Fanmi an: ki jan li enpòtan jodi a?

Nan mond boulvèse ak ensèten jodi a, li enpòtan pou fanmi nou jwe yon wòl priyorite nan lavi nou. Ki sa ki nan pi enpòtan de Fanmi an? Li se yon kesyon prèske retorisyen, ki sepandan sa li vo eseye bay yon repons ki gen sans.

Se pa tout fanmi ki pafè, tout bon pa gen okenn, men pou pi bon oswa pou vin pi mal, chak inite fanmi enpòtan pou byennèt ak devlopman yon moun. Fanmi an se nwayo plan nou an Papa nou ki nan Syèl la. Li se plas la kote moun yo ta dwe santi yo pi alèz, sa nich san danje nan ki toujou pran refij, ke gwoup moun ou ta dwe kapab konte sou tou sa k ap pase. Malgre anpil difikilte ki aflije fanmi nou jodi a, se pou nou pa bliye ke yo pa yon pwoblèm, yo se premye a tout moun yon opòtinite. Yon opòtinite ke nou dwe pran swen, pwoteje ak akonpaye.

Fanmi an nan Legliz la kretyen

Pa gen sètènman pa gen okenn fanmi pafè. Dio li ankouraje nou renmen ak renmen toujou angaje ak moun yo li renmen. Pou sa, nou pran swen fanmi nou yo, vrè lekòl demen yo. Legliz la se madr. Li se 'manman legliz ki apa pou nou an', ki jenere nou nan Batèm, li fè nou grandi nan kominote li e li gen atitid sa yo nan matènite, dous, bonte. Manman Mari ak Manman Legliz konnen ki jan yo karese pitit yo, yo bay tandrès. Ak ki kote li ye matènite e gen lavi lavi, gen kè kontan, gen lapè, yon sèl ap grandi nan lapè. Lè manman sa a manke, se sèlman frigidité ki rete. Youn nan bagay ki pi bèl ak moun se souri bay yon timoun epi fè l souri. Li pran kouraj pou renmen youn lot menm jan Kris renmen Legliz la.

Dedye chak moman bay fanmi ou, panse a yo, mete tèt ou nan soulye yo epi, chak fwa ou kapab, anbrase yo ak pwouve ou renmen yo jan ou kapab. Sonje ke fanmi se pi gwo fòtin ou. Pi gwo trezò ou.