Devosyon pou Sentsèn ki beni a

KOMINOTASYON SPIRITYAL

Jezi mwen - Mwen kwè ou nan SS la. Sacramento -

Mwen renmen ou pi wo a tout bagay sa yo - epi mwen vle ou nan nanm mwen.

- Depi mwen pa ka resevwa ou Sentsèn kounye a, -

vini omwen espirityèlman nan kè mwen.

- Kòm deja rive: - Mwen anbrase ou - epi mwen inik nan ou;

pa kite m separe w de ou.

(60 jou tolerans).

POU SHIT KOU POU SS. Sacrament

Se pou Sentsèn ki pi apa pou Bondye ak diven fè lwanj ak remèsye chak moman.

Glory ... (pou twa fwa)

Mwen kwè ou, mwen adore ou, mwen renmen ou, Jezi mwen, nan Sentsèn ki pi selebre nan lotèl la,

Deh! vini nan kè pòv sa a ak mizerab mwen.

Kòm deja rive, mwen anbrase ou, mwen kenbe ou,

e tanpri pa kite m ankò.

Lwanj pou Jezikri. Toujou fè lwanj.

PRIYE POU SS yo. Sacrament

O Pawòl touye nan enkarnasyon a, plis touye toujou nan ekaristik la,

nou adore ou anba vwal yo ki kache divinite ou

ak limanite ou nan adorable Sacramento.

Nan eta sa a Se poutèt sa renmen ou redwi ou!

Ofrann pou tout tan, viktim kontinyèlman vòlè pou nou,

Lwanj pou fè lwanj, remèsiman, propityasyon!

Jezi medyatè nou an, konpayon fidèl, bon zanmi,

doktè charitab, sansib poum, viv pen soti nan syèl la,

manje nanm. Ou se tout bagay pou pitit ou yo!

Sepandan, pou anpil lanmou, anpil moun koresponn sèlman avèk blasfèm

epi avèk profanasyon yo; anpil ak indiféran ak tyèdness,

trè kèk ak rekonesans ak renmen.

Padonnen O, Jezi, pou moun ki joure ou!

Padon pou foul moun yo nan endiferan ak engra!

Yo padone tou pou enkonfyans, enpèfeksyon,

feblès moun ki renmen ou!

Menm jan ak renmen yo, menm si paresseux, epi limen li plis chak jou;

eklere nanm yo ki pa konnen ou ak adousi dite a nan kè

ki moun ki reziste ou. Fè nou renmen sou tè a, O Bondye kache;

kite nou wè ak posede nan syèl la! Amèn.

VIZIT POU SS. Sacrament

S.Alfonso M. de 'Liguori

Jezikri, Seyè mwen, ki pou lanmou ou pote bay moun, ou rete lannwit ak jou nan Sentsèn sa a tout plen pitye ak lanmou, ap tann, apèl ak akeyi tout moun ki vin vizite ou, mwen kwè ou prezante nan Sentsèn nan. Lotèl.
Mwen adore ou nan gwo twou san fon an nan anyen mwen, e mwen di ou mèsi pou konbyen gras ou te ban mwen; espesyalman pou ban mwen tèt ou nan Sentsèn sa a, epi pou banm mwen pi maten Mari Mari kòm yon avoka epi pou mwen te rele m pou vizite ou nan legliz sa a.
Jodi a mwen salye kè ki pi renmen anpil ou ak entansyon salye l 'pou twa rezon: premye, nan di Bondye mèsi pou gwo kado sa a; Dezyèmman, pou konpanse ou pou tout blesi ou te resevwa nan men tout lènmi ou yo nan sa a Sentsèn: twazyèmman, mwen gen entansyon ak vizit sa a yo adore ou nan tout kote sou latè, kote ou te vrèman sakreman ak mwens abandone.
Jezi, mwen renmen ou ak tout kè mwen. Mwen regrèt ke m 'degoutans bon infini anpil fwa nan tan lontan an. Avèk favè ou mwen pwopoze pa ofanse ou nenpòt ki plis pou lavni an: ak nan prezan an, mizerab jan mwen menm mwen, mwen konsakre tèt mwen konplètman ba ou: mwen ba ou ak abandone tout volonte m 'yo, afeksyon, dezi ak tout bagay sa yo m' yo.
Soti nan jodi a sou, fè tout sa ou renmen avè m 'ak bagay mwen yo. Mwen sèlman mande ou epi ou vle renmen sakre ou, pèseverans final ak akonplisman pafè nan volonte ou.
Mwen rekòmande nou pou nanm yo nan purgatwar, espesyalman moun yo pi konsakre nan Sentsèn a beni ak nan Benediksyon Vyèj Mari la. Mwen toujou rekòmande pou tout pechè yo pòv pou ou.
Finalman, Salvator mwen renmen anpil, mwen ini tout afeksyon mwen ak afeksyon ki pi renmen kè ou epi konsa ini mwen ofri yo bay Papa Etènèl ou a, epi mwen priye l 'nan non ou, ke pou renmen ou aksepte yo epi akòde yo. Se konsa'l ye.

Renmen SS la. Sacramento nan la

ALEXANDRINA MARIA beni nan men COSTA

Mesaje nan ekaristik la

Alexandrina Maria da Costa, salesian cooperator, te fèt nan Balasar, Pòtigal, sou 30-03-1904. Depi laj 20 lane li te rete paralize nan kabann nan akòz myelitis nan kolòn vètebral la, apre yon so te fè 14 ane soti nan fenèt kay la pou konsève pou pite li nan men twa moun mal entansyon.

Tant Randevou ak moun k'ap fè peche yo se misyon ke Jezi te konfye li an 1934 e ki ban nou nan paj anpil ak anpil moun rich nan jounal li.

Nan 1935 li te pòtpawòl pou Jezi pou demann pou Konsakre nan mond lan nan kè Immaculate nan Mari, ki pral solanèlman te pote soti nan Pius XII nan 1942.

13 Oktòb 1955 tranzisyon Alexandrina soti nan lavi sou latè nan syèl la ap fèt.

Atravè Alexandrina Jezi mande ke:

"... devosyon pou Tant Randevou yo dwe byen preche ak byen miltiplikasyon, paske pou jou ak jou nanm yo pa vizite m ', pa renmen m', pa repare ... Yo pa kwè ke mwen ap viv la.

Mwen vle devosyon nan prizon sa yo nan lanmou yo dwe limen nan nanm ... Gen anpil moun ki, menm si k ap antre nan legliz yo, pa menm salye m 'epi yo pa pran yon poz pou yon moman yo adore mwen.

Mwen ta renmen anpil gad fidèl, fas atè devan Tant Randevou yo, pou yo pa kite anpil ak anpil krim rive ou ”(1934)

Pandan 13 dènye ane yo nan lavi, Alexandrina te viv sèlman sou ekaristik la, san yo pa manje tèt li ankò. Se dènye misyon Jezi konfye li:

"... Mwen fè ou viv sèlman nan mwen, pou pwouve nan mond lan ki sa ekaristik la vo, e ki sa ki lavi mwen nan nanm: limyè ak sali pou limanite" (1954)

Yon kèk mwa anvan li mouri, Our Lady di l ':

"... Pale ak nanm! Pale sou ekaristik la! Di yo sou kolye a! Se pou yo manje sou kò Kris la, lapriyè ak kolye mwen chak jou! " (1955).

DEMANN AK PROMOTE DE JESUS

"Pitit fi mwen an, fè m 'renmen, konsole ak repare nan ekaristik mwen an.

Di nan non mwen ke pou tout moun ki pral fè Sentespri komune byen, ak sensè sensè, chaje ak lanmou pou premye 6 jedi youn apre lòt yo epi yo pral pase yon èdtan nan adorasyon devan Tant Randevou mwen an nan sendika entim avèk mwen, mwen pwomèt syèl la.

Di ke yo onore blesi apa pou mwen nan ekaristik la, premye onore sa yo ki an zepòl sakre mwen, se konsa ti kras sonje.

Nenpòt moun ki pral rantre nan memwa de soufrans yo nan manman m 'beni epi mande yo pou espirityèl oswa gras kòporèl pou chonje blesi mwen, gen pwomès mwen ke yo pral akòde, sof si yo nan mal nan nanm yo.

Nan moman sa a nan lanmò yo mwen pral mennen Manman ki pi Sentespri mwen avè m 'defann yo. " (25-02-1949)

”Pale nan ekaristik la, prèv lanmou enfini: li se manje nanm yo.

Di nanm yo ki renmen m ', ki ap viv ini ansanm avè m' pandan travay yo; nan kay yo, lajounen kou lannwit, souvan yo ajenou nan lespri, epi avèk tèt bese yo di:

Jezi, mwen adore ou toupatou

kote w ap viv Sacramentato;

Mwen kenbe ou konpayi pou moun ki meprize ou,

Mwen renmen ou pou moun ki pa renmen ou,

Mwen bay ou sekou pou moun ki ofanse ou.

Jezi, vin nan kè m!

Moman sa yo pral nan gwo kè kontan ak ankourajman pou mwen.

Ki krim yo komèt kont mwen nan ekaristik la! "