our Lady of Medjugorje li date 25 desanm pase a, jou Nwèl la. Koulye a, nou ap tann pou nouvo a.

Pawòl Vyèj la beni: “Mezanmi! Jodi a mwen pote Jezi Pitit mwen an pou ou ba ou lapè li. Timoun piti, san lapè ou pa gen ni avni ni benediksyon, donk retounen nan lapriyè paske fwi lapriyè a se lajwa ak lafwa, san yo pa ka viv. Benediksyon nou ba w jodi a, pote l bay fanmi w epi anrichi tout moun w rankontre pou yo santi favè w resevwa a. Mèsi paske w te reponn apèl mwen an”.

25 novanm 2021

Men, yon mwa anvan, nan dat 25 novanm 2021, mesaj la te sa a: “Chè timoun! Mwen avèk nou nan tan mizèrikòd sa a e mwen envite nou tout pou nou pote lapè ak lanmou nan monn sa a, kote, timoun piti, Bondye envite nou atravè mwen pou nou vin priyè, lanmou ak ekspresyon Paradi, isit sou tè a. Se pou kè nou ranpli ak lajwa ak lafwa nan Bondye pou, timoun piti, nou ka gen konfyans total nan volonte li sen. Se poutèt sa mwen avèk nou paske li menm ki Trèwo a voye m nan mitan nou pou m ankouraje nou pou nou gen espwa e n ap pote lapè nan monn boulvèse sa a. Mèsi paske w te reponn apèl mwen an”.

Mesaj ki gen dat 25 oktòb 2021

Finalman, annou sonje mesaj 25 oktòb 2021 la: “Mezanmi! Retounen nan lapriyè paske moun ki priye yo pa pè avni. Moun ki priye yo ouvè a lavi epi yo respekte lavi lòt moun. Nenpòt moun ki priye, timoun piti, santi libète pitit Bondye yo ak kè kontan sèvi pou byen frè l. Paske Bondye se lanmou ak libète. Se poutèt sa, timoun piti, lè yo vle mete lyen sou nou epi sèvi ak nou, sa pa soti nan Bondye paske Bondye se renmen ak bay lapè li a tout kreyati. Se poutèt sa li voye m 'pou ede w grandi nan sentete. Mèsi paske w te reponn apèl mwen an”.

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"