Ki jan yo reyaji nan doulè gras a lafwa

Trè souvan nan lavi a nan malè moun rive ke yon sèl pa ta janm vle viv. Fè fas ak anpil doulè ke nou wè nan mond lan jodi a, nou souvan ap mennen nan mande tèt nou poukisa Bondye pèmèt anpil soufrans, poukisa yon doulè frape nou, nan ti bout tan, nou poze tèt nou anpil kesyon, prèske toujou chache yon repons nan volonte diven. Men, verite a se, nou dwe fè rechèch nan tèt nou.
Gen anpil pwoblèm ki ka lakòz anpil soufrans tankou yon maladi grav, abi, tranblemanntè, kont fanmi, lagè, men tou pandemi ke nou te fè fas a depi kèk tan kounye a. Mond lan pa ta dwe tankou sa a. Bondye pa vle tout bagay sa yo, Li ban nou libète pou chwazi byen oswa mal ak posibilite pou renmen.

Nou souvan tante pou nou vire do bay lafwa, de Jezi, e san lanmou nou pati sou move chemen, nan direksyon soufrans, sila ki fè nou egal ak Kris la. Li bon pou w sanble ak li epi resanblans la souvan vini jisteman nan doulè. Jezi pa sèlman te sibi anpil soufrans fizik, krisifiksyon, tòti, men tou li te soufri soufrans espirityèl tankou trayizon, imilyasyon, distans ak Papa a. Li te soufri tout kalite enjistis, li te sakrifye tèt li pou nou tout, pote kwa a an premye. Menm lè nou blese nou dwe renmen nan swiv ansèyman yo ke li menm li te ban nou. Kris la se yon fason a swiv yo rive jwenn kè kontan nou menm si, pafwa, nou dwe pote nan sitiyasyon difisil ki fè nou santi nou move. Li difisil anpil pou ou rete kanpe epi gade doulè ki gaye nan mond lan epi ki pa konnen kisa pouw fè men kretyen ki fidèl a Bondye yo gen bon enèji pou soulaje soufrans epi fè mond lan pi byen. Bondye premye gaye koulè yo fè nwa nan soufrans ak Lè sa a bwòs yo ak ton an lò nan tout bèl pouvwa. Sa endike nou ke sa ki mal pa danjere pou kwayan yo, men li vin benefisye. Nou ta dwe konsantre mwens sou bò nwa ak plis ankò sou limyè a.