Devosyon

Devosyon ak priyè nan zanj gadyen an

ZAK KONSEKRASYON POU ZANJ GADYEN Depi nan kòmansman lavi mwen yo te ban mwen kòm Pwotektè ak konpayon. Isit la, nan prezans Seyè mwen an ak ...

Devosyon nan Mari èd nan kretyen

NOVENA POU MARIA AUXILIATRICE sijere pa Sen Jan Bosco Resite pou nèf jou youn apre lòt: 3 Pater, Ave, Glwa Sentsèn nan ak ejakulasyon an: Se pou ...

Devosyon pou Maria Bambina

Ti istwa Maria SS. Timoun Orijin istorik kil Nativité Mari pa byen konnen; premye tras yo fè pati litiji a ...

Devosyon Allegrezze di Maria SS.ma la

Vyèj la li menm ta montre apwobasyon li lè li parèt devan Sen Arnolfo nan Cornoboult ak Sen Toma nan Cantorbery pou l kontan nan respè sa yo ...

Devosyon ak Tears Lady nou an

SANCTYE MADONNA DELLE TACRIME: REYÈ A 29-30-31 Out ak 1ye septanm 1953, yon ti foto lakre ki reprezante kè immakula...

Devosyon pou Maria Adolorata

SÈT DOULÈ MARI Manman Bondye a te revele Saint Bridget ke nenpòt moun ki resite sèt "Bonjou Mari" yon jou ap medite sou doulè li ...

Devosyon nan senk premye samdi yo nan mwa a

Brèf istwa gwo pwomès Kè Immaculate Mari Our Lady ki te parèt nan Fatima nan dat 13 jen 1917 la, pami lòt bagay, te di Lisi: “Jezi...

Devosyon nan twa Bonjou Mari yo

Brèf istwa Li te revele Sen Matilda nan Hackeborn, yon mè benediktin ki te mouri an 1298, kòm yon fason asire w jwenn favè a nan yon lanmò kè kontan...

Meday Mirak la

Orijin meday mirak la te fèt 27 novanm 1830 nan Pari nan Rue du Bac. Vyèj SS la. te parèt devan Sè Caterina Labouré...

Devosyon pou Carmel Scapular la

Madonna del Carmine Lòd Papa Kamèl yo, ki te fèt sou mòn Kamèl (nan Palestine), te viv swivan Kris la enspire pa Vyèj la beni ...

Devosyon pou non sen an nan Mari

LAPRIYÈ POU FÈT NON MARI Lapriyè nan reparasyon pou move zak ki te fèt kont Non li ki sen 1. O adorabl Trinite, pou lanmou w te chwazi a...

Lapriyè nan kè kè a nan Mari

LAPRIYÈ POU KÈ ENMAKILE MARI: Konsekrasyon fanmi an nan Kè Enmakulasyon Mari Vini non, o Mari, e daye viv nan kay sa a. Ki jan...

Devosyon pou Jezi ki gen mizèrikòd

Pwomès Jezi a Sent Faustina Kowalska te dikte Chaplet Mizèrikòd Divine a nan ane 1935. Jezi, apre li te rekòmande Sen ...

Devosyon pou ti bebe Jezi a

Prensipal apot devosyon pou Timoun Jezi a se te: Sen Franswa Assisi, kreyatè bèso a, Sen Anton nan Padova, Sen Nikola Tolentino, Sen Jan Lakwa, ...

Devosyon nan figi Sentespri Kris Jezi

Devosyon pou figi sen Pou yon nanm privilejye, Manman Maria Pierini De Micheli, ki te mouri nan odè sentete a, nan mwa jen 1938 pandan l t ap priye...

Devosyon pou non sen an nan Jezi

DEVOUS POU NON JEZI SEN Jezi te revele Sèvant Bondye a Sè Saint-Pierre, Carmelite of Tour (1843), Apot Reparasyon an: "Non mwen...

Via Kris la

Pwomès Jezi te fè yon relijye nan syantis yo pou tout moun ki asiduman pratike Via Crucis la: 1. Mwen pral bay tout sa ki vin jwenn mwen ...

Devosyon nan Kwa an

PWOMES Senyè nou an bay moun ki onore ak venere Krisifik Sen an Senyè a t ap fè pwomès sa yo an 1960 bay youn nan moun ki enb li yo...

Devosyon nan san ki pi presye nan Jezi

Chaplet pou San Presye Kris la O Bondye vin sove m, elatriye. Glwa pou Papa a, elatriye. 1. Jezi te koule san nan sikonsizyon O Jezi, Pitit...

Blesi yo apa pou Bondye nan Kris la

Kouwòn sou senk blesi Jezikri, Seyè nou an, Premye blesi Krisifye Jezi mwen an, mwen adore blese douloure pye gòch ou a avèk devouman. Deh! pou…

KONSÈKASYON FANMI AN POU KOLE KONSÈY Jezi a

Priyè pou konsekrasyon fanmi an nan Tèks Kè Sen Sen Pius X te apwouve an 1908 O Jezi, ou te manifeste Sen Margaret Mari -...

Premye sis jedi yo nan mwa a

Amore al SS. Sentsèn nan ALEXANDRINA MARIA da COSTA (Koperatè Salesyen 1904-1955) Mesaje Lekaristik la Atravè Alexandrina Jezi mande pou: “…se byen preche e byen…

Devosyon pou Sentsèn ki beni a

KOMINYON ESPIRITUEL Jezi mwen - mwen kwè ou nan SS la. Sentsèn - mwen renmen ou pi wo a tout bagay - e mwen vle ou nan nanm mwen. - Toutotan...

Premye 9 Vandredi nan mwa a

Ki sa Gran Pwomès la ye? Se yon pwomès ekstraòdinè ak trè espesyal nan Kè Sakre Jezi a ak ki li asire nou favè a trè enpòtan nan ...

Plak pwotèj pou kè a Sakre

Nan XNUMXyèm syèk la, devosyon relijyeu a nan plak pwotèj li a nan kè sakre a te fèt: Seyè a te mande Santa Margherita Maria Alacoque gen imaj la nan ...

Devosyon pou kè sakre Jezi a

Gwo flè devosyon pou Kè Sakre Jezi a te soti nan revelasyon prive visitandina Santa Margherita Maria Alacoque ki, ansanm ak Sen ...

Tridou Sentespri a

1ye jou Lapriyè biblik Vin jwenn nou, Sentespri Lespri Sajès, Lespri entèlijans Lespri adorasyon, vin jwenn nou, Sentespri! Lespri Bondye...

Novèn nan Sentespri a

PREMYE ENVOKSYON POU MARI O Vyèj Mari, Vyèj Sentespri a, akonpaye nou nan novena sa a selon kè w, pou nou bay Lespri Sen an...

Lapriyè pou Sentespri a

Konsekrasyon bay Sentespri a oswa Lespri Sen Lanmou ki soti nan Papa a ak Pitit la Sous inépuizabl nan favè ak lavi mwen vle ou ...

Lapriyè bay Bondye Papa a

MWEN BENI W Mwen beni w Papa, nan kòmansman nouvo jou sa a. Aksepte lwanj mwen ak remèsiman mwen pou kado lavi a ak ...

Kolye Papa a

ROZÈ PAPA A ROZÈ sa a se yon siy tan yo, nan tan sa yo ki ap wè retounen nan Jezi sou tè a, "avèk gwo ...

Lapriyè pou Trinité Sentespri a

NOVENA POU SS LA. TRINITA 'repete yon lapriyè nan chwa ou pou nèf jou nan yon ranje LAPRIYÈ A SS LA. TRINITY mwen adore w, o Bondye nan twa...