Ki jan yo priye pou evite lagè nan Ikrèn

"Nou mande Seyè a ak ensistans pou peyi sa a ka wè fratènite fleri epi venk divizyon": li ekri. Papa Francesco nan yon tweet ki te pibliye pa kont @pontifex li a, kote li ajoute: "Se pou priyè ki monte nan syèl la jodi a touche lespri ak kè moun ki responsab sou tè a". Lapè nan Ikrèn ak nan tout Ewòp se menase, Pap la envite nou lapriyè pou lagè nan Ikrèn ka evite.

Lapriyè pou evite lagè nan Ikrèn

Mond Legliz Katolik la ap deplase pou kreye yon rezo lapriyè ak lapriyè pou evite lagè nan Ikrèn, yon evènman ki sanble tout tan pi pre ak posib men nou konnen ke tout bagay posib pou moun ki kwè: Bondye ka sispann lagè a ak tout atak lènmi yo depi nan kòmansman li.

Atravè kont li @pontifex Pap Franswa te ekri: "Se pou priyè ki monte nan syèl la touche lespri ak kè moun ki responsab sou tè a jodi a", li envite nou priye pou fratènite ak lapè nan rejyon Ewopeyen sa a.

Prela yo envite nou lapriyè konsa, ini nou ak entansyon Pap la: “Bondye ki gen tout pouvwa a, ou beni pèp ou a ak lapè. Se pou lapè w, ki bay nan Kris la, pote kalm nan mitan tansyon yo ki menase sekirite nan Ikrèn ak sou kontinan Ewopeyen an. Olye miray divizyon ak konfwontasyon, se pou grenn bon volonte, respè youn ak lòt ak fratènite moun plante epi nouri. Bay sajès, n ap priye, ak tout pati yo ak moun ki gen responsablite nan kominote entènasyonal la, pou yo eseye mete yon fen nan tansyon yo k ap kontinye, anbrase chemen rekonsilyasyon ak lapè atravè dyalòg ak koperasyon konstriktif. Avèk Mari, Manman Lapè a, n ap sipliye w, O Granmèt, reveye pèp ou a pou l suiv chemen lapè a, sonje pawòl Jezi yo: “Benediksyon pou moun k ap fè lapè yo, paske yo pral rele yo pitit Bondye”. Amèn.

Atik ki gen rapò