Devosyon pou non sen an nan Mari

PRIYÈ POU FÈ NON NON MARYE

Lapriyè nan reparasyon joure yo pou non sen li a

1. O adorab Trinité, pou lanmou ou te chwazi a ak pou tout tan anvi kontan tèt ou avèk non ki pi sen an nan Mari, pou pouvwa a ou te ba l ', pou gras a ou rezève pasyone l' yo, fè li tou yon sous favè pou mwen. ak bonè.
Ave Maria ...
Benediksyon pou non Sentespri Mari a toujou.

Lwanj, onore e envoke toujou,

non Mari ak pouvwa a.

O non sen, dous ak pwisan nan Mari,

ka toujou envoke ou pandan lavi ak nan agoni.

2. Ou renmen Jezi, pou lanmou ou te pwononse non Chè Manman an anpil fwa ak konsolasyon ou te jwenn pou li lè ou rele li pa mwayen, rekòmande moun pòv sa a ak sèvitè l pou swen espesyal li.
Ave Maria ...
Benediksyon pou li toujou ...

3. O zanj Sentespri, pou lajwa revelasyon non Rèn ou te pote ou, pou fè lwanj ou te fè avèk li, revele tou m tout bote, pouvwa ak dousè epi kite m envoke li nan chak nan mwen bezwen epi sitou sou pwen lanmò a.
Ave Maria ...
Benediksyon pou li toujou ...

4. O renmen anpil Sant'Anna, bon manman manman m ', pou kè kontan ou te santi nan pwononse non ti Mari ou a ak respè devwe oswa nan pale ak bon Joachim ou anpil fwa, kite non an dous nan Mari tou se toujou sou bouch mwen.
Ave Maria ...
Benediksyon pou li toujou ...

5. Epi ou menm, Mari ki pi dous, pou favè Bondye te fè lè ou te bay non an li menm, tankou pitit fi li renmen anpil la; pou renmen ke ou toujou montre li pa bay gwo gras pou tout fanatik li yo, bay mwen tou pou respekte, renmen ak envoke non sa a dous. Se pou m 'souf, rès mwen, manje m' yo, defans mwen an, refij mwen an, plak pwotèj mwen, chante m 'yo, mizik mwen an, lapriyè mwen, dlo nan je mwen, tout bagay mwen, ak sa ki nan Jezi, se konsa ke apre yo te lapè nan kè m 'ak dous nan bouch mwen pandan lavi, li pral kè kontan m' nan syèl la. Amèn.
Ave Maria ...
Benediksyon pou li toujou ...

PRIYE POU NON SANT MARYE

O vanyan gason manman Bondye ak manman mwen Mari,
se vre ke mwen menm mwen pa merite mansyone ou,
men ou renmen m epi ou vle sali mwen.

Bay mwen menm si lang mwen pa pwòp,
toujou kapab rele nan defans mwen an
non ou ki pi apa epi ki pi pwisan,
paske non ou se èd moun ki rete ak sali moun ki mouri yo.

Mari pi pi, Mari pi dous, ban mwen favè
ke non ou se kounye a sou souf nan lavi mwen.
Lady, pa pran reta nan ede m 'chak fwa mwen rele ou,
pou nan tout tantasyon ak nan tout bezwen mwen
Mwen pa vle sispann envoke ou toujou repete: Maria, Maria.

Se konsa, mwen vle fè pandan lavi mwen
e mwen patikilyèman espere nan lè a nan lanmò,
vini ak fè lwanj non renmen anpil ou a pou tout tan nan syèl la:
"O gen mizèrikòd, oswa relijye, oswa dous Vyèj Mari".

Mari, Mari ki pi emi,
ki konfò, ki dous, ki sa konfyans, ki tandrès
santi nanm mwen menm lè w di non ou,
oswa jis panse a ou!
Mwen remèsye Bondye mwen ak Seyè ki te ban nou pou byen mwen
non sa a se konsa adorabl ak pwisan.

O Lady, li pa ase pou mwen mansyone ou pafwa,
Mwen vle envoke ou pi souvan pou renmen;
Mwen vle renmen raple m 'rele ou chak èdtan
Se konsa, mwen tou ka rele ansanm ak Sant'Anselmo:
"Non Manman Bondye a, ou se lanmou mwen!".

Mari mwen renmen anpil, Jezi renmen anpil mwen,
non ou dous toujou ap viv nan mwen yo ak nan tout kè.
Lide m 'bliye tout lòt moun yo,
sonje sèlman epi pou tout tan pou envoke non adore ou yo.

Redanmtè mwen Jezi ak manman m, Mari,
lè moman an rive mwen,
nan ki nanm nan ap gen kite kò a,
Lè sa a, ban mwen, pou baz byenfonde ou,
favè pou pwononse dènye mo ki di ak repete:
"Jezi ak Mari mwen renmen ou, Jezi ak Mari ba ou kè mwen ak nanm mwen".