Fanm misterye abiye an blan pouse lame a tounen (Lapriyè Our Lady of Montalto)

Pandan nwit vèsè sisilyen yo, yon epizòd ekstraòdinè te fèt nan Mesina. Yon misterye fanm li paret devan lame e solda yo pap menm ka leve je l.

Tanp Mesina

Lè sa a, Messina te sènen pa twoup yo nanlame franse, ki te dirije pa Vis wa a, Charles d'Anjou. Pandan syèj la, li te montre tèt li devan an occhi kèk sòlda, yon dam abiye an blan. Dam nan parèt nan pwen enpòtan yo nan atak la, akonpaye pa yon lame zanj yo, gaye vwal blan sou mi yo. Vwal mens men inatakabl.

Sòlda yo ki te rankontre fas a fas ak fanm misterye sa a abiye an blan, yo kouri met deyò kouri ale, san yo pa menm gen kouraj pou rankontre gade l.

Dezyèm aparans la te fèt nan 1301 e menm nan okazyon sa a fanm nan te defann vil la. Nan gwo lajounen tout moun te kapab wè li epi yon sòlda te eseye fè l retrè lè l te tire yon flèch sou li. Flèch la menm si Mwen tounen epi frape la'je pa menm sòlda a. Nan pwen sa a franse yo chape epi abandone batay la.

Kèk jou apre aparisyon an, yon bato te ateri nan pò Mesina mwayeu vini soti nan lès pote yon foto Mari. Dam nan blan devwale tèt li nan prezans la maren epi li te deklare ke penti sa a te dwe transpòte nan legliz la dedye a li, ki se jodi a la Chapèl Montalto.

Our Lady nan Montalto

Lapriyè Madonna nan Montalto

Oh, Mari, Manman Montalto, refij ak konsolasyon pechè yo, nou tounen nan ou imilite ak siplikasyon. Ou menm ki te resevwa nan men Signore favè pou pwoteje ak gide kominote sa a, nou mande w pou lapriyè pou nou ak Pitit diven ou a.

Our Lady of Montalto, Medyatris dous ak pwisan, fè nou merite pou favè ou yo ak byenveyans matènèl ou. Ede nou mache sou chemen lafwa ak vèti, pou nou ka viv selon volonte Dio.

Ou menm ki se yon manman renmen ak konpasyon, sipòte moun ki malad ak malere yo, ba yo konsolasyon ak gerizon. Pwoteje mwen timoun ak granmoun aje yo, gide yo sou bon chemen byen epi ban nou tout fòs pou simonte difikilte ak tantasyon yo.

Mari, zetwal maten, gid lumineux nan fè nwa a, nou mande w pou mwenLumineux lavi nou ak prezans ou. Ban nou senserite nan lanmou, bonte nan pawòl, jenerozite nan aksyon.

Nou konfye ou lapriyè nou yo, Manman mizèrikòd, pou ou ka prezante yo bay ou Pitit JeziRedanmtè nou an. Fè nou lapriyè matènèl ou, se pou nou jwenn konsolasyon ak lapè nan anbrase lanmou ou.

Ou menm, Manman Montalto, nou konfye vil nou an ak moun li yo, gide nou sou chemen bonte ak jistis, epi akeyi bò kote w tout moun ki envoke non w ak lafwa.

Mèsi, Vyèj Sen, pou lanmou ou ak pwoteksyon ou, nou onore ou ak tout kè nou epi konsakre lavi nou pou ou. Rete avèk nou toujou, nan bon moman ak nan move tan, jiskaske nou ka jwenn ou nan tout bèl pouvwa a paradiso.

Amèn.