Devosyon pou Sen yo: panse a Padre Pio jodi a 10 novanm

. Ou pa pral sezi nan tout sou feblès ou, men, pa rekonèt tèt ou pou ki moun ou ye, ou pral wont ak enfidelite ou a ak Bondye epi ou pral mete konfyans nan li, abandone tèt ou avèk kalm sou bra yo nan Papa a nan syèl la, tankou yon timoun sou sa yo ki nan manman ou.

8. O si mwen te gen kè enfini, tout kè yo nan syèl la ak latè a, nan manman ou, oswa Jezi, tout, tout mwen ta ofri yo ba ou!

9. Jezi mwen, dous mwen, renmen mwen, lanmou ki soutni mwen.

10. Jezi, mwen renmen ou anpil! ... li se initil repete li nan ou, mwen renmen ou, renmen, renmen! Ou pou kont ou! ... sèlman fè lwanj ou.

11. Se pou Kè Jezi a se sant tout enspirasyon ou yo.

12. Jezi dwe toujou, ak nan tout, eskòt ou, sipò ak lavi!

13. Avèk sa a (kouwòn lan nan kolye a) batay yo te genyen.

14. Menm si ou te komèt tout peche nan mond sa a, Jezi repete ou: anpil peche yo padonnen paske ou te renmen anpil.

15. Nan toumant nan pasyon ak evènman negatif, espwa a renmen anpil nan inikablite pitye li soutni nou. Nou kouri konfyans nan tribinal la nan tounen vin jwenn Bondye, kote li enkyetid ap tann nou nan chak moman; epi, pandan wap okouran de fayit nou devan li, nou pa gen dout sou padon solanèl ki pwononse sou erè nou yo. Nou mete yo sou yo, menm jan Seyè a mete l ', yon wòch tonèl.

16. Kè Mèt divin nou an pa gen okenn lwa ki pi renmen pase sa ki gen dousè, imilite ak charite.

17. Jezi, dous mwen ... e kijan mwen ka viv san ou? Toujou vini, Jezi mwen, vini, ou gen sèlman kè m 'yo.

18. Pitit mwen yo, se pa janm twòp pou prepare pou kominyon ki sen.

19. «Papa, mwen santi mwen diy pou Sentespri kominyon. Mwen pa diy pou li! ».
Reponn: «Se vre, nou pa merite yon kado konsa; men li se yon lòt bagay apwoche unworthely ak peche mòtèl, yon lòt bagay se pa yo dwe diy. Nou tout pa diy; men se li menm ki envite nou, se li menm ki vle li. Ann enb e nou resevwa l ak tout kè nou ki plen lanmou ».

20. "Papa, poukisa ou kriye lè ou resevwa Jezi nan kominyon apa pou Bondye?". Reponn: "Si Legliz la emèt rèl la:" Ou pa t 'meprize vant manman Vyèj la ", pale sou enkarnasyon Pawòl la nan vant nan Immaculate Konsepsyon, ki sa ki pa pral di nan nou mizerab?! Men, Jezi di nou: "Nenpòt moun ki pa manje vyann mwen epi ki bwè san mwen p ap gen lavi etènèl"; ak Lè sa a, apwoche kominyon Bondye a ak anpil renmen ak pè. Tout jounen an se preparasyon ak di Bondye mèsi pou kominyon apa pou Bondye. "

21. Si ou pa gen dwa pou kapab rete nan lapriyè, lekti, elatriye pou yon tan long, Lè sa a, ou pa dwe dekouraje. Osi lontan ke ou gen Sentsèn Jezi chak maten, ou dwe konsidere tèt ou trè chans.
Pandan jounen an, lè ou pa gen dwa fè yon lòt bagay, rele Jezi, menm nan mitan tout okipasyon ou yo, ak yon ranvwaye rèl nan nanm nan epi li ap toujou vini epi rete ini ak nanm nan atravè favè l 'yo ak l'. lanmou sakre.
Vole avèk lespri a devan tabènak la, lè ou pa ka ale la avèk kò ou, epi gen ou lage dezi chod ou yo epi pale epi priye ak anbrase renmen nanm nan pi bon pase si yo te ba ou resevwa li Sentsènman.

22. Jezi pou kont li ka konprann sa ki doulè li se pou mwen, lè sèn nan douloure nan Zo bwa Tèt la prepare devan m '. Li se egalman enkonpreyansib ke soulajman yo bay Jezi pa sèlman pa pitye l 'nan doulè l' yo, men lè li jwenn yon nanm ki pou dedomajman pou l 'mande l' pa pou konsolasyon, men yo dwe fè yon patisipan nan doulè pwòp tèt li.

23. Pa janm itilize yo an mas.