Kouman pou ede pitit ou yo fè distenksyon ant byen ak mal?

Kisa sa vle di pou yon paran ogmante konsyans moral ak etik timoun nan? LA pitit gason yo pa vle okenn chwa oswa desizyon yo enpoze sou yo. Yo te fè li klè ke gen bon ak sa ki mal, ak anpil fwa yo konnen yo se sa ki mal, ki se poukisa yo kache.

Yo imedyatman pran yon poz aplike yon 'otonomi pran desizyon. Men, akote lèt la li nesesè pou ajoute lwayote, yon eleman fondamantal nan devlopman kapasite pou pran desizyon. Li se yon garanti nan aji selon konsyans. Sa a se kote angajman edikasyon paran an vini. Nou ap viv nan yon sosyete kote sa ki mal la rampant e se pou rezon sa a ke, anpil fwa, nou ta renmen fè chwa nan plas pitit nou yo, paske nou konsidere yo frajil, enkapab. An reyalite, nou dwe aprann fòme konsyans olye nou ranplase yo. Travay nou an se yo kreye kondisyon pou konsyans pitit nou yo edike, fòme.

Rechèch la nan la bon li se yon pati nan tèt nou men nou souvan sispann nan bon an subjectif, nou mezire chwa yo ak sa nou renmen, pou sa a nou tonbe nan egoyis. Tinedjè ak jèn moun ki akize de konesans yo aktyèlman ap konbat ak definisyon idantite moral yo. Malerezman yo toujou resevwa mesaj ak respire yon kilti ki detèmine yon vakyòm moral. Pou yo se tankou si tout bagay gen menm valè. Nan kontèks sa a trè pwoblèm, laabsans paran ak entrizyon nan kondisyone ekstèn, kote timoun nou yo trè sansib, detèmine yon vid moral kote yo tonbe. Se poutèt sa, aji nan konsyans jodi a ka vle di kouri dèyè pwòp byen subjectif yon sèl la.

Sa a vi subjectif nan bon an pa koresponn ak bon an vre. Yon konsyans ki fè sa pa reyalize moun nan. Konsyans se li espas sen kote Bondye pale ak moun, se plas la kote li koute vwa Bondye chwazi li se baz la nan aji selon konsyans e se youn nan kritè ki pi enpòtan yo. Timoun yo dwe bay ti moun règ ki pèmèt yo chwazi. Yo dwe kapab rekonèt ke nan kèk ka yo te fè yon erè, yo dwe konprann ke konsyans la dekouvri a verite ak akeyi li kòm yon kado. Nou dwe ede timoun yo rekonèt ke aksyon toujou swiv yon kritè. Se poutèt sa edike konsyans la vle di ede pitit gason an yo rekonèt kritè a nan aji.

Aji nan konsyans vle di deplase ak lib deside aji nan kad sa a nan valè, sa a se cammino pou fè. Ki sa ki enpòtan se ke timoun nan deplase ak deside kèlkeswa laj, nan kad sa a ke li se garanti nan bon. Fondasyon valè pou ofri timoun yo se pwojè edikasyon sou ki paran yo rele nan travay.