Devosyon kote Jezi pwomèt mil benediksyon ak gras

Se devosyon sa a rezime nan mo sa yo pale pa Seyè Jezi nan Teresa Elena Higginson nan 2 jen, 1880:

"Ou wè, ou renmen anpil, pitit fi, mwen abiye epi moke tankou yon moun fou nan kay zanmi m yo, mwen pase nan betiz, mwen menm ki Bondye Sajès ak Syans. Pou mwen menm, Wa tout wa, Toupisan an, yo ofri yon simulakwòm baton. Men, si ou vle resipwòte m ', ou pa ta ka fè pi bon pase di ke devouman ki te sou mwen byen souvan amize ou se te fè li te ye.

1) "Nenpòt moun ki ap ede ou gaye devosyon sa a pral beni yon fwa mil, men malè pou moun ki refize li oswa aji kont dezi mwen nan sans sa a, paske mwen pral dispèse yo nan kòlè mwen epi yo pa pral vle konnen ki kote yo ye". (2 jen 1880)

2) "Li te fè li klè m 'ke li pral kouwònen ak rad tout moun ki te travay avanse devosyon sa a. Li pral mete lwanj devan zanj yo ak moun, nan tribinal la selès, moun ki gen fè lwanj l 'sou latè ak kouwone yo nan bonè etènèl. Mwen te wè laglwa ki te prepare pou twa oubyen kat nan sa yo e mwen te sezi wè jan yo rekonpanse yo. " (10 septanm 1880)

3) "Se poutèt sa, nou peye yon peye lajan taks gwo nan Trinité a pi plis Sentespri pa adore Tèt Sakre nan Seyè nou an kòm 'tanp lan nan bon konprann diven'". (Fèt Anonsyasyon an, 1881)

4) "Seyè nou an renouvle tout pwomès li te fè pou beni tout moun ki pratike ak pwopaje sa a devosyon nan kèk fason." (16 jiyè 1881)

Devosyon a ak pwomès Jezi nan tèt la apa pou Bondye

5) "Benediksyon san nimewo yo te pwomèt moun ki pral eseye reponn a volonte nan Seyè nou an pa pwopaje devosyon". (2 jen 1880)

6) "Mwen konprann tou ke pou devosyon nan tanp bon konprann diven an. Sentespri a pral revele tèt li nan entèlijans nou an oswa ke atribi li yo pral klere soti nan moun Bondye Pitit la. Plis nou pratike devosyon pou Tèt Sakre a, se plis nou pral konprann aksyon Sentespri a nan nanm imen an e se pi bon n ap konnen Papa a, Pitit la ak Sentespri a epi nou renmen li .. "(2 jen 1880 )

7) "Seyè nou an te di ke tout pwomès li yo se pou moun ki pral renmen ak onore Kè Sakre li diyman. Yo pral aplike tou pou moun ki pral onore tèt Sakre li epi pou lòt moun onore li ”. (2 jen 1880)

8) "Epi ankò Seyè nou an te enpresyone sou mwen ke li pral gaye tout pwomès yo te gratui ak moun ki pral onore sakre kè li sou moun ki pratike devosyon nan tanp lan nan Sajès diven." (Jen 1882)

Pwomès Jezi nan tèt Sen an

9) "Pou moun ki onore m 'mwen pral bay pa pouvwa m Mwen pral Bondye yo ak pitit mwen yo. Mwen pral mete siy mwen sou fwon yo ak sele mwen sou bouch yo "(Seal = Sajès). (2 jen 1880)

10) "Li te fè m 'konprann ke sa a Sajès ak limyè se sele a ki make kantite moun li chwazi a epi yo pral wè figi l' ak non l 'ap sou fwon yo". (23 me, 1880)

Senyè nou an te fè li konprann ke St Jan te pale de tèt Sakre li kòm tanp lan Bon konprann diven "Nan de dènye chapit yo nan Apocalypse a epi li se ak siy sa a ki te nimewo a nan eli li devwale". (23 me 1880)

11) "Seyè nou an pa fè m 'klè okouran de tan an lè devouman sa a ap vin piblik, men yo konprann ke nenpòt moun ki venere Head Sakre li nan sans sa a, pral atire pi bon kado ki soti nan syèl la sou tèt li. Kòm pou moun ki eseye ak mo oswa aksyon yo anpeche devosyon sa a, yo pral tankou jete vè sou tè a oswa yon ze jete kont yon miray; sa vle di, yo pral bat yo ak èkstèrkeman, yo pral seche ak sèk tankou zèb la sou do kay yo ".

12) "Chak fwa Li montre m 'gwo benediksyon yo ak gras abondan ke li kenbe pou tout moun ki pral travay pou pwogrè nan Li divin Will sou pwen sa a". (9 me 1880)

Chak jou lapriyè nan tèt Sakre nan Jezi

Devosyon pou Jezi: O Sakre Tèt Jezi, tanp Sajès Divin, ki gide tout mouvman Kè Sakre yo, enspire e dirije tout panse mwen, pawòl mwen yo, aksyon mwen yo. Pou soufrans ou, O Jezi, pou Pasyon ou soti nan Jetsemane rive nan Zo bwa Tèt, pou kouwòn pikan ki chire fwon ou, pou san presye ou, pou Kwa ou, pou lanmou ak doulè Manman ou, fè dezi ou triyonfe pou tout bèl pouvwa a Bondye, delivrans tout nanm ak lajwa kè sakre ou. Amèn.

Atik ki gen rapò