Devosyon nan Mari èd nan kretyen

NOVENA POU MARIA ASSISTANT

sijere pa San Giovanni Bosco

Resite pou nèf jou youn apre lòt:

3 Pater, Ave, Fè kè nou kontan Sentsèn yo beni ak ejakulasyon an:
Se pou Sentsèn ki pi beni ak pi divin jwenn fè lwanj ak remèsye tout tan.

3 Alo oswa Rèn ... ak ejakulasyon an:
Mari, èd kretyen yo, priye pou nou.

Lè yo mande pou kèk favè, Don Bosco itilize repons:

"Si ou vle jwenn gras soti nan Vyèj la beni fè yon nèf" (MB IX, 289).

Dapre sen an, sa ta dwe te posib pou "nouvo legliz la, ak lafwa k ap viv".

e li te toujou yon zak omaj fèrb pou SS yo. Ekaristik.

Imè yo pou nèf la yo dwe efikas yo se sa ki annapre yo pou Don Bosco:

1 ° Pa gen okenn espwa nan vèti moun yo: lafwa nan Bondye.

2 ° Se Jezi ki Sentsèn nan, total sous favè, bonte ak benediksyon totalman sipòte kesyon an.

Panche sou pouvwa Mari a ki nan tanp sa a Bondye vle glorifye sou tè a.

3 ° Men, nan nenpòt ka mete kondisyon an nan "fiat voluntas tua" ak si li se bon pou nanm nan li pou moun li priye.

KONDISYON OBLIGATWA

1. Apwòch sakreman yo nan rekonsilyasyon ak ekaristik la.
2. Bay yon òf oswa pwòp travay pèsonèl yon moun pou sipòte travay apostolasyon an,

de preferans an favè jèn yo.
3. Fè reviv lafwa nan Jezi ekaristik la ak devouman nan Mari ede nan kretyen.

PRIYE POU MARI

konpoze de San Giovanni Bosco

(3-ane tolerans resite chak fwa.
Tolerans plenyè anba kondisyon abityèl yo, bay li se resite chak jou pou yon mwa antye.)

O Mari, pwisan Vyèj,
Ou gwo ganizon ilustr la nan legliz la;
Ou bèl èd nan kretyen;
Ou terib kòm yon lame deplwaye nan batay;
Ou sèlman te detwi tout erezi nan lemonn antye;
Ou nan detrès, nan lit, nan sere
defann nou de lènmi an ak nan lè a nan lanmò
akeyi nanm nou nan syèl la!
Amèn

PRIYE POU MANDE ASISTAN

nan San Giovanni Bosco

O, Mari, Èd kretyen yo, beni Manman Sovè a,
Èd ou an favè kretyen yo gen plis valè.
Pou ou erezi yo te bat
e legliz la sòti viktorye nan tout pyèj yo.
Pou ou, fanmi yo ak moun yo te libere
epi tou li konsève soti nan malè ki pi grav.
O, Mari, se pou konfyans mwen nan ou toujou vivan,
pou ke nan tout difikilte mwen tou ka fè eksperyans ke ou reyèlman yo ye
sekou pòv yo, defans pèsekite yo, sante malad yo,
konsolasyon pini, refij pechè yo
ak pèseverans nan moun k'ap mache dwat la.

PRIYE POU MANDE ASISTAN

O, Mari, Èd kretyen yo, nou konfye tèt nou ankò, totalman, sensèman pou ou!

Ou menm ki yon vyèj pwisan, rete tou pre nou chak.

Repete ak Jezi, pou nou, "yo pa gen diven ankò" ke ou te di pou mari oswa madanm yo nan Kana,

pou Jezi ka renouvle mirak la nan delivre,

Repete ak Jezi: "Yo pa gen okenn diven plis!", "Yo pa gen okenn sante, yo pa gen okenn trankilite, yo pa gen okenn espwa!".
Pami nou gen anpil malad, kèk menm serye, rekonfòte, oswa Mari èd nan kretyen!
Pami nou gen anpil ansyen twò ak tris, ankourajan, oswa Mari èd nan kretyen!
Pami nou, gen anpil moun ki dekouraje e ki fatige, ki ede yo, oswa Mari èd nan kretyen!
Ou menm ki te pran responsablite pou chak moun, ede chak nan nou pran chaj pou lavi lòt moun!
Ede jèn nou yo, sitou moun ki ranpli kare yo ak lari yo,

men yo pa ranpli kè a ak siyifikasyon.
Ede fanmi nou yo, sitou moun ki lite pou viv fidelite, inyon, amoni!
Ede moun ki konsakte yo dwe yon siy transparan nan renmen Bondye a.
Ede prèt yo kominike bote nan gen pitye Bondye a tout moun.
Ede edikatè yo, pwofesè yo ak animatè yo, pou yo ede natif natal pou kwasans.
Ede chèf yo konnen ki jan yo toujou epi sèlman chèche bon moun nan.
O, Mari, Èd kretyen yo, vini nan kay nou yo,

ou menm ki te fè kay Jan an lakay ou, dapre pawòl Jezi sou kwa a.
Pwoteje lavi nan tout fòm li yo, laj ak sitiyasyon.
Sipòte chak nan nou pou nou vin apot antouzyastik ak kredib nan bon nouvèl la.
Epi kenbe nan lapè, trankilite ak lanmou,

tout moun ki sanble moute ou ak konfye ou.
Amèn

DEVWI NAN MARYE ASISTAN

Sentespri Vyèj Mari,

konstitye pa Bondye ede kretyen yo,

nou chwazi ou Lady ak Mètrès nan kay sa a.

Dye, nou sipliye ou, montre èd vanyan sòlda ou a nan li.

Prezève li

soti nan tranblemanntè, vòlè, bandi, atak, lagè,

ak nan tout lòt kalamite yo konnen.

Beni, pwoteje, defann, veye tankou bagay ou

moun ki rete epi ki pral viv nan li:

pwoteje yo kont tout malè ak blesi,

men pi wo a tout ba yo favè ki pi enpòtan pou evite peche.

Mari, Èd nan kretyen, priye pou moun ki ap viv nan kay sa a

ki konsakre pou ou pou tout tan.
Se konsa'l ye!

TRIDUUM

pwopoze pa San Giovanni Bosco

1

O, Mari, Èd kretyen yo, pitit fi pi renmen Papa a,

Ou te fòme avèk Bondye kòm yon èd pwisan kretyen yo,

nan nenpòt ki bezwen piblik ak prive.

Maladi nan maladi yo toujou vire sou ou,

pòv yo nan detrès yo, boulvèse nan afliksyon yo,

vwayajè ki an danje, mouri nan soufrans agoni,

e tout moun jwenn èd ak konfò nan men ou.

Se konsa, tanpri koute tou priyè mwen yo,

o Pi manman meprize.

Toujou ede mwen avèk amou nan tout bezwen mwen yo,

delivre m 'anba tout move ak gid m' nan delivre.

Ave Maria, ..

Mari, Èd nan kretyen, priye pou nou.

2

O, Mari, Èd kretyen yo, beni Manman Sovè a,

Èd ou an favè kretyen yo gen plis valè.

Pou ou erezi yo te bat yo ak Legliz la parèt viktorye soti nan tout enkonvenyans yo.

Pou ou, fanmi yo ak moun yo te libere epi tou konsève

soti nan malè ki pi grav yo.

O, Mari, se pou konfyans mwen nan ou toujou vivan,

pou ke nan tout difikilte mwen tou ka fè eksperyans ke ou reyèlman yo ye

sekou pòv yo, defans pèsekite yo, sante malad yo,

konsolasyon aflije a, refij pechè yo ak pèseverans moun ki jis yo.

Ave Maria, ..

Mari, Èd nan kretyen, priye pou nou.

3

O, Mari, Èd kretyen yo, lamarye ki pi renmen anpil nan Sentespri a,

Renmen manman kretyen,

Mwen sipliye èd ou pou w libere anba peche

ak nan enkonvenyans yo nan espirityèl mwen ak tanporè lènmi.

Kite m 'eksperyans efè lanmou ou nan tout tan.

O manman mwen, konbyen mwen ta renmen vini ak kontanple ou nan paradi.

Jwenn Jezi nan repantans pou peche m yo nan men Jezi

ak favè Bondye a pou fè yon konfesyon bon;

pou mwen ka viv nan favè tout jou yo nan lavi mwen jouk nan lanmò,

rive nan syèl la epi jwi avèk ou lajwa etènèl Bondye mwen an.

Ave Maria, ..

Mari, Èd nan kretyen, priye pou nou.

Benediksyon

avèk invokasyon nan Mari èd nan kretyen

Èd nou an se nan non Senyè a.

Li fè syèl la ak latè.

Ave Maria, ..

Anba pwoteksyon ou, nou chache refij, Bondye ki Sen Manman:

Pa meprize plezi nou yo ki nan jijman;

ak libere nou soti nan tout danje, oswa toujou bèl pouvwa ak Vyèj beni.

Mari ede kretyen yo.

Priye pou nou.

Seyè a koute lapriyè mwen.

Epi rèl mwen rive ou.

Seyè a avèk ou.

Epi avèk lespri ou.

Ann priye.

O Bondye, ki gen tout pouvwa ak etènèl, ki pa travay nan Sentespri a

ou te prepare kò a ak nanm nan Vyèj la bèl pouvwa ak Manman Mari,

fè li yon kay merite pou Pitit ou a:

ba nou, ki rejwi nan memwa li, pou nou libere,

atravè lapriyè l 'yo, soti nan mal prezan ak lanmò p'ap janm fini an.

Pou Kris la, Seyè nou an.

Amèn.

Benediksyon Bondye ki gen tout pouvwa a, Papa ak Pitit ak Sentespri

desann sou ou (ou) epi avèk ou (ou) toujou rete.

Amèn.

(Benediksyon ak invokasyon an nan Mari Èd nan kretyen te konpoze pa S. Giovanni Bosco

ak apwouve pa Sakre Kongregasyon nan Rites sou Me 18, 1878.

Se prèt la ki ka beni.

Men tou, gason ak fanm relijye ak moun kouche, konsakre pa Batèm ,.

yo kapab itilize fòmil benediksyon an epi envoke pwoteksyon Bondye,

atravè lapriyè nan Mari Èd nan kretyen,

sou moun yo renmen, sou moun ki malad, elatriye.

An patikilye, paran yo ka sèvi ak li pou beni pitit yo

epi egzèse fonksyon prèt yo nan fanmi an

ki Dezyèm Konsèy la Vatikan rele "Legliz la Domestik".)

LT priyè POU MARYE ÈD

Pi Sentespri ak Immaculate Vyèj Mari,

Manman nou sansib ak pwisan èd nan KRETYEN,

nou dedye tèt nou antyèman ba ou, pou ou ka mennen nou nan Seyè a.

Nou konsakre lespri ou ak panse li yo, kè ou ak afeksyon li yo,

kò a ak santiman li yo ak tout fòs li yo,

e nou pwomèt ke nou toujou vle travay pou pi gwo pouvwa Bondye a

ak nan delivre nan nanm.

Pandan se tan, o enkonparab Vyèj,

ke ou te toujou Manman Legliz la ak Èd kretyen nan pèp kretyen an,

kontinye montre ou ke sitou jou sa yo.

Eklere ak ranfòse evèk yo ak prèt yo

epi kenbe yo toujou ini ak obeyisan nan Pap la, pwofesè reusi;

ogmante vokasyon prèt ak relijye pou ke, tou nan yo,

Se pou wayòm Jezi Kris la konsève nan mitan nou

epi pwolonje rive jouk nan dènye bout latè.

Nou priye ou ankò, manman ki pi dous,

toujou kenbe je ou renmen sou jèn moun ekspoze a anpil danje,

ak pi wo a pechè peche yo ak mouri yo.

Se pou tout moun, O Mari, dous Hope, Manman nan pitye, Pòt nan syèl la.

Men, nou sipliye ou tou, O gwo manman Bondye a.

Anseye nou kopye bèl kalite ou yo nan nou,

espesyalman zanj modesti, imilite pwofon ak charite chofe.

Se pou Mari ede kretyen yo, nou tout rasanble anba manto ou.

Fè aranjman pou ke nan tantasyon nou imedyatman envoke ou avèk konfyans:

nan ti bout tan, fè panse a nan ou tèlman bon, se konsa adorabl, konsa renmen,

memwa lanmou ou pote pou pasyone yo,

gen yon konfò konsa li fè nou viktorye kont lènmi nou yo,

nan lavi ak nan lanmò, pou nou ka vin kouwònen ou nan bèl paradi a.

Amèn.