Devosyon ak priyè nan zanj gadyen an

ACT nan konsèvasyon pou zanj lan gad

Depi nan konmansman an nan lavi mwen ou te resevwa m 'tankou pwoteksyon ak konpayon. Isit la, nan prezans Seyè mwen ak Bondye mwen, nan manman m 'ki nan syèl syèl Mari ak nan tout zanj yo ak pèp Bondye yo, mwen, pechè peche (Non ...) vle konsakre tèt ou nan ou. Mwen vle pran men ou epi pa janm kite l ankò. Mwen pwomèt ke mwen toujou rete fidèl epi obeyisan pou Bondye ak legliz Manman ki sen an. Mwen te pwomèt ke mwen te deklare mwen toujou konsakre nan Mari, madanm mwen, Rèn ak manman ak pran l 'kòm yon modèl nan lavi mwen. Mwen pwomèt pou m konsakre pou ou tou, sen patwon mwen ak pou difize selon fòs mwen devosyon pou zanj Bondye yo ki akòde nou nan jou sa yo kòm yon ganizon e èd nan lit espirityèl pou konkèt Peyi Wa Bondye a. Tanpri, Sentespri zanj , pou ban mwen tout fòs lanmou divin pou m 'vin anflame, tout fòs lafwa a pou m pa janm ka tonbe nan erè ankò. Mwen mande pou men ou defann mwen de lènmi an. Mwen mande ou pou favè imilite Mari a pou li ka chape anba tout danje epi, gide pa w, rive nan antre kay Papa a nan syèl la. Amèn.

Bondye ki gen tout pouvwa ak p'ap janm fini an, ban m èd èd ki nan syèl yo pou m ka pwoteje de atak menas lènmi yo, epi, libere de tout advèsite, mwen ka sèvi ou ak kè poze, gras a san presye nan Jezi Kris la ak lapriyè Vyèj la Immaculate Maria. Amèn.

Lapriyè pou zanj gadyen an
"Chè zanj ti kras" Lè mwen anvi dòmi epi mwen pral dòmi Vini non isit la ak vini epi kouvri m '. Avèk pafen ou nan flè syèl antoure timoun yo nan lemonn antye. Avèk ki souri nan je yo ble li pote kè kontan nan tout timoun yo. Dous trezò nan zanj mwen an, renmen presye voye pa Bondye, mwen fèmen je m 'ak ou fè m' rèv ki avèk ou mwen aprann vole.

Lapriyè pou zanj gadyen an - 2
"Chè zanj, zanj ki apa pou Bondye Ou se gadò mwen epi ou toujou bò kote m 'ou pral di Seyè a ke mwen vle yo dwe bon ak pwoteje m' soti nan wotè nan fotèy li. Di fanm nou an ke mwen renmen li anpil epi ke li pral konsole m 'nan tout doulè. Ou kenbe yon men sou tèt mwen, nan tout danje, nan tout tanpèt. Li toujou gide m 'sou bon chemen an ak tout moun mwen renmen yo e se konsa pou li. "

Lapriyè nan zanj gadyen an
“Ti zanj Senyè a ki gade m nan tout lè, ti zanj Bondye bon an fè l grandi bon ak yon relijyeu; Sou etap mwen yo ap gouvènen zanj Jezi "

Zanj gadyen mwen an
Zanj Gadyen mwen an, ki te kreye pa bon Bondye a sèlman pou mwen, mwen wont pou ou genyen bò kote m, paske mwen pa toujou obeyi ou. Plizyè fwa mwen tande vwa ou, men mwen te tounen kontanple mwen espere ke Seyè nou an te plis padonnen pase ou. Pòv renmen fè rèv!

Mwen te vle bliye ke ou se manda li pou veye sou mwen. Se poutèt sa se pou ou ke mwen dwe toujou vire nan advèrsite yo nan lavi a, nan tantasyon, nan maladi, nan desizyon yo dwe pran.

Padonnen mwen, zanj mwen, epi fè mwen santi prezans ou souvan. Mwen sonje jou sa yo ak nwit ke mwen te pale avèk ou ak ke ou reponn mwen ban mwen anpil trankilite ak lapè, kominike reyon yo nan limyè ou, misterye men reyèl.

Ou se yon pati nan Lespri Bondye a, nan atribi li, nan pouvwa li. Ou se lespri pa janm tache pa sa ki mal. Je ou wè ak je Seyè a, bon, dous, adorabl avoka. Ou se sèvitè m 'yo. Tanpri, toujou obeyi m 'epi ede m' obeyi ou.

Koulye a, mwen mande w pou yon favè patikilye: souke m 'nan moman sa a nan tantasyon, konsole m' nan moman sa a nan jijman, fòtifye m 'nan moman sa a nan feblès ak toujou ale nan vizite kote sa yo ak moun sa yo kote konfyans mwen ap voye ba ou. Ou se yon bon reprezantan. Pote nan men ou liv lavi mwen ak kle letènite pou nanm mwen.

Konbyen mwen renmen ou zanj mwen!

Nan figi ou mwen wè Bondye mwen, nan je transparan ou tout moun sa yo ki bezwen pitye. Anba zèl ou yo mwen kache e mwen regrèt pou mwen pa toujou koute ou, men ou konnen zanj mwen an, ke mwen te renmen ou anpil epi sere nan kè mwen kòm pi gran pwoteksyon mwen.

Ou toujou sèvi mwen san ou pa peye; an retou mwen te pwomèt ou anpil bagay, men mwen pat toujou kapab kenbe yo. Ou ede m 'viv lavi m' pi byen, epi, nan moman agoni mwen an, prezante m 'Mari, manman mwen renmen anpil, Vyèj ki pi Sentespri, Vyèj pwisan, pou ou, ki moun ki te fè m' konnen sèl Pitit Literal li a, pote m 'nan jijman li ... fini nan letènite beni.

Men koulye a, ke mwen toujou sou latè, mwen konfye ou, menm jan tou nanm mwen, tou sa yo ki an pitit mwen yo ak frè m 'yo, zanmi ak lènmi, men menm plis pase tout moun ki toujou pa konnen yo se timoun ... nan Bondye. Amèn. Manman Providence

Priyè aswè a zanj gadyen an, atribiye nan moun peyi Lejip Macarius M (+390):
«Sentespri zanj Bondye a, ki veye sou nanm mwen ak kò mwen an, padonnen m 'tout sa ki ta ka ofanse ou pandan tout lavi mwen ak tout fot yo nan jodi a. Pwoteje m 'nan nwit la apwoche epi gade m' soti nan pyèj yo ak atak nan lènmi an, se konsa ke mwen pa ofanse Bondye ak yon peche. Lapriyè pou mwen avèk Senyè a, pou li ka ranfòse m 'nan krent li epi fè m' yon domestik ki merite sentete li. Amèn ".

Koleksyon nan fèt la nan zanj gadyen yo:
"O Bondye, ki moun ki avèk pwovidans misterye voye zanj ou yo soti nan syèl la gadyen nou yo ak pwoteksyon, asire w ke nan vwayaj la nan lavi nou yo toujou sipòte pa èd yo yo dwe ini ak yo nan kè kontan p'ap janm fini an".

Lapriyè sou ofrann sou fèt la nan zanj gadyen yo:
"Seyè a aksepte kado sa yo nou ofri ou nan onè nan zanj Bondye yo: pwoteksyon yo pral delivre nou soti nan tout danje ak san pwoblèm mwen tap gide nou nan peyi ki nan syèl la".

Lapriyè apre kominyon nan fèt la nan zanj gadyen yo:
"O Papa, nan Sentsèn sa a, ban nou pen pou lavi etènèl, gide nou avèk asistans zanj yo sou wout sali ak lapè".

Lapriyè nan zanj gadyen an
Zanj Gadyen mwen an, vrè zanmi, konpayon fidèl ak gid asire mwen, mwen di ou mèsi pou charite san pran souf, vijilans ak pasyans ke ou te ede m epi ede m nan bezwen espirityèl ak tan mwen toujou.

Mwen mande ou padon pou degou mwen ke mwen te souvan ba ou avèk dezobeyisans mwen pou konsèy lanmou ou, avèk rezistans a bon direksyon ou yo, ak avèk ti pwofi enstriksyon sakre ou yo. Tout tan tout tan an, mwen priye ou, nan tout lavi mwen, pwoteksyon ki pi benen ou, pou ke, ansanm avèk ou, mwen ka remèsye Seyè a komen pou fè lwanj ak benediksyon pou tout letènite. Amèn.

Envokasyon pou zanj gadyen an
Ede m, zanj gadyen ki apa pou mwen, ede nan bezwen mwen yo, konfò nan malheurs mwen yo, limyè nan fènwa mwen, pwotèktè nan danje ki enspire bon panse, apèl avèk Bondye, plak pwotèj ki rale lènmi sa ki mal, konpayon fidèl, zanmi trè asire w, konseye ki pridan, modèl nan obeyisans, yon glas nan imilite ak pite. Ede nou, zanj ki veye nou, zanj fanmi nou yo, zanj timoun nou yo, zanj pawas nou yo, zanj nan vil nou an, zanj nan peyi nou an, zanj legliz la, zanj nan linivè a. Amèn.

Lapriyè nan zanj gadyen an
Trè bon zanj, gadyen mwen, titè ak pwofesè, gid mwen ak defans mwen, konseye ki gen bon konprann mwen an ak zanmi trè fidèl, mwen te rekòmande pou ou, pou bonte Seyè a, depi jou mwen te fèt jiska dènye èdtan nan lavi mwen. Konbyen reverans mwen dwe ou, konnen ke ou se toupatou ak toujou tou pre m '!
Avèk konbyen rekonesans mwen gen pou di ou mèsi pou lanmou ou genyen pou mwen, e konbyen konfyans pou mwen konnen asistan mwen ak defandè mwen! Montre m ', Sentespri Zanj, korije m', pwoteje m ', veye m' ak gide m 'pou vwayaj la dwa ak an sekirite nan lavil Bondye a nan Bondye.
Pa kite m 'fè bagay ki ofanse sentete ou ak pite. Prezante dezi mwen pou Senyè a, ofri l 'priyè mwen yo, montre l' mizè yo ak implore m 'remèd la pou yo pa bonte enfini l' ak pa lapriyè matènèl la nan Mari ki apa pou Bondye Rèn ou.
Gade lè mwen dòmi, sipòte m 'lè mwen fatige, kenbe m' lè mwen pral sou tonbe, leve lè mwen tonbe, montre m wout la lè mwen pèdi, ankouraje m 'lè mwen pèdi kè, limen m' lè mwen pa wè, defann m 'lè m ap goumen ak espesyalman nan dènye jou a nan lavi mwen, pwoteje m 'anba dyab la. Mèsi a defans ou ak gid ou a, finalman jwenn m 'antre nan kay radyan ou a, kote pou tout letènite mwen ka eksprime gratitid mwen ak fè lwanj ansanm ak ou, Seyè a ak Vyèj Mari a, ou ak Rèn mwen an. Amèn.

Voye zanj ou a nan Sentespri Mas
O zanj Bondye ki bò kote m 'ale legliz pou mwen.
Ajenou nan plas mwen an pou Sentespri Mass kote mwen vle yo dwe.
Nan ofrann boule a, nan plas mwen, pran tout sa mwen menm ak posede epi ofri l 'tankou yon sakrifis sou fotèy lotèl la.
Nan bri konsakre sakre a, avèk amwa serafik, adore Jezi mwen kache nan lame a desann soti nan syèl la sou tè a.
Lè sa a, lapriyè pou moun mwen renmen cherly ak pou moun ki fè m 'soufri, ke san an nan Jezi ka pirifye tout kè epi bay konsole soufrans lan.
Men, lè prèt la bay komune, o, li pote Seyè mwen an m ', Se pou rès dous kè l' sou mwen e mwen dwe tanp li.
Lapriyè pou sakrifis sa a diven pral efase peche yo nan mond lan; Lè sa a, pwolonje benediksyon an nan Jezi ak siy la nan tout favè sou kay mwen an.

Lapriyè nan zanj gadyen an
Zanj Sentespri ki veye sou nanm pòv mwen an ak lavi mwen kontan, pa abandone m 'yon pechè epi yo pa ale lwen m' akòz imoralite mwen. Pa bay move lespri a pouvwa a pran sou mwen nan tirani nan kò sa a mòtèl. Domine men pòv ak febli mwen epi mennen m sou chemen delivrans lan.

Wi, o zanj sen Bondye a ki veye pòv nanm mwen ak kò mwen an, padonnen m 'tout sa ki ta ka ofanse ou nan tout jou yo nan lavi mwen, e menm si mwen te komèt kèk peche jodi a. Pwoteje m 'nan nwit la apwoche ak pwoteje m' nan tout menas ak pyèj nan lènmi an pou m 'pa kouri antre nan kòlè Bondye a ak kèk peche.

Se pou defann mwen devan Senyè a pou ranfòse m 'nan krentif ki apa pou mwen an, epi fè m' yon sèvitè ki merite sentete li. Amèn.

Zanj Bondye pwoteje m 'anba tout tantasyon
Zanj Bondye a, konfye m 'pa bonte li sansib pou sante mwen ak pou gidans mwen an, ou menm ki sipòte m' nan dekourajman ak toujou lapriyè mèsi pou mwen, mwen di ou mèsi anba nan fon an nan kè m 'ak envoke ou, pwoteksyon pi emi mwen ... , pou ede mwen avèk amou epi pou defann tèt mwen kont mechanste lènmi mwen yo. Retire tout opòtinite pou peche nan men mwen. Bay m 'favè a kenbe, ak anpil atansyon ap gade, enspirasyon yo diven ak mete yo fidèlman nan pratik. Pwoteje m 'nan tout tantasyon yo ak tribilasyon yo nan lavi, espesyalman nan lè a nan lanmò epi yo pa kite m', jiskaske ou mennen m 'nan prezans kreyatè mwen an, nan kay la nan bonè etènèl. Amèn.

Gadyen zanj, mwen dwe ou anpil
Zanj Senyè a, gadyen mwen, titè ak pwofesè, gid mwen ak defans mwen, konseye ki gen bon konprann mwen an ak zanmi fidèl, mwen te rekòmande pou ou, pou bonte Seyè a, depi jou mwen te fèt jiska dènye èdtan nan lavi mwen. Konbyen reverans mwen dwe ou, konnen ke ou se toupatou ak toujou tou pre m '! Ede m sonje devwa kretyen mwen yo. Enfamasyon m 'ak lapriyè epi retire tout tantasyon nan men m'.

Lapriyè nan St Francis de Sales
S. Angelo, Ou pwoteje m 'depi ou fèt.
Mwen konfye kè m 'ba ou: bay li nan Sovè mwen Jezi, paske li fè pati de li pou kont li.
Ou menm tou mwen konsole nan lanmò! Ranfòse lafwa mwen ak esperans mwen an, limenm kè mwen nan renmen diven! Se pou lavi ki pase mwen pa pini m ', ke lavi prezan m' yo pa pral deranje m ', ke lavi nan lavni mwen pa pral fè pè m'. Ranfòse nanm mwen nan lapenn lanmò a; anseye m 'pou mwen pasyan, kenbe m' anpè! Jwenn favè a pou pran pen nan zanj yo kòm dènye manje a! Se pou dènye mo mwen yo: Jezi, Mari ak Jozèf; ke dènye souf mwen an se yon souf nan renmen ak ke prezans ou se konfò dènye mwen an. Amèn.

Lapriyè nan zanj gadyen an
Chè zanj gadyen ki apa pou Bondye, avèk ou mwen menm tou mwen di Bondye mèsi, ki moun ki nan bonte l 'te konfye m' nan pwoteksyon ou.
O, Seyè, mwen remèsye ou pou kado zanj gadyen an, yon kado ou te ban mwen pèsonèlman. Mwen di ou mèsi pou pouvwa ou te bay zanj mwen an pou li ka transmèt lanmou ou ak pwoteksyon mwen.
Se pou Bondye fè lwanj pou li chwazi zanj gadyen m 'yo kòm kolaboratè l' yo pase sou pwoteksyon l 'm'.
Mèsi poutèt ou, O, gadyen zanj mwen an, pou pasyans ou genyen pou mwen e pou prezans konstan ou bò kote mwen.
Mèsi poutèt ou, Angel Gadyen, paske ou fidèl nan renmen ak ou pa janm fatige nan sèvi m '.
Ou menm ki pa gade lwen Papa a ki te kreye m, nan men Pitit ki sove m 'ak nan Sentespri a ki soufle lanmou, ofri priyè mwen bay Trinite a chak jou.
Mwen gen konfyans nan ou e mwen kwè priyè mwen yo ap reponn. Koulye a, Gadyen zanj, mwen envite ou vin anvan m 'sou chemen mwen

(prezante bay zanj lan angajman yo soti nan jou a, vwayaj yo ki dwe fèt, reyinyon yo ...).

Pwoteje m 'anba sa ki mal ak sa ki mal; enspire m pawòl konsolasyon mwen dwe di: fè mwen disène volonte Bondye ak sa Bondye vle fè nan mwen.
Ede mwen toujou kenbe kè yon timoun devan Bondye (Sòm 130). Ede m goumen kont tantasyon epi simonte tantasyon kont lafwa, lanmou, chastete, anseye m 'abandone tèt mwen bay Bondye epi kwè nan renmen.
Sen Gadyen Angel, lave memwa mwen ak imajinasyon mwen blese ak andwi pa tout bagay mwen wè ak tande.
Gratis m 'soti nan dezi lèd; soti nan glise nan sansiblite ekzajere mwen, soti nan dekourajman; soti nan sa ki mal ke dyab la prezante m 'kòm bon ak soti nan erè a prezante kòm verite. Ban m 'lapè ak trankilite, pou ke okenn evènman entewonp m', pa gen okenn mal fizik oswa moral fè m 'gen dout Bondye.
Gide m 'ak je ou ak don. Goumen avè m '. Ede m sèvi Senyè a avèk imilite.

Mèsi poutèt ou zanj gadyen mwen! (Zanj Bondye ... 3 fwa).

Lapriyè nan zanj gadyen m 'yo
Glorye Gadyen nanm mwen,
Ou menm ki briye nan syèl ble a tankou yon flanm dous ak pi tou pre twòn Seyè a
Ou desann sou tè a pou mwen epi riske m 'ak bèl ou bèl zanj,
Ou vin frè m ', zanmi m' yo, konsolatè mwen!
Sentespri Gadyen mwen an, mwen salye ou ak di ou mèsi.
Tanpri priye pou mwen, epi priye nan plas mwen toutan lè mwen pa ka di priyè mwen yo.
Nan limyè diven an, tou, rankontre avèk zanj gadyen yo nan moun mwen renmen ki pi, nan tout moun sa yo ki moun mwen espirityèlman ki enterese, klere yo, pwoteje yo, mennen yo. Amèn.