Jwenn kouraj pou w di lapriyè sa a epi Vyèj Mari a ap ede w

Lapriyè a Vyèj Mari pou yon mirak ijan

O Mari,
manman m,
enb pitit fi Papa a,
nan Pitit la manman immacule,
byenneme madanm Sentespri a,
Mwen renmen ou e mwen ofri ou tout lavi mwen.

maria,
plen bonte ak mizèrikòd,
Mwen tounen vin jwenn Ou
nan èdtan sa yo nan anmè,
sipliye èd ou,
Admirab manman,
Manman favè divin,
vrè konfwontasyon nan dlo nan je,
pi dous defansè pechè yo,
prezans konstan Bondye,
gen pitye pou mwen
ak tout moun mwen renmen.

Kè Immaculate Mari,
Tabènak ak Tanp
nan Trinite Sen an,
chèz pouvwa ou,
chèz Sapienza,
oseyan bonte,
jwenn pou nou nan men Lespri Sen an,
se pou kè nou vin nich ou,
kote pou repoze pou tout tan,
pote m 'sa mwen bezwen anpil,
sa ak tout ferveur nan nanm mwen mwen mande,
pou lanmou Jezi ak lanmou pa w la,
si se pou laglwa Trinite Sen an
ak byen nan nanm mwen.

mwen vin jwenn ou,
Mwen vin mande lapriyè ou,
nan bezwen difisil sa a
jwenn solisyon a pwoblèm sa a enposib
sa lakòz mwen anpil dezespwa
epi mwen jwenn li pa ka atenn ak fòs mwen poukont mwen.

Pou mwen
li se prèske enposib jwenn yon solisyon a pwoblèm sa a
Mwen espere ou pral pèmèt mwen Grace wè rezoud
difikilte sa a se fen tout enkyetid ak doulè
ki lakòz mwen sitiyasyon detrès sa a.

Vyèj Mari,
Lamarye Sentespri a,
sonje ke ou se manman m
ou menm ki lapriyè ak pitit gason w lan,
Koute m', ban m' favè sa a mwen mande ou avèk imilite
ak ijans konsa.

Dous Mari,
manman mezanmi,
Delivre m' anba lènmi m' yo
ak soti nan mal tanporè ki menase lavi m '.

Pou nou tout rekonesans ak devosyon mwen.
Mari, manman m, Mari Sen, priye Pitit Gason nou ki Sen nou an, Jezikri, Seyè nou an, pou nou tout.

Amèn.

Atik ki gen rapò