Kisa jès mete men w sou tonm Sen Anton an reprezante?

Jodi a nou vle pale w de jès ki karakteristik mete men anpil pèlren fè devan la kavo nan San Antonio. Tradisyon manyen kavo Sen Anton an ak men an remonte plizyè syèk, lè pèlren yo t ap chèche konsolasyon ak pwoteksyon nan kote sakre sa a.

Mano

Se Sen Anton ke yo rekonèt kòm sen patwon an nan objè pèdi ak bondye ka dezespere. Moun yo tounen vin jwenn li pou èd epi yo venere li kòm yon entèsesè pwisan ak Bondye.Jès ke anpil moun fè devan tonm li a senbolize demann pou èd sa a ak esperans pou yo resevwa yon favè espesyal.

Jès sa a tou se yon zak devosyon ak konfyans nan sakre Sen Anton. Moun kwè ke manyen tonm li pral pote benediksyon ak pwoteksyon nan lavi chak jou yo.

kapella

Men, paske nan jès sa a anpil wè yon senbòl espwa pou lavni? Repons lan manti nan lefèt ke lè yo manyen kavo a, moun eseye jwenn youn solisyon pwoblèm yo ak espere ke saint la lapriyè pou yo. Jès lafwa ak konfyans sa a reprezante yon ouvèti nan direksyon pou lavni an, nan direksyon pou posiblite pou yon chanjman pozitif ak yon rezolisyon nan pwoblèm yo.

Nan nenpòt ka, jès sa a aparamman trivial, pou chak pèlren oswa fidèl, ki te renmen an santo se yon fason pou santi pwòch li, yon fason yo resevwa sa chalè ak akolad yo bezwen. Chak moun se yon istwa nan tèt li epi li fèmen yon mond, ki fèt ak lajwa ak doulè ki nan yon fason, eseye pataje.

Lapriyè Sen Anthony bay Bondye

Gade nou, papa,
ke nou te kòz la
nan lanmò Kris la, Pitit ou a.

nan non li,
jan li te anseye nou,
nou mande ou ban nou tèt ou
paske san ou nou pa ka viv.

Ou menm ki beni ak bèl pouvwa pou tout tan. Amèn