Devosyon pou Sen Anthony pou mande yon favè nan men Sen an

Tredicina nan Sant'Antonio 

Sa a tradisyonèl Tredicina (ka resite tou kòm Novena ak triid nan nenpòt ki lè nan ane a) eko nan Tanp lan nan S. Antonio nan Messina depi tan an nan beni Annibale. Li te pran swen li epi li pase l bay pitit li yo ak ti Antonyen yo.

Nan non Papa a, pitit gason an ak Sentespri a. Amèn

1

O gloriye St Anthony nan Padova, ki moun ki te konnen nan tan nihil an nan bagay sa yo sou latè ak, renonse yon lavi rich ak ilustr, konsakre tèt ou nan sèvis Bondye a, ede frajilite mwen an koresponn ak pi gwo ekoulman nan anpil gras a Seyè a ak l '... enspirasyon diven. Ak pou sa yo baz byenfonde ou, tanpri, jwenn gras yo mwen mande pou yo. Glory ... Jodi a syèl la deblozir ou, Great Antonio, trezò li yo, Deh, konsole nou ki sou latè REKOUVWA ou ak fe '! Saint Anthony, ou pwisan lemonn antye te konnen. Deh, Ou koute aksan nou yo ki leve kanpe pou Ou!
2

Imilite ewoyik ou, O gwo Sen, banm kouraj pou mwen kapab fè konfyans ou konfidansman, pou ou pa refize m 'vanyan patwonaj ou a pou reyalize gras yo ke mwen mande ou. Epi pou priyè mwen an pi byen aksepte pa Senyè a, jwenn pou mwen yon sensè ak pwofon imilite nan kè epi akòde m 'gras mwen tann yo. Glory ...

Ou te renmen imilite anpil, ke li te gwo onè ou; Ou menm, mwen renmen anpil, nou te toujou nan povrete pou li. Deh! pouse nou soti nan Seyè a Umiltade ekstèn, entèn, osi lontan ke kè aflije nou an
Non ou pral envoke.

3

O Sen admirab, ki moun ki pou eklate nan bèl kalite ou yo ak pou renmen nan Bondye ou sezi zanj Bondye yo tèt yo, jwenn pou m 'yon pati nan charite boule ou a, yo nan lòd yo koresponn fidèlman nan sèvis diven. E mwen priye, pou lanmou Jezi, pou konsole kè aflije mwen, lè mwen ban mwen sa mwen ankouraje w avèk konfyans. Glory ...

Up nan syèl la Angels and Saints Tout admire bèl kalite ou yo, Ou nan arid, kè yo heartbroken, Spire souf nan renmen. Wonderworker nan renmen ak ti bebe lover nan Jezi, Si ou priye pou tande
Pou Senyè a.

4

Pi ami Saint, charite ou ak zèl apostolik ou yo te tèlman gwo ak vaste ke yo te fè ou konsakre tout bagay sa yo nan soulajman a espirityèl ak tan nan frè parèy ou; lapriyè pou mwen epi jwenn nan Bondye yon charite sansib pou parèy mwen yo, men espesyalman pou delivre nan nanm ak sekou nan pòv yo. Se poutèt sa, ou menm, ki moun ki se ankourajman nan nenpòt ki moun ki konfyans resorts nan ou, tande plent mwen yo. Glory ... Charity enflamasyon tete ou ak dife pi ak bèl; Pou Jezi, pou tout li plen Kè ou nan imans renmen: Oh! pou nou menm ki sou latè Vera cheche ajil, Divo Antonio, louvri, detere
Gwo trezò tout bon.

5

O, Sen gloriye, pou lanmou trè sansib ou te genyen anvè rèv syèl la, ki te egzèse ak estime ke ou te fè konnen ak tout eklèsisman, tanpri, jwenn yon vrè devosyon pou li ak tout mèsi mwen tann e èd ak rekonfò nan afliksyon m yo. Glory ...

Great Antonio, Rèn, manman an sansib nan renmen, Avèk flèch diven l 'dousman blese ou. Preci nou yo prezante l ', Ou trase nou favè l' yo, Avèk renmen l 'ou nouri nou
Jiska jou ekstrèm nou an.

Si ou mande mirak, ou pral wè lanmò, erè, kalamite tonbe tounen: kouri soti nan dyab la ak maladi, ak malad la leve sante. Se lanmè a simonte, chenn yo kraze, kò yo pral benefisye, bagay sa yo pèdi yo jwenn. Jèn ak granmoun mande epi resevwa. Danje yo disparèt, tout bezwen disparèt, bagay sa yo, di pasyone nan Saint a nan Padova.
Glory bay Papa a, elatriye

Envokasyon nan santantonio, Seyè, pitye, Kris, pitye Kris la, mizèrikòd, Seyè, mizèrikòd, mizèrikòd Kris, tande Kris la, tande nou Kris la, tande nou Kris la, tande nou Papa nan syèl la ki se Bondye gen pitye pou nou Pitit Bondye delivre ou se mond lan Bondye, "" Sentespri, ou se Bondye "" Sentespri Trinité, yon sèl Bondye "" Saint Anthony nan Padova Priye pou nou St. Anthony, tout bèl pouvwa nan lòd Seraphic a "" Saint Anthony, bwat Kontra a "" Saint Anthony , ki apa pou Bondye nan bon konprann nan syèl la "" S. Antonio, ki moun ki tramples sou vanite yo nan mond lan "" S. Antonio, gayan nan lanvi "" S. Antonio, glas nan obeyisans "" S. Antonio, gem de povrete "" S. Antonio, yon bèl ti flè nan pite nan syèl la "" S. Antonio, egzanp imilite "" S. Antonio, sansib lover nan kwa a "" S. Antonio, martyr nan dezi "" S. Antonio, gwo founo dife nan charite "" S. Antonio, zealer nan jistis "" S. Antonio, lanp ki eklere moun k'ap fè peche "" S. Antonio, pè infidèl yo "" S. Antonio, mod ello nan pafè "" S. Antonio a, konsoleye ki aflije "" S. Antonio, espwa moun k'ap fè peche "" S. Antonio, defansè inosan "" S. Antonio, liberatè prizonye yo "" S. Antonio, gid pèlren yo "". S. Antonio, swayeur nan malad la "" S. Antonio, simen nan mirak "" S. Antonio, ki moun ki bay pawòl Bondye a nan bèbè "" S. Antonio a, ki moun ki bay tande soud la "" S. Antonio, ki moun ki retounen nan ... devan je avèg la "" S. Antonio, ki moun ki redise paralize yo "" S. Antonio, ki chase move lespri yo "" S. Antonio, ki moun ki leve moun ki mouri yo "" S. Antonio, ki fè nou jwenn bagay ki pèdi "" S. Antonio , ki donte kòlè tiran yo "" Soti nan enkonvenyans yo nan move lespri a S. Antonio, libere nou Soti nan zeklè ak tanpèt S. Antonio, libere nou Soti nan tranblemanntè, move maladi, grangou ak lagè S. Antonio, libere nou nan tout sa ki mal nan nanm lan. ak nan kò S. Antonio, delivre nou Avèk lapriyè ou. Bondye nan Bondye, ki wete peche yo nan mond lan Egare nou, O Seyè, ti Mouton Bondye a,
ki wete peche mond lan gen pitye pou nou, Seyè

PRAY OU Toupisan e Bondye p'ap janm fini an, ki moun ki nan St Anthony nan Padova, ou te bay pèp ou a yon predikatè distenge ak patwon nan pòv yo ak soufrans, se pou nou swiv ansèyman yo nan Levanjil la atravè lapriyè li yo ak eksperyans èd nan pitye ou. Pou Kris la, Seyè nou an. Amèn.