Devosyon nan St Jozèf ak lapriyè a pwisan pou mèsi

PWOVIZYON POU PATRIARCH GLORIYAN SAN GIUSEPPE

St Jozèf, yo rele yon nonm nan menm Sentespri a, pwoklame m 'nan dènye agoni mwen.

Sen Jozèf, zanj zanj nan pi Sentespri Vyèj Mari a, estim mwen nan dènye agoni mwen.

St Jozèf, ki moun Pitit Gason Bondye a li menm te rele papa, ede m 'nan dènye agoni mwen.

Sen Jozèf, Papa Papa Etènèl la te pataje nan patènite li ak lanmou enfini li pou Sèl Pitit Literal li a, ede m nan dènye agoni mwen.

St Jozèf, ki te tèt Trinite ki sou latè a, ede mwen nan dènye agoni mwen.

St Jozèf, virginal papa moun ki manje tout bèt, ede m 'nan dènye agoni mwen.

Sen Jozèf, gid limyè ki pa kreye a parèt devan moun, ede m nan dènye agoni mwen.

St Jozèf, direktè nan Sajès ki p'ap janm fini an ki te vin sou latè, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, ki moun ki te Pitit Bondye a sibi, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Jozèf, ki moun ki Rèn nan nan zanj Bondye yo ak moun sèvi, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, ki moun Trinite diven an ki asosye ak gwo mistè a nan enkarnasyon a, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, ki moun Bondye konfye trezò yo nan Jezi ak Mari, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, ki moun ki nan travay ou, swe ak nan tout lavi ou konsakre tèt ou bay Bondye te fè moun ak Manman ki pi Sentespri l 'yo, ede m' nan agoni dènye m 'yo.

St Jozèf, modèl pasyans, egzanp nan tifi ak vòlkan nan renmen diven, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Jozèf, chèf nan patriyach yo ak premye nan tout pèp Bondye a, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, ki moun ki nan tout bèl pouvwa okipe yon fotèy ak Jezi ak Mari, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, ki moun ki nan syèl la egzèse enfliyans la ak otorite nan yon papa ak pitit gason l ', ak nan yon Veterinè cheval ak lamarye l' yo, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, pwoteksyon nan nanm jenn fi, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Jozèf, egzanp ministè a prèt la, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, yon egzanp nan sakre nan maryaj kretyen, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, defandè nan mor-bondi a nan agonies yo, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, defansè nan limanite nan tout mizè li yo ak bezwen, ede m 'nan dènye agoni mwen.

St Joseph, lè agoni nan lanmò rive nan m ', ede m' nan dènye agoni mwen.

PRIYE Patriyach Mezanmi St Jozèf, ki moun ki fidèlman pratike tout bèl kalite bèt yo ak konfòme nou nan tout bagay nan bon plasito a diven, reyalize yon lanmò kè kontan ak beni nan bra yo nan Jezi ak Mari; pou favè sa a tèlman gwo ke ou te genyen, jwenn pou m 'ransèt la pafè nan peche m' ak soumisyon a volonte Bondye; pwoteje m 'nan lè a nan transpò piblik mwen soti nan mond sa a, ak Lè sa a, prezante m' nan syèl la Jezi ak Mari, se konsa ke pou tout letènite mwen ka jwi pitye a nan Seyè a. Amèn.