Ki jan yo espirityèlman adopte yon timoun ki an danje avòtman

Sa a se yon pwoblèm trè sansib. Lè li rive avòtman, li endike yon evènman ki gen konsekans trè tris ak douloure sou manman an, sou fanmi an epi sitou, yon timoun ki poko fèt pa bay konnen lavi sou tè a. Adopte espirityèlman yon timoun ki an danje avòtman vle di defann lavi ansent ki menase lanmò nan lapriyè, ann wè ki jan.

Defann lavi vin ansent atravè lapriyè

Yo resite priyè a pandan nèf mwa anvan kwa a oswa Sentsèn nan. Sentespri Rosary a dwe resite tou chak jou ansanm ak yon Papa nou, Bonjou Mari ak Glwa. Ou kapab tou ajoute kèk bon rezolisyon pèsonèl lib.

Premye premis la:

Vyèj ki Sen Mari, Manman Bondye, zanj Bondye yo ak sen yo tout, pouse pa dezi a ede timoun ki poko fèt, mwen (...) pwomèt depi jou a (...) pou 9 mwa, espirityèlman adopte yon timoun, ki gen non. se Bondye konnen sèlman, priye pou sove lavi l ', li viv nan favè Bondye a apre nesans li. Mwen pran angajman pou:

- di lapriyè chak jou

- resite la Sentespri kolye

- (opsyonèl) pran rezolisyon sa a (...)

Lapriyè chak jou:

Senyè Jezi, grasa lapriyè Mari, Manman w, ki te fè w ak lanmou, ak Sen Jozèf, yon nonm konfyans, ki te pran swen w apre nesans ou a, mwen mande w pou pitit ki poko fèt sa a ke mwen te adopte. espirityèlman epi li an danje lanmò, bay paran li renmen ak kouraj pou fè pitit gason yo viv, ki moun ou menm te bay lavi. Amèn.

Ki jan adopsyon espirityèl te fèt?

Apre aparisyon Madanm Fatima yo, adopsyon espirityèl se te repons a demann Manman Bondye a pou l priye Sen Rozè a chak jou kòm penitans pou ekspyasyon peche ki pi blese Kè Li Enmakile.

Ki moun ki ka fè li?

Nenpòt moun: layik, moun ki konsakre, gason ak fanm, moun tout laj. Li ka fè plizyè fwa, osi lontan ke yon sèl anvan an fini, an reyalite li se fè pou yon timoun nan yon moman.

E si mwen bliye di lapriyè a?

Bliye se pa yon peche. Sepandan, yon interruption long, pou egzanp yon mwa, deranje adopsyon an. Li nesesè pou renouvle pwomès la epi eseye vin pi fidèl. Nan ka yon ti repo ki pi kout, li nesesè pou kontinye adopsyon espirityèl la pa fè moute pou jou pèdi nan fen.

Atik ki gen rapò