Lapriyè

Lapriyè Padre Pio pou Kè Sakre Jezi a

Sen Pio nan Pietrelcina se li te ye pou yo te yon gwo mistik Katolik, pou pote stigma Kris la ak, sitou, pou yo te yon nonm ...

Priye chak jou konsa: "Jezi, ou se Bondye mirak yo"

Senyè ki nan Syèl la, mwen priye pou jou sa a ou kontinye beni m, pou m ka yon benediksyon pou lòt moun. Kenbe m byen fò pou m ka...

Ki jan yo priye Kè Sakre Jezi a ak Novena Padre Pio a

Sen Padre Pio te resite Novena nan Kè Sakre Jezi chak jou pou entansyon moun ki te mande lapriyè l. Lapriyè sa a...

Priyè pou Santa Teresa Timoun Jezi, kijan pou mande li yon favè

Vandredi 1ye oktòb, yo selebre Sent Teresa nan Timoun Jezi a. Kidonk, jodi a se deja jou pou w kòmanse priye l, mande Sen an lapriyè...

Jwenn kouraj pou w di lapriyè sa a epi Vyèj Mari a ap ede w

Lapriyè Mari Vyèj la pou yon mirak ijan O Mari, manman m, pitit fi Papa a, Pitit la, Pitit la, manman immaculée, konjwen byeneme Sentespri a, mwen renmen w e mwen ofri w ...

Lwa Konsekrasyon bay Vyèj Mari ki beni

Konsakre tèt li bay Mari vle di bay tèt li nèt, nan kò ak nanm. Con-sacrare, jan yo eksplike sa la a, soti nan Latin ak vle di separe yon bagay pou Bondye, fè li sakre, ...

Lapriyè Augustine bay Lespri Sen an

Sen Ogistin (354-430) te kreye lapriyè sa a bay Sentespri a: Respire nan mwen, o Sentespri, Se pou panse mwen yo tout sen. Aji nan mwen, o Sen ...

Levanjil, Sen, Priyè 12 Mas

Levanjil Jodi a Soti nan Levanjil Jezikri a dapre Jan 4,43: 54-XNUMX. Lè sa a, Jezi kite Samari pou l al Galile. Men li menm...

Lapriyè nan Saint Rita pou yon sitiyasyon dezespere

O Chè Sen Rita, Patwonè nou menm nan ka enposib yo ak Defansè nan ka dezespere yo, kite Bondye libere m 'nan afliksyon mwen kounye a ......, Epi...

TWA envazyon trè efikas POU SAN JOSEPH jwenn yon padonnen

Nan non Papa a ak Pitit la ak Sentespri a. Amèn. O Sen Jozèf, pwotèktè mwen ak defansè mwen, mwen gen pou w mande w pou w sipliye m...

preghiera

Envite yon Sen pou resite Rosary a avèk ou

Rosary a se yon priyè trè espesyal nan tradisyon Katolik la, kote yon moun medite sou mistè lavi Jezi ak Vyèj Mari a atravè...

Lapriyè nan Our Lady of Fatima pou mande pou yon favè

O Vyèj Sen, Manman Jezi ak Manman nou, ki te parèt nan Fatima bay twa ti bèje yo pou pote yon mesaj lapè nan mond lan...

Chaplet nan fanmi an Sentespri yo dwe resite jodi a pou mande pou delivre a nan fanmi nou yo

Kouwòn bay Fanmi Sen an pou delivrans fanmi nou Premye priyè: Fanmi Sen mwen ki nan syèl la, gide nou sou bon chemen an, kouvri nou ak...

Men yo mare

Enpòtans ki genyen nan lapriyè sonje chè depati nou yo.

Priye pou moun ki mouri nou yo se yon ansyen tradisyon ki te kontinye pandan plizyè syèk nan Legliz Katolik. Pratik sa a baze sou...

Sentespri Levanjil la, lapriyè nan mwa Mas 4

Levanjil Jodi a Soti nan Levanjil Jezikri a dapre Jan 2,13: 25-XNUMX. Pandan tan sa a, fèt Delivrans jwif yo t'ap pwoche, Jezi moute Jerizalèm. Li te jwenn nan...

preghiera

Ann aprann resite wozyè a

Rosary a se yon priyè trè popilè nan tradisyon Katolik la, ki gen ladann yon seri priyè resite pandan y ap medite sou mistè lavi yo...

Ou vle mande yon favè? Envoke lapriyè Bondye a pwisan nan San Gabriele dell'Addolorata

LAPRIYÈ SAN GABRIELE dell'ADDOLORATA O Bondye, ki moun ki ak yon konsepsyon admirab nan renmen rele San Gabriel dell'Addolorata pou viv mistè Lakwa a ansanm...

Siplikasyon Lady nou nan Pompeii, tèks la nan lapriyè a

Nan non Papa a ak Pitit la ak Sentespri a. Amèn. O Augusta, Rèn Viktwa, o Souvren Syèl la ak Latè, pou...

Lapriyè Jan Pòl II bay Timoun Jezi a

Jan Pòl II, nan okazyon mès Nwèl la an 2003, te resite yon priyè nan onè timoun Jezi a a minwi. Nou vle plonje tèt nou...

Jezi

Ki jan yo mande Jezi akeyi ou nan mizèrikòd li

Senyè a akeyi ou nan mizèrikòd li. Si w te vrèman chèche Senyè Divin nou an, alò mande l si l ap akeyi w nan kè l ak nan...

Ou bezwen èd? Ki jan yo lapriyè Bondye ak lapriyè Bondye a nan Padre Pio

Si w bezwen èd, pa ezite... Li travay! Chak fwa yon fidèl te tounen vin jwenn Padre Pio pou èd ak konsèy espirityèl...

Lapriyè pou Madanm Gras nou an

Madonna delle Grazie se youn nan non Legliz Katolik yo venere Mari, manman Jezi, nan adorasyon litijik ak pyete popilè. ...

3 priyè maten pou nou di le pli vit ke nou leve

Pa janm gen yon move moman pou w pale ak Bondye, men lè w kòmanse jounen w avè l, w ap ba l rès la...

5 Lapriyè pou jwenn èd nan moman difikilte

Ke yon pitit Bondye pa gen difikilte se sèlman yon panse pou dispèse. Moun ki jis yo pral gen anpil tribilasyon. Men, sa ki pral toujou detèmine ...

Èske ou gen yon moman difisil? Kanpe epi priye Padre Pio konsa

Nou pa dwe janm dezespwa. Pa menm lè ou kwè ke tout bagay ale mal epi pa gen anyen ki ka rive epi toudenkou chanje pa nou ...

poukisa priye

Ki jan yo jwenn yon travay ak èd nan Saint Joseph

N ap travèse yon peryòd istorik kriz ekonomik mondyal men moun ki konte sou Bondye ak entèsesè li yo ka kontan: ...

Levanjil Sentespri a, priyè nan 14 fevriye

Levanjil Jodi a Soti nan Levanjil Jezikri a dapre Matye 6,1: 6.16-18-XNUMX. Lè sa a, Jezi di disip li yo: "Fè atansyon pou nou pratike byen nou...

Èske w gen yon demann ijan pou w fè? Sa a se yon lapriyè pwisan

Èske gen yon demann espesyal w ap tann nan men Bondye? Di lapriyè pwisan sa a! Kèlkeswa konbyen fwa nou jwenn solisyon pou pwoblèm pèsonèl nou yo ak...

Levanjil Sentespri a, priyè nan 13 fevriye

Levanjil Jodi a Soti nan Levanjil Jezikri a dapre Mak 8,14: 21-XNUMX. Lè sa a, disip yo te bliye pran pen e yo pa t gen...

Levanjil, Sen, priyè 11ye fevriye

Levanjil Jodi a Soti nan Levanjil Jezikri a dapre Mak 1,40-45. Lè sa a, yon moun ki gen lalèp pwoche bò kote Jezi: li mande l' sou jenou l', li...

Pwisan lapriyè nan St Michael arkanj a nan ka enposib

Prens ki pi nòb nan yerachi zanj yo, vanyan sòlda gèrye Trè Wo a, renmen zele pou glwa Seyè a, pè zanj rebèl yo, renmen ak plezi tout zanj yo...

Jou Valentine a toupre, tankou lapriyè pou moun nou renmen yo

Jou Valentine a ap vini epi panse w ap sou moun ou renmen an. Anpil moun panse achte byen materyèl ki fè plezi, men...

Saint Joseph Moscati

Siplikasyon pisan bay Sen Jozèf Moscati pou gerizon malad yo.

Ann fè yon lapriyè pou moun ki malad nou yo avèk konfyans. Sen Giuseppe Moscati, yon nonm lafwa ak syans, yon doktè plen ak bon kè, nou adrese...

carlo-curtis

Mande Carlo Acutis pou yon favè ijan epi resevwa benediksyon sen ak relik la

Resite bèl priyè sa a pou resevwa gras nan men Carlo Acutis.

Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Seyè Jezikri, jodi a mwen konsakre tèt mwen ankò e san rezèv nan kè divin ou. Mwen konsakre kò mwen pou ou ak tout sans li yo, ...

poukisa priye

Mirak lapriyè 30 jou pou Sen Jozèf

Lapriyè Sen Jozèf la gen anpil pouvwa, 30 ane de sa li pa t pèmèt lanmò 100 moun pandan yon avyon ateri...

Ki jan yo priye pou evite lagè nan Ikrèn

"Nou mande Seyè a ak ensistans pou peyi sa a ka wè fratènite fleri epi simonte divizyon": Pap Franswa ekri nan yon tweet toupatou ...

7 priyè yo bay Santa Brigida yo dwe resite pou 12 ane

Saint Bridget nan Sweden, fèt Birgitta Birgersdotter se te yon relijye ak mistik Swedish, fondatè Lòd Sovè a ki pi Sen an. Li te pwoklame yon sen pa Bonifacio ...

Ki jan yo espirityèlman adopte yon timoun ki an danje avòtman

Sa a se yon pwoblèm trè sansib. Lè nou pale sou avòtman, nou vle di yon evènman ki gen konsekans trè tris ak douloure pou manman an, ...

Mande pwoteje manman w ak 5 priyè sa yo

Mo 'manman' fè nou panse dirèkteman nan Our Lady, yon manman dous ak renmen ki pwoteje nou chak fwa nou tounen vin jwenn li.

poukisa priye

Pap Franswa rekòmande lapriyè sa a pou Sen Jozèf

Sen Jozèf se yon nonm ki malgre laperèz te anvayi pa li te paralize men li tounen vin jwenn Bondye pou...

4 konsèy pou fè fas ak genyen yon batay espirityèl

Ègzorsist P. Chad Ripperger te parèt kòm yon envite sou podcast United States Grace Force pa P. Doug Barry ak P. PodcRichard Heilman ki te dispanse...

5 priyè pou w di anvan ou manje lakay ou oswa nan restoran

Men senk priyè pou w di anvan ou manje, lakay ou oswa nan restoran. 1 Papa, nou reyini pou nou pataje yon repa nan ou...

Lapriyè aswè yo dwe di anvan ou ale nan kabann

Beni nou ak repo aswè a Jezi, padone nou pou bagay nou te fè jodi a ki pat onore ou. Mèsi paske w renmen nou anpil e...

Ki kote yo jwenn relik sakre kwa Jezi yo? Lapriyè

Tout fidèl yo ka venere relik sakre Lakwa Jezi nan lavil Wòm nan Bazilik Lakwa Sen an nan Jerizalèm, vizib atravè yon relikè ...

Novena pou ti bebe Jezi nan Prag, kijan pou lapriyè

Jezi te pòv depi lè enkarnasyon li a. Li te vin moun pou anseye nou pou nou imite vèti povrete a. Tankou Bondye, tout bagay sou...

"Kris pwoteje m jodi a", lapriyè pwisan St Patrick

Blende St Patrick se yon priyè pwoteksyon ke St Patrick te ekri nan XNUMXyèm syèk la. Dapre Q&A EWTN Katolik, "Yo kwè ke Sen ...

Ou te fè sèman? Ki jan yo repare ak lapriyè

Menm peche ki pi jis 7 fwa pa jou, sa ekri nan liv Pwovèb la (24,16:XNUMX). Avèk premis sa a nou vle di ke pwosesis la nan ...

5 bèl priyè pou di pandan fèt Nwèl la

Desanm se mwa kote tout moun, kwayan ak moun ki pa kwayan, prepare pou selebre Nwèl la. Yon jou kote tout moun ta dwe klè nan...

Lapriyè nan Fanmi Sen an pou pwoteksyon lavi

Nan yon tan kote kenbe relasyon fanmi solid ak ini difisil, chak koup, chak Veterinè cheval ak chak lamarye ta dwe vin pi pre ...