Devosyon pou San Gerardo ak lapriyè pou mande mèsi

SUPPLICATE TO SAN GERARDO

Pati sou Oktòb 16th

O St Gerard, sanble yo nan soufri anpil yo tounen vin jwenn Tanp ou. Afeksyon; ou mete espwa nan anpil moun ki nan bezwen yo. Yo lapriyè lapriyè nou yo. Koute yo pou tout bèl pouvwa Bondye, bon pou Legliz la, pou ogmante lafwa katolik la. Ede moun ki mande w fute ak favè pou nanm yo; li ede kè moun k'ap peze yo pou yo jwenn lapè ak libète pitit Bondye yo. Li konsole moun ki aflije yo ak moun ki malad; pwoteje manman ak ti bebe; ede jèn yo nan vwayaj difisil nan lavi a; sove fanatik ou yo. Nan yon fason espesyal, nou rekòmande pou ou, mwen renmen anpil St Gerard, moun ki renmen nou yo ak moun ki rekòmande tèt yo a priyè nou yo. Koute tout sa pou anpil nanm yo sove ak anpil moun kontan yo libere de enfimite yo. Gaye sou moun ki envoke trezò nan favè ak favè, se konsa ke soti nan Tanp ou nan Materdomini ou toujou klere tankou yon limyè limyè nan lespri yo, refij an danje, èd nan tout malè, apèl nan afeksyon ak lwanj. Amèn.