Devosyon pou non sen an nan Jezi

DEVOTYON POU NON SANT Jezi

Jezi te revele bay Sèvitè Bondye Sè Saint-Pierre, ki se Carmelitèn nan Tour (1843), Apot la nan Reparasyon:

Tout moun ap pase m 'nan betiz.

timoun yo tèt yo blasfeme ak peche a tèri ouvètman fè m mal kè m 'yo.

Pechè a avèk blasfèm nan madichon Bondye,

li ouvètman defi l ', anonse redanmsyon an, pwononse pwòp kondannasyon l' yo.

Koutfaz se yon flèch anpwazonnen ki penetre nan kè mwen.

Mwen pral ba ou yon flèch an lò pou geri blesi pechè yo e se sa:

Toujou fè lwanj, beni, renmen, adore, fè lwanj

Pi Sentespri a, Pifò Sakre a, pi renmen anpil la - ankò enkonpreyansib - Non Bondye

nan syèl la, sou latè oswa nan twou san fon an, pa tout bèt ki soti nan men Bondye.

Pou kè a Sakre nan Jezikri, Seyè nou an nan Sentsèn yo beni nan lotèl la. Amèn

Chak fwa ou repete sa a fòmil ou pral fè mal kè renmen mwen an.

Ou pa ka konprann malis la ak laterè pale mal sou Bondye.

Si jistis mwen pa te kenbe pa mizèrikòd, li ta kraze

koupab la nan kote bèt yo inanime ta pran revanj,

men mwen gen letènite pou m pini l.

O, si ou te konnen ki degre nan tout pouvwa syèl la ap ba ou di yon fwa:

Non admirab Bondye!

nan yon lespri reparasyon pou blasfèm "

REPARASYON CROWN al

NON SANT Jezi

Sou gwo grenn Crown a apa pou Bondye a kolye:

Yo deklare glwa ak lapriyè sa yo trè byen efikas ki te sijere ke Jezi li menm:

Toujou fè lwanj, beni, renmen, adore, fè lwanj

Pi Sentespri a, Pifò Sakre a, pi renmen anpil la - ankò enkonpreyansib - Non Bondye

nan syèl la, sou latè oswa nan twou san fon an, pa tout bèt ki soti nan men Bondye.

Pou kè a Sakre nan Jezikri, Seyè nou an nan Sentsèn yo beni nan lotèl la. Amèn

Sou grenn ti li di 10 fwa:

Kè diven Jezi a, konvèti pechè yo, sove mouri yo, gratis nanm yo apa pou Bondye nan purgatwar

Li fini ak:

Lwanj pou Papa a, Alo oswa Rèn ak tout rès ki p'ap janm fini an ...

TRIGRAM SAN BERNARDINO

Trigram la te fèt pa Bernardino tèt li: senbòl la konsiste de yon solèy radyan nan yon jaden ble, pi wo a yo se lèt IHS yo ki se twa premye yo nan non Jezi a nan grèk ΙΗΣΟΥΣ (Iesûs), men lòt eksplikasyon yo te tou bay, tankou " Jesus Hominum Salvator ".
Pou chak eleman nan senbòl la, Bernardino aplike yon siyifikasyon, solèy santral la se yon alizyon klè nan Kris la ki bay lavi tankou solèy la fè, ak sijere lide a nan klere nan charite.
Se chalè a nan solèy la difize pa reyon yo, ak isit la yo se douz disip reyon yo koube tankou douz apòt yo ak Lè sa a, pa uit reyon dirèk ki reprezante beatitud yo, gwoup la ki antoure solèy la reprezante kontantman a nan moun ki beni ki pa gen fen, selès la. background se yon senbòl konfyans nan Bondye, lò a nan renmen.
Bernardino tou pwolonje arbr gòch la nan H a, koupe l 'moute fè yon kwa, nan kèk ka yo kwa a mete sou medizans H. la.
Siyifikasyon mistik reyon an te eksprime nan yon litani; 1ye refij nan penitans; 2yèm banyè avyon de gè yo; 3yèm remèd pou moun ki malad; 4yèm konfò soufrans lan; 5yèm onè kwayan yo; 6th kè kontan nan preche yo; 7yèm merit operatè yo; 8yèm èd nan brèt; 9yèm soupi nan meditè yo; 10yèm sifraj priyè yo; 11yèm gou nan contemplatives; 12yèm bèl pouvwa triyonfan an.
Se senbòl la antye ki te antoure pa yon sèk ekstèn ak mo Latin yo pran nan Lèt St Pòl nan Filipyen yo: "Nan non Jezi chak koube jenou, tou de èt nan syèl la, nan sou latè a ak mò yo ye a". Trigram a te yon gwo siksè, gaye toupatou nan Ewòp, menm s. Joan nan Arc te vle brode li sou banyè li yo ak pita te tou adopte pa Jesuit yo.
S. Bernardino: "Sa a se entansyon mwen, renouvle ak klarifye non an nan Jezi, jan li te ye nan Legliz la byen bonè", ki eksplike ke, pandan y ap kwa a evoke Pasyon nan Kris la, non l 'raple tout aspè nan lavi l' yo, povrete a nan bèso a. , ti magazen bòs chapant lan, tounen vin jwenn Bondye nan dezè a, mirak yo nan charite diven, soufri sou Zo bwa Tèt, triyonf la nan Rezirèksyon an ak Asansyon.

Sosyete a nan Jezi Lè sa a, te pran twa lèt sa yo kòm anblèm li yo ak te vin yon sipòtè nan adore ak doktrin, dedye legliz pi bèl ak pi gwo li yo, bati nan tout mond lan, nan non Sentespri nan Jezi.

LITANIE nan SS. NON nan Jezi

Seyè, gen pitye -

Seyè, gen pitye - Seyè, gen pitye
Kris, koute nou - Kris la, koute nou
Kris la, tande nou - Kris la, tande nou

Papa nou ki nan Syèl la ki Bondye, gen pitye pou nou
Pitit, redanmtè mond lan, ki se Bondye, gen pitye pou nou
Sentespri a, ki se Bondye, gen pitye pou nou
Sen Trinite a, ki se Bondye, gen pitye pou nou

Jezi, Pitit Bondye vivan an, gen pitye pou nou
Jezi, bèl Papa a, gen pitye pou nou
Jezi, vrè limyè etènèl, gen pitye pou nou
Jezi, Wa tout bèl pouvwa, gen pitye pou nou
Jezi, solèy jistis, gen pitye pou nou
Jezi, Pitit Gason Vyèj la, gen pitye pou nou
Jezi, renmen, gen pitye pou nou
Admirab Jezi, gen pitye pou nou
Jezi, Bondye ki gen fòs, gen pitye pou nou
Jezi, papa pou tout tan, gen pitye pou nou
Jezi, zanj gwo konsèy la, gen pitye pou nou
Jezi, ki pi pwisan, gen pitye pou nou
Jezi, pasyan anpil, gen pitye pou nou
Jezi, ki pi obeyisan, gen pitye pou nou
Jezi, enb ak enb nan kè, gen pitye pou nou
Jezi, ki renmen chastete, gen pitye pou nou
Jezi, ki renmen nou anpil, gen pitye pou nou
Jezi, Bondye lapè, gen pitye pou nou
Jezi, otè lavi, gen pitye pou nou
Jezi, modèl tout bèl kalite bèt, gen pitye pou nou
Jezi, plen zèl pou nanm, gen pitye pou nou
Jezi, ki vle sali nou, gen pitye pou nou
Jezi, Bondye nou an, gen pitye pou nou
Jezi, refij nou an, gen pitye pou nou
Jezi, papa pòv yo, gen pitye pou nou
Jezi, trezò nan tout kwayan, gen pitye pou nou
Jezi, bon bèje, gen pitye pou nou
Jezi, vrè limyè, gen pitye pou nou
Jezi, bon konprann etènèl, gen pitye pou nou
Jezi, bonte enfini, gen pitye pou nou
Jezi, fason nou ak lavi nou, gen pitye pou nou
Jezi, kè kontan nan zanj Bondye yo, gen pitye pou nou
Jezi, wa patriyach yo, gen pitye pou nou
Jezi, pwofesè apot yo, gen pitye pou nou
Jezi, limyè evanjelis yo, gen pitye pou nou
Jezi, Pawòl lavi, gen pitye pou nou
Jezi, fòs nan mati yo, gen pitye pou nou
Jezi, sipòte konfesyonè yo, gen pitye pou nou
Jezi, pite vyèj yo, gen pitye pou nou
Jezi, kouwòn tout sen yo, gen pitye pou nou

Padonnen nou, Jezi
Se pou nou gen tandans, koute nou, Jezi

Soti nan tout sa ki mal, delivre nou, Jezi
Soti nan tout peche, delivre nou, Jezi
Soti nan kòlè ou, delivre nou, Jezi
Soti nan pyèj dyab la, libere nou, Jezi
Soti nan lespri a move, delivre nou, Jezi
Soti nan lanmò etènèl, delivre nou, Jezi
Soti nan rezistans nan enspirasyon ou, mete nou gratis, Jezi
Soti nan tout peche nou yo, delivre nou, Jezi
Pou mistè enkarnasyon sen w, libere nou, Jezi
Pou nesans ou, delivre nou, Jezi
Pou anfans ou, mete nou gratis, Jezi
Pou lavi divin ou, mete nou lib, Jezi
Pou travay ou, libere nou, Jezi
Pou travay ou, libere nou, Jezi
Pou agoni ou ak pasyon ou, libere nou, Jezi
Pou kwa ou ak abandon ou, delivre nou, Jezi
Pou soufrans ou yo, libere nou, Jezi
Pou lanmò ou ak antèman, delivre nou, Jezi
Pou rezirèksyon ou, delivre nou, Jezi
Pou Asansyon ou, delivre nou, Jezi
Pou ban nou SS la. Ekaristi, delivre nou, Jezi
Pou bonheur ou yo, mete nou gratis, Jezi
Pou pouvwa ou, delivre nou, Jezi

Ti Mouton Bondye, ki wete peche mond lan, padonnen nou O Senyè
Ti Mouton Bondye a, ki wete peche mond lan, tande nou oswa Seyè
Ti Mouton Bondye, ki retire peche mond lan, gen pitye pou nou

Ann priye:

Bondye ki gen tout pouvwa ak p'ap janm fini an ke ou te vle sove nou nan non Jezi, pitit gason ou,

depi nan non sa a nou delivre,

fè li yon siy viktwa pou nou nan tout sikonstans.

Pou Jezikri, Seyè nou an. Amèn.