Devosyon pou Jezi ki gen mizèrikòd

Pwomès Jezi yo

Chaplet of Divine Mercy te dikte nan Jezi bay Saint Faustina Kowalska nan ane a 1935.

Jezi, apre li fin rekòmande pou St Faustina "Pitit fi mwen an, egzòte nanm yo resite chaplèt la ke mwen te ban nou", li te pwomèt: "pou resitasyon sa a chaplè mwen renmen bay tout sa yo pral mande m 'si sa a ap konfòme ak mwen ... pral ".

Pwomès patikilye konsène lè a nan lanmò e ke se favè Bondye a pou yo te kapab mouri ak trankilite. Se pa sèlman moun ki te resite Chaplet a avèk konfyans ak pèseverans jwenn li, men tou, mouri la ak ki moun li pral resite.

Jezi te rekòmande pou prèt yo rekòmande moun k'ap fè peche yo kòm yon dènye tab sali; pwomèt ke "menm si li te pechè ki pi fè tèt di toujou, si li resite chaplèt sa a yon sèl fwa, li pral jwenn favè Bondye a nan pitye enfini mwen".

Ki jan yo resite chaplet a Mercy diven

(Yon chèn nan Sentespri Rosary la itilize yo resite chaplet la nan Mercy divin.)

Li kòmanse ak:

Papa nou an

Ave Maria

Kredo

Sou grenn Papa nou yo

lapriyè sa a di:

Papa etènèl, mwen ofri w kò a, san, nanm ak divinite

nan Pitit ou pi renmen anpil ak Seyè nou an, Jezikri

nan expiation pou peche nou yo ak moun ki nan lemonn antye.

Sou grenn Ave Maria yo

lapriyè sa a di:

Pou pasyon douloure ou

gen pitye pou nou ak tout mond lan.

Nan fen kouwòn lan

tanpri twa fwa:

Sentespri Bondye, Sentespri Fort, Sentespri imòtèl

gen pitye pou nou ak tout mond lan.

Lwa sou entènèt

Kouwòn lan nan diven MERCY

(Klike sou)

Lè a Mercy

Jezi di: “Nan twazyèm apremidi, mwen mande mizèrikòd mwen sitou pou pechè yo e menm pou yon ti moman plonje tèt ou nan pasyon mwen, patikilyèman nan abandon mwen nan moman lanmò a. Li se yon èdtan nan gen anpil mizèrikòd pou tout mond lan. "

"Nan lè sa a favè Bondye a te bay tout mond lan, gen pitye te jistis".

“Lè avèk lafwa ak yon kè debri, ou pral resite lapriyè sa a pou kèk pechè mwen pral ba li favè a nan konvèsyon. Isit la se kout priyè mwen mande w "

O san ak dlo ki te soti nan kè Jezi,

kòm yon sous mizèrikòd pou nou,

Mwen konfyans nan ou.

Konsakrasyon pou Mercy divin

Bondye, Papa ki gen mizèrikòd, ki te revele lanmou ou nan Pitit Gason ou Kris la, epi li vide l sou nou nan Sentespri Kwayan, nou konfye nou jodi a destine mond lan ak tout moun. Pliye sou nou moun k'ap fè peche, geri feblès nou yo, defèt tout sa ki mal, fè tout moun ki rete nan tè a fè eksperyans pitye ou, se konsa ke nan ou menm, Bondye yon sèl ak trinite, yo pral toujou jwenn sous la nan espwa. Papa etènèl, pou pasyon douloure ak rezirèksyon Pitit ou a, gen pitye pou nou ak pou tout mond lan. Amèn.

(Jan Pòl II)

Lapriyè pou Mercy divin

O pi kleman Bondye, Papa a nan Miserab diven ak Bondye nan tout konsolasyon,

ke pa ou ke pèsonn pa peri nan kwayan ou yo ki espere nan ou, vire kontanple ou sou nou

epi miltipliye mizèrikòd ou yo dapre kantite pitye ou yo, konsa,

menm nan pi gwo kalamite lavi sa a, nou pa abandone tèt nou pou dezespwa, men,

toujou konfyans, nou soumèt a Will ou, ki se menm bagay la kòm Mercy ou.

Pou Jezikri, Seyè nou an. Amèn.

Sentespri Trinite, enfini Mercy, mwen mete konfyans mwen ak espwa nan ou!

Sen Trinite, pitye enfini,

nan limyè inpénétrabl nan Papa a ki renmen epi ki kreye;

Sen Trinite, pitye enfini,

nan figi Pitit la ki se Pawòl la ki bay tèt li;

Sen Trinite, pitye enfini,

nan boule dife Lespri a ki bay lavi a.

Sentespri Trinite, enfini Mercy, mwen mete konfyans mwen ak espwa nan ou!

Ou menm ki te bay tèt ou antyèman pou mwen, fè m 'bay tout bagay ou:

rann temwayaj sou lanmou ou,

nan Kris la, frè m ', Redanmtè mwen ak wa mwen an.

Sentespri Trinite, enfini Mercy, mwen mete konfyans mwen ak espwa nan ou!