Ki jan yo lapriyè St Catherine nan Syèn pou fè pou evite yon foskouch

Humble Vyèj ak Doktè nan Legliz la,
nan trant-twa ane
ou te rive jwenn yon gwo pèfeksyon
epi ou te vin konseye pap yo.

Konnen tantasyon manman jodi a
osi byen ke danje ki ap tann timoun ki poko fèt yo.
Lapriyè pou mwen,
ke mwen ka evite foskouch
epi fè yon ti bebe ki an sante
ki moun ki pral vin yon vrè pitit Bondye.
Priye tou pou tout manman,
ki moun ki pa resort avòtman
men ede yo pote nouvo lavi nan mond lan.

Amèn.

O Sen Catherine nan Syèn,
Bondye Papa nou limen flanm lanmou ki sen an
nan kè ou pandan w ap medite sou pasyon Jezi, Pitit li a.

Deplase pa favè li,
ou dedye lavi ou bay pòv yo ak malad yo,
osi byen ke lapè ak inite Legliz la.

Atravè lapriyè ou,
nou menm tou nou ka konnen lanmou Jezi,
pote konpasyon li bay tout moun,
epi travay pou inite Legliz Li a.
Nou mande ou nan Jezi Non
e poutèt li.

Amèn.

Atik ki gen rapò