Devosyon nan jounen an: matènite nan Vyèj Mari a

Annou rejwi ak Mari. Mari se vrè Manman Bondye a. Ala yon panse! Ki mistè! Ki grandè pou Mari! Li pa manman yon wa, men se wa tout wa. li pa kòmande solèy la, men pito Kreyatè solèy la, mond lan, linivè a ... Tout bagay obeyi Bondye; poutan, Jezi Gason an obeyi yon fanm, yon manman, Mari ... Bondye pa dwe pèsonn anyen; epoutan, Jezi Bondye dwe, antanke Pitit, rekonesans anvè Mari ki te nouri l ... Li kontan pou privilèj inefabl Mari a.

Nou mete konfyans nou nan Mari. Malgre Mari se konsa Sublime ke tout bagay se diven, Jezi ba ou li kòm yon manman; epi li akeyi ou kòm yon pitit gason trè renmen nan vant li. Jezi rele manman l ', epi li konpòte avè l' ak tout abitye; ou menm tou ou ka di l 'ak bon rezon: Manman mwen, ou ka konfye doulè ou ba li, ou ka rete avè l' nan chita pale apa pou Bondye, asire w ke li koute ou, renmen ou epi panse a ou ... O Manman mwen renmen anpil, ki jan yo pa mete konfyans ou

Nou renmen Maria. Mari, kòm yon manman trè vijilan, kisa li pa fè pou sante kò ou ak nanm ou? Ou sonje byen gras yo resevwa, priyè yo reponn, dlo nan je yo klè, konfò yo jwenn nan li; enjis, tyèd, peche, li pa janm abandone ou, li pap janm abandone ou. Ki jan ou fè remèsye li? Kilè ou priye li? Ki jan ou konsole l '? Li mande ou yo sove soti nan peche ak pratik la nan vèti: ou obeyi li?

PRATIK. - Resite Litan yo nan Vyèj la beni.