Kado Jezi a se jodi a, paske ou pa bezwen panse ak yè oswa demen

Nou tout konnen yon moun ki rete nan tan lontan. Moun ki gen regrèt ke li pa sispann pale. Epi li te rive tout moun, pa vre?

Epi nou tout konnen yon moun k ap viv nan lavni. Sa a se moun ki toujou ap enkyete sou sa ki pral rive apre. Epi tou sa rive tout moun, pa vre?

Ma kado Jezi a se jisteman kado prezan an. Nou vle di ke, kòm kwayan, nou konnen ke Jezi te mouri pou peche nou yo. Kwa a te retire wont ak kilpabilite pase nou an. Epi atravè kwa a, Jezi netwaye tablo nou an. E nou konnen avni nou an sekirite, grasa rezirèksyon Jezikri.

Pa gen anyen ki rive demen k ap detounen letènite nou nan Paradi a. Se konsa, kòm disip Jezi, nou gen kado jodi a. Nou gen sèlman jodi a. E travay nou, dapre Bib la, se viv pou Jezi isit la ak kounye a.

Mak 16:15 li di: “Ale nan tout mond lan epi anonse bon nouvèl la bay tout kreyasyon an”. Apèl nou se pataje mesaj delivrans lan. Ki lè nou ta dwe fè li? Jodi a. Si Bondye te louvri pòt la jodi a, èske w t ap pale de Jezi? Pa tann pou demen oswa enkyete sou tan lontan an. Rive nan mond ou jodi a.

Atik ki gen rapò