Devosyon pou tibebe Jezi nan Prag

Devosyon pou Timoun Sentespri a nan Prag se yon fòm patikilye oswa ekspresyon devosyon pou Pitit Jezi a ak mistè yo pou Timoun ki sen li: devouman sa a, ki se yon pati nan espirityalite eklezyal kretyen ki santre sou Imanite ki pi sakre nan Jezi.

Sa a te espirityalite pwofondman te santi nan Kamèl la teresyen depi orijin li yo ak te konstitye yon objè patikilyèman renmen nan lavi li nan lapriyè meditation, nan asèt la nan bèl kalite bèt yo, nan kominyon fanmi an, nan manifestasyon yo ekstèn nan relijyeuz l 'yo, nan aposta apostolik l'

Imaj la dous nan Pitit Bondye a Jezi nan Prag reprezante Little Wa a ki vle domine lemonn antye ak renmen, ak gras yo irézistibl nan anfans li, ak favè li vle dispanse bay tout moun, espesyalman sa ki piti yo.

Epi menm jan li, nan matènite Mari, diven an, te vin renmen nou nan senplisite, imilite, povrete, dedikasyon total, kidonk li vle gen zanmi sensè, imite imilite nan povrete ak senplisite li, ki konnen ki jan pou renmen frè yo. Li renmen yo; espesyalman zanmi ki kwè ak abandone tèt yo nan tandrès la ak richès nan renmen l ': "Plis ou onore m', plis mwen pral favè ou."

Eksperyans anpil nanm - ase pou tout Teresa nan Pitit Jezi a ak "ti fason pou timoun espirityèl" li - se yon temwayaj ki konvenk ke devosyon pou timoun ki sen an Jezi, meditasyon lanmou ak mistè li yo pran angajman. nan imite bèl kalite li yo, li se yon estimilis pwisan pou pwogrè nan eklatman a nan lavi kretyen.

Se poutèt sa, se pou nou kiltive devouman sa a ki apa pou Bondye ak gaye li nan mitan fanmi yo ak espesyalman nan mitan timoun yo, ki moun ki gras espesyal ak favè yo rezève soti nan renmen nan Pitit Jezi a.

NOVENA POU JEI PITI PRAGE

1ye jou:

O ti bebe Jezi, isit la mwen menm mwen nan pye ou. Mwen tounen vin jwenn ou ke ou se tout bagay. Mwen bezwen èd ou anpil! Ban mwen, O, Jezi, yon gade nan pitye, epi, depi ou gen tout pouvwa a, ede m 'nan bezwen mwen ...

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou Pitit Gason Bondye a, O, Jezi, ban mwen favè Bondye ke mwen ensiste mande ou (li eksprime tèt li) si li konfòm ak apwobasyon ou ak bon vre mwen. Pa gade endiyite mwen, men nan lafwa mwen ak pitye enfini ou.

Imn: (yo dwe repete pou nèf jou yo ansanm ak lapriyè a)

Jezi, dous memwa, ki moun ki bay bonheur yo nan kè a; men plis pase siwo myèl ak tout bagay, prezans li dous. Pa gen anyen ki chante pi dous, pa gen anyen ki tande pi kontan, yo pa panse anyen pi dous pase Jezi, Pitit Bondye a.

Jezi, espere pou moun ki repanti, ki jan konpasyon ou ye pou moun ki priye pou ou, ki jan bon pou moun ki chache ou, men ki sa ou ye pou moun ki jwenn ou?
Ni lang lan pa ase pou di li ni ekri pou eksprime: moun ki te eseye ka kwè sa li renmen Jezi. Se pou ou, Jezu, nou kontan ke nou ki lavni. Se pou tout bèl pouvwa nou yo toujou nan ou pou tout syèk. Amèn.

Ann priye:
Bondye, ki te konstitye Sèl Pitit Literal ou, Pitit Gason Sovè a nan limanite e li te bay lòd pou li te rele Jezi, bay favè ke li nan non Sentespri nou venere sou latè nou ka jwi tou je nan syèl la. Pou Kris la menm, Seyè nou an. Amèn.

2ye jou:

O bèl Papa Papa nou ki nan syèl la, nan figi rad ray divinite a klere, mwen adore ou anpil, pandan mwen konfese ou vrè Pitit Bondye a vivan. Mwen ofri ou, O Senyè, imilite omaj tout antye. Deh! ke mwen pa janm gen pou separe tèt mwen de ou menm, pi wo bon mwen.

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

3ye jou:

O Pitit Bondye Sentespri a, nan kontanple figi ou ki soti nan ki souri ki pi dous klere, mwen santi m anime pa konfyans vivan. Wi, mwen espere tout bagay soti nan jantiyès ou. Gaye, O, Jezi, sou mwen ak sou tout moun ki renmen m 'bèl souri ou nan favè, epi mwen pral leve pitye enfini ou.

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

4ye jou:

O Pitit Jezi, ki gen fwon li antoure pa yon kouwòn, mwen rekonèt ou kòm souveren absoli mwen. Mwen pa vle sèvi dyab la ankò, pasyon mwen, peche. Reye, o Jezi, sou kè pòv sa a, epi fè li tout pou ou pou tout tan.

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

5ye jou:

Mwen kontanple ou, pi dousman Redanmtè a, abiye avèk yon rad koulè wouj violèt. Ak inifòm wayal ou. Kouman li pale m 'nan san! San ke ou koule sou mwen. Bay, pitit mwen, Jezi, mwen koresponn ak anpil sakrifis ou, epi pa refize, lè ou ofri m 'kèk doulè, soufri avèk ou ak pou ou.

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

6ye jou:

O Pitit ki pi bèl, nan vise pou sipòte mond lan, kè m ranpli ak lajwa. Pami tout bèt ou sipòte, mwen menm tou mwen la. Ou wè m ', ou sipòte m' chak moman, ou kenbe m 'tankou ou bagay. Gade, oswa Jezi, sou sa a yo te soumèt epi ede anpil nan bezwen li yo.

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

7ye jou:

Sou pitit ou, Jezi pitit ou, yon kwa klere. Ak banyè nan Bondye vin delivre nou an. Mwen menm tou, oswa Sovè diven an, mwen gen kwa mwen, ki, menm si limyè, twò souvan ap pase mwen anba agoch. Ou ede m 'sipòte li, se konsa ke ou toujou pote l' ak fwi. Ou byen konnen ki jan fèb ak lachte mwen menm!

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

8ye jou:

Ansanm ak kwa a, sou tete ou mwen wè, O ti bebe Jezi, yon kè an lò. Ak imaj la nan kè ou, vrèman an lò ak sansibilite enfini. Ou se zanmi an vre, ki moun ki san gad dèyè prodigir tèt li, vre immolates tèt li pou li te renmen youn. Toujou vide sou mwen, O, Jezi, jalouzi a nan charite ou, epi anseye m 'koresponn pou yon fwa nan renmen ou.

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

9ye jou:

Dwat Toupisan ou a, O Grann ti kras, konbyen benediksyon li te janm vide sou moun ki onore ak envoke ou! Beni m 'tou, pitit mwen, Jezi; nanm mwen, nan kò mwen, nan enterè mwen. Beni bezwen mwen yo ede yo, dezi mwen yo ranpli yo. Koute ve mwen fè lwanj, e mwen pral beni non sen ou chak jou.

1 Pater, 1 Ave, 1 Glory

Pou anfans divin ou ...

PRIYE POU TIMOUN NAN PRAGE

O Bondye te fè moun, fè Timoun pou nou, Nou mete yon kouwòn sou tèt ou, men nou konnen ke ou pral chanje l 'ak yon kouwòn pikan.

Nou vle onore ou sou yon fotèy ak rad klere, men ou pral chwazi kwa a ak san ou pou fòtèy la.

Ou te vin yon nonm epi ou te vle ti piti pou pi pre nou

Ti limanite frajil ou tankou tout timoun trase nou nan pye nou e nou vle onore ou. Nou kontanple ou nan bra Mama ou, Mari

Isit la ou vle prezante tèt ou bay nou, men li se toujou li ki ofri ou pwoblèm .. Nou vle ba ou premye plas nan lavi nou.

Nou vle pou ou gouvène nan mond sa a se konsa distrè, ke ou gouvène nan kè nou, nan afeksyon nou yo, nan dezi nou yo, nan tout lavi nou, toujou prezante ba ou pa Mari.

Nou rekòmande tout timoun yo nan mond lan, nou rekòmande pou manman yo nan tout timoun yo.

Devan fotèy ou a nou prezante manman ki gen yon timoun soufri nan bra yo.

An patikilye, nou mete nan pye ou manman ki pa ka gen timoun e yo ta renmen yo, ak manman ki pa vle gen ....

Ti bebe Jezi, antre nan kè nou, antre nan kè yo nan tout manman ak sa yo ki an ti bebe ki fèk vin ansent nou an.

Pran posesyon ti kè sa yo ki deja bat nan matris manman yo, menm si yo toujou pa konn sa, e asire yo ke lè yo dekouvri li, ansanm ak prezans yon nouvo vi yo, yo santi prezans ou.

Ou se kreyatè lavi a e menm si ou sèvi ak fantezi nou anpil fwa, fè nou konprann ke lavi kounye a vin ansent pa gen okenn ankò fè pati de nou, men se pou ou, Bondye nan ti piti yo ak sa yo gwo.

One Stop sa yo testaman sakrilèj ki ta renmen jete yon lavi nan ki ou te deja pran posesyon, pitit diven.

Finalman, gade timoun yo san manman. Vin ti frè yo, bay yo, tankou nou, toujou, manman ou, Maria!

LÈ OU

bay Mirak Timoun Jezi nan Prag pwoteksyon elèv yo

O Pitit Jezi, Sajès etènèl ak senkan, ki moun ki san gad dèyè dispans gras ou soti nan imaj dous ou nan Prag, ak an patikilye jèn yo etidye ki konfye tèt yo nan ou, deh, vire kontanple ou bienveyans sou mwen ki envoke ou nan pwoteksyon etid mwen yo.

Ou menm, Bondye, Bondye, se Seyè a nan syans, sous la nan entèlijans ak memwa: Se poutèt sa vini nan èd nan feblès mwen an. Li eklere tèt mwen, fè li fasil pou mwen pou mwen jwenn verite ak konesans; ranfòse memwa mwen pou m ka kenbe sa mwen te aprann; nan moman difisil yo dwe Ou limyè, sipò ak konfò.

Soti nan kè diven ou mwen sipliye favè Bondye a fidèlman ranpli tout devwa mwen nan etid, ak rekòlte pi bon rezilta yo, Lè sa a, gen kè kontan nan bilten vòt kè kontan, epi sitou yon pwomosyon bon. Mwen pwomèt ou, tou merite favè yo envoke a, yo dwe fidèl nan tout devwa kretyen mwen yo ak renmen ou pi plis ak plis ankò.

O bèl pitit Prag, veye m chak jou anba manto pwoviz ou a, epi gide m 'pi wo a tout, menm jan tou nan ogmantasyon konesans, sou chemen pou sali etènèl. Se konsa'l ye.

PRIYE POU TIMOUN YI Jezi
O, Jezi, ki moun ki te vle fè ou yon timoun, mwen apwoche ou avèk konfyans.

Mwen kwè ke renmen k ap pran swen ou anpeche tout bezwen mwen, epi tou nan lapriyè Bondye a nan manman ki apa pou ou, ou ka vrèman satisfè tout bezwen mwen, espirityèl ak materyèl, si mwen priye selon volonte ou.

Mwen renmen ou ak tout kè mwen ak tout fòs nanm mwen.

Mwen mande ou padon si feblès mwen mennen m 'nan peche.

Mwen repete ak levanjil ou a Seyè, si ou vle ou ka geri m '.

Mwen kite ou deside ki jan ak ki lè.

Mwen menm tou mwen vle aksepte soufrans, si sa a se volonte ou, men ede m 'pa kenbe nan li, fè li fèt san siksè.

Ede mwen pou mwen vin yon sèvitè fidèl, epi pou mwen renmen, pou lanmou ou, Pitit Bondye a, frè parèy mwen tankou tèt mwen.

Timoun ki gen tout pouvwa a, mwen sipliye ou anpil pou ede mwen nan moman sa a nan sikonstans mwen ye kounye a (isit la ou ka eksprime tèt ou). Ban mwen favè pou rete nan ou, pou ou posede epi posede ou antyèman, avèk paran ou, Mari ak Jozèf, nan lwanj etènèl moun k'ap sèvi nan syèl ou yo. Amèn.

p. Cyril, OCD