meditasyon chak jou

Kòmantè sou Levanjil la pa Fr Luigi Maria Epicoco: MK 7, 31-37

Kòmantè sou Levanjil la pa Fr Luigi Maria Epicoco: MK 7, 31-37

Yo mennen yon soudèbè ba li, yo mande l pou l mete men l sou li”. Soud-bèbè yo pale de yo nan Levanjil la pa gen anyen fè ak ...

Meditasyon chak jou: koute epi di pawòl Bondye a

Meditasyon chak jou: koute epi di pawòl Bondye a

Yo te sezi anpil e yo di: “Li te fè tout bagay byen. Li fè moun soud tande epi bèbè yo pale”. Mak 7:37 Liy sa a se...

Kòmantè pa Fr Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 24-30

Kòmantè pa Fr Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 24-30

"Li antre nan yon kay, li pa vle pèsonn konnen, men li pa t 'kapab rete kache". Gen yon bagay ki sanble menm pi gran pase volonte Jezi: ...

Reflechi jodi a, sou lafwa fanm nan nan Levanjil jounen an

Reflechi jodi a, sou lafwa fanm nan nan Levanjil jounen an

Talè konsa, yon fi ki te gen yon pitit fi te gen yon espri pa pwòp te vin konnen l. Li vini, li lage kò l nan pye l. Fanm lan te...

Kòmantè sou Levanjil la pa Fr Luigi Maria Epicoco: MK 7, 14-23

Kòmantè sou Levanjil la pa Fr Luigi Maria Epicoco: MK 7, 14-23

«Koute m 'tout epi konprann byen: pa gen anyen andeyò moun ki, antre nan li, ka kontamine l'; olye de sa, se bagay ki soti nan moun ki kontamine l "....

Reflechi jodi a sou lis peche Seyè nou an idantifye

Reflechi jodi a sou lis peche Seyè nou an idantifye

Jezi rele foul moun yo ankò, li di yo: “Koute m, nou tout, epi konprann. Pa gen anyen ki soti deyò ki ka kontamine moun sa a; men...

Kòmantè sou Levanjil la pa Fr Luigi Maria Epicoco: MK 7, 1-13

Kòmantè sou Levanjil la pa Fr Luigi Maria Epicoco: MK 7, 1-13

Si pou yon ti moman nou te rive pa li Levanjil la nan yon fason moralistik, petèt nou ta kapab entwisyon yon leson imans kache nan istwa a nan ...

Reflechi jodi a sou dezi ki boule nan kè Senyè nou an pou rale ou adore

Reflechi jodi a sou dezi ki boule nan kè Senyè nou an pou rale ou adore

Lè farizyen yo ak kèk dirèktè lalwa ki te soti Jerizalèm yo te rasanble bò kote Jezi, yo te remake ke kèk nan disip li yo te manje yo ak ...

Reflechi jodi a sou dezi ki nan kè moun yo pou yo geri e wè Jezi

Reflechi jodi a sou dezi ki nan kè moun yo pou yo geri e wè Jezi

Kèlkeswa vilaj, vil oswa pwovens li te antre, yo te mete malad yo sou mache yo epi yo te mande l pou l touche sèlman...

Kòmantè sou liturji a nan 7 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Kòmantè sou liturji a nan 7 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

“Epi, lè yo fin kite sinagòg la, imedyatman yo ale lakay Simon ak Andre, ansanm ak Jak ak Jan. Bèlmè Simone...

Reflechi sou Jòb jodi a, kite lavi li enspire ou

Reflechi sou Jòb jodi a, kite lavi li enspire ou

Jòb te pale, li di: Eske lavi moun sou tè a pa yon bagay ki difisil? Jou mwen yo pi vit pase navèt yon tise; ...

Reflechi jodi a sou vrè bezwen moun ki bò kote ou yo

Reflechi jodi a sou vrè bezwen moun ki bò kote ou yo

"Vini poukont ou nan yon kote ki dezè epi repoze pou yon ti tan." Mak 6:34 Douz yo te fèk tounen soti nan peyi a pou yo preche.

Lavi a nan yon manman oswa sa yo ki an yon timoun? Lè w ap fè fas ak chwa sa a ....

Lavi a nan yon manman oswa sa yo ki an yon timoun? Lè w ap fè fas ak chwa sa a ....

Lavi yon manman oswa lavi yon timoun? Lè w fè fas ak chwa sa a... Siviv nan fetis la? Youn nan kesyon ou pa fè...

Kòmantè sou liturji a nan 5 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Kòmantè sou liturji a nan 5 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Nan sant Levanjil jodi a se konsyans koupab Ewòd la. An reyalite, nonmen k ap grandi Jezi a reveye nan li sans kilpabilite ...

Reflechi jodi a sou fason ou wè levanjil la

Reflechi jodi a sou fason ou wè levanjil la

Ewòd te gen krentif pou Jan, paske li te konnen li te yon nonm ki jis e ki sen, e li te kenbe l. Lè l' tande l' pale, li te pè anpil, men li...

Nan tan Covid: ki jan nou viv Jezi?

Nan tan Covid: ki jan nou viv Jezi?

Konbyen tan peryòd delika sa a pral dire e ki jan lavi nou pral chanje? An pati petèt yo te deja chanje, Nou ap viv nan pè.

Sa ki mal lapriyè nesesè

Sa ki mal lapriyè nesesè

Poukisa paran yo touye pitit yo?Mechanste travay: lapriyè nesesè Nan dènye ane yo te gen anpil ka nouvèl krim, manman...

Ladann sou liturji nan, 4 fevriye 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Ladann sou liturji nan, 4 fevriye 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Levanjil jodi a pale nou an detay sou ekipman yon disip Kris la dwe genyen: “Lè sa a, li rele douz yo, li kòmanse voye yo...

Reflechi jodi a sou moun ou santi ke Bondye vle ou apwoche avèk levanjil la

Reflechi jodi a sou moun ou santi ke Bondye vle ou apwoche avèk levanjil la

Jezi rele douz yo, li kòmanse voye yo de pa de, li ba yo pouvwa sou move lespri yo. Li te di yo pa pran...

Refleksyon sou mizèrikòd diven: tantasyon an pote plent

Refleksyon sou mizèrikòd diven: tantasyon an pote plent

Pafwa nou tante pou plenyen. Lè w tante kesyone Bondye, lanmou pafè li a ak plan pafè li a, konnen sa...

Kòmantè sou liturji a nan 3 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Kòmantè sou liturji a nan 3 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Kote ki pi abitye pou nou yo pa toujou pi ideyal la. Levanjil jodi a ban nou yon egzanp sa a nan rapòte tripotay la ...

Reflechi jodi a sou moun ou konnen nan lavi a epi chèche prezans Bondye nan tout moun

Reflechi jodi a sou moun ou konnen nan lavi a epi chèche prezans Bondye nan tout moun

“Èske se pa bòs chapant la, pitit Mari, frè Jak, Jozèf, Jida ak Simon? Ak sè l yo...

Kòmantè sou liturji a nan 2 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Kòmantè sou liturji a nan 2 fevriye, 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Fèt Prezantasyon Jezi nan tanp lan akonpaye pa pasaj nan Levanjil la ki rakonte istwa a. Datant Simeone pa di nou...

Reflechi jodi a sou tout sa Senyè nou an di ou nan fon nanm ou

Reflechi jodi a sou tout sa Senyè nou an di ou nan fon nanm ou

"Koulye a, Mèt, ou ka kite sèvitè w la ale ak kè poze, dapre pawòl ou a, paske je m 'wè delivrans ou a, ki ...

Ladann sou Levanjil la nan, 1 fevriye 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Ladann sou Levanjil la nan, 1 fevriye 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

"Lè Jezi t'ap soti nan kannòt la, yon nonm ki te gen yon move lespri soti nan tonm yo vin kontre l'. (...) Lè li wè Jezi byen lwen, li kouri, li lage tèt li sou li...

Reflechi, jodi a, sou nenpòt moun ki nan lavi ou ou te efase, petèt yo te fè ou mal ankò e ankò

Reflechi, jodi a, sou nenpòt moun ki nan lavi ou ou te efase, petèt yo te fè ou mal ankò e ankò

“Kisa w genyen avè m, Jezi, Pitit Bondye ki anwo nan syèl la? Mwen sipliye w pou Bondye, pa toumante m! "(Li te di l ':" Move lespri, soti ...

Ann pale sou filozofi "Èske paradi a se pou Bondye oswa èske li fè pati Dante?"

Ann pale sou filozofi "Èske paradi a se pou Bondye oswa èske li fè pati Dante?"

DI MINA DEL NUNZIO Paradi, Dante dekri, pa gen yon estrikti fizik ak konkrè paske chak eleman se piman espirityèl. Nan paradi li...

Yo pale sou vaksen ak plis ankò, pa plis pase Jezi (pa Papa Giulio Scozzaro)

Yo pale sou vaksen ak plis ankò, pa plis pase Jezi (pa Papa Giulio Scozzaro)

YO PALE DE VAKSEN AK PLIS, PA PLIS DE JEZI! Nou konnen siyifikasyon mas nan diskou Jezi a, li poko etabli li...

Refleksyon sou Levanjil jounen an: 23 janvye 2021

Refleksyon sou Levanjil jounen an: 23 janvye 2021

Jezi antre nan kay la ak disip li yo. Yon lòt fwa foul moun yo te rasanble ankò, yo te fè li enposib pou yo menm manje. Lè fanmi l 'te aprann nan ...

Reflechi jodi a sou devwa ou pou pataje levanjil la ak lòt moun

Reflechi jodi a sou devwa ou pou pataje levanjil la ak lòt moun

Li te chwazi Douz, moun li te rele Apot yo tou, pou yo avè l, pou yo voye yo preche e pou yo gen otorite pou yo chase move lespri yo. Mak 3:...

Ladann sou Levanjil jodi a 20 janvye 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Ladann sou Levanjil jodi a 20 janvye 2021 pa Don Luigi Maria Epicoco

Sèn ki rakonte nan Levanjil jodi a vrèman enpòtan. Jezi antre nan sinagòg la. Konfwontasyon kontwovèsyal la ak ekriven yo ak ...

Reflechi jodi a sou nanm ou ak relasyon ou ak lòt moun ki gen pi gwo onètete posib

Reflechi jodi a sou nanm ou ak relasyon ou ak lòt moun ki gen pi gwo onètete posib

Apre sa, li di farizyen yo: "Èske li lalwa pou fè byen jou repo a olye pou yo fè sa ki mal, pou sove lavi olye pou yo detwi l?" Men…

Refleksyon sou Levanjil jounen an: 19 janvye 2021

Refleksyon sou Levanjil jounen an: 19 janvye 2021

Pandan Jezi t ap mache nan yon jaden ble jou saba a, disip li yo te kòmanse fè yon chemen pandan yo te rasanble zòrèy yo. Pou sa mwen...

Reflechi jodi a sou apwòch ou nan jèn ak lòt pratik penitansyèl

Reflechi jodi a sou apwòch ou nan jèn ak lòt pratik penitansyèl

“Èske envite maryaj yo ka fè jèn pandan ke lemarye a avèk yo? Toutotan yo gen lemarye a avèk yo, yo pa ka fè jèn. Men jou yo ap vini...

Reflechi jodi a sou lefèt ke Bondye envite ou viv yon nouvo lavi favè nan li

Reflechi jodi a sou lefèt ke Bondye envite ou viv yon nouvo lavi favè nan li

Apre sa, li mennen l bay Jezi, Jezi gade l, li di: Ou se Simon, pitit Jan. Yo pral rele w Sefas ”, sa vle di Pyè. Jan…

Reflechi jodi a sou apèl disip yo nan Jezi

Reflechi jodi a sou apèl disip yo nan Jezi

Pandan li t ap pase, li wè Levi, pitit gason Alfe a, chita nan kay la. Jezi di li: Swiv mwen. Li leve, li swiv Jezi. Mark 2:14 Ki jan ou fè konnen...

Reflechi jodi a sou yon moun ou konnen ki sanble pa sèlman bloke nan sik peche a e ki pèdi espwa.

Reflechi jodi a sou yon moun ou konnen ki sanble pa sèlman bloke nan sik peche a e ki pèdi espwa.

Yo vin pote ba li yon paralize kat gason te pote. Yo pa t kapab pwoche bò kote Jezi poutèt foul moun yo, yo louvri do kay la sou ...

Reflechi jodi a sou relasyon ki pi pre ou nan lavi a

Reflechi jodi a sou relasyon ki pi pre ou nan lavi a

Yon lèp pwoche bò kote l, li mete ajenou, li sipliye l, li di: "Si w vle, ou ka geri m." Te gen pitye, li lonje men l, li manyen...

Reflechi jodi a sou enpòtans pou repwoche moun ki mal la avèk konfyans

Reflechi jodi a sou enpòtans pou repwoche moun ki mal la avèk konfyans

Lè solèy fin kouche, lè solèy fin kouche, yo mennen l' tout moun ki malad oswa ki te gen move lespri sou li. Tout vil la te sanble bò pòtay la. Geri anpil...

Refleksyon nan 12 janvye, 2021: fè fas a yon sèl la sa ki mal

Refleksyon nan 12 janvye, 2021: fè fas a yon sèl la sa ki mal

Madi premye semèn nan tan òdinè lekti jodi a. Nan sinagòg yo a, te gen yon nonm ki te gen yon move lespri; li rele byen fò: "Kisa ou genyen...

Refleksyon nan 11 janvye, 2021 "Yon tan tounen vin jwenn Bondye epi yo kwè"

Refleksyon nan 11 janvye, 2021 "Yon tan tounen vin jwenn Bondye epi yo kwè"

11 janvye 2021 Lendi premye semèn lekti nan tan òdinè Jezi te vini nan Galile pou pwoklame levanjil Bondye a: “Sa a se tan akonplisman an. La…

Chak jou refleksyon 10 janvye 2021 "Ou se pitit gason mwen renmen anpil la"

Chak jou refleksyon 10 janvye 2021 "Ou se pitit gason mwen renmen anpil la"

Nan epòk sa yo, Jezi te soti Nazarèt nan peyi Galile e Jan te batize nan larivyè Jouden an. Soti nan dlo a li wè syèl la fann louvri epi ...

Kòmantè sou Levanjil jodi a 9 janvye 2021 pa Fr Luigi Maria Epicoco

Kòmantè sou Levanjil jodi a 9 janvye 2021 pa Fr Luigi Maria Epicoco

Lè w li Levanjil Mak la, yon moun vin santi ke protagonist prensipal evanjelizasyon an se Jezi epi se pa disip li yo. Gade nan...

Refleksyon 9 janvye 2021: ranpli wòl nou sèlman

Refleksyon 9 janvye 2021: ranpli wòl nou sèlman

"Mèt, moun ki te avèk ou lòt bò larivyè Jouden an, moun ou te temwaye, isit la li ap batize e tout moun ap vin jwenn li." Jan 3:26 Jan...

Reflechi jodi a sou misyon w pou evanjelize lòt moun

Reflechi jodi a sou misyon w pou evanjelize lòt moun

Nouvèl sou li a gaye pi plis ak plis ak gwo foul moun te rasanble pou koute l 'epi yo te geri nan maladi yo, men ...

Reflechi jodi a sou ansèyman Jezi a ki pi difisil ke ou te lite avèk yo

Reflechi jodi a sou ansèyman Jezi a ki pi difisil ke ou te lite avèk yo

Jezi tounen nan peyi Galile ak pouvwa Lespri Bondye a ak nouvèl li gaye nan tout rejyon an. Li te anseye nan sinagòg yo epi yo te fè lwanj ...

Reflechi jodi a sou kèlkeswa sa ki lakòz ou pi pè ak enkyetid nan lavi a

Reflechi jodi a sou kèlkeswa sa ki lakòz ou pi pè ak enkyetid nan lavi a

"Vini non, se mwen, ou pa bezwen pè!" Mak 6:50 Laperèz se youn nan eksperyans ki pi paralize ak douloure nan lavi a. Gen anpil bagay ki...

Reflechi jodi a sou Kè ki pi konpasyonan nan Sen Divin nou an

Reflechi jodi a sou Kè ki pi konpasyonan nan Sen Divin nou an

Lè Jezi wè gwo foul moun yo, kè l' te gen pitye pou yo, paske yo te tankou mouton san gadò; epi yo te kòmanse anseye ...

Reflechi jodi a sou egzòtasyon Senyè nou an pou nou repanti

Reflechi jodi a sou egzòtasyon Senyè nou an pou nou repanti

Apati moman sa a, Jezi te kòmanse preche, li di: “Repanti, paske wayòm syèl la toupre”. Matye 4:17 Kounye a ke selebrasyon yo...

Reflechi jodi a sou apèl Bondye a nan lavi ou. Èske w ap koute?

Reflechi jodi a sou apèl Bondye a nan lavi ou. Èske w ap koute?

Lè Jezi te fèt Betleyèm nan peyi Jide, nan epòk wa Ewòd la, gade, mesye ki te gen sajès ki te soti bò solèy leve yo te vin Jerizalèm, yo di: “Kote wa ki fèk fèt...