Kolye Papa a

ROSARY PAPA a

Kolye sa a se yon siy tan yo, nan tan sa yo ki ap wè retounen nan Jezi sou tè a, "ak gwo pouvwa" (Mt 24,30). "Pouvwa" se ekselans atribi Papa a ("Mwen kwè nan Papa Bondye ki gen tout pouvwa a"): se Papa a ki vin jwenn Jezi, e nou dwe ankouraje l pou l akselere tan kreyasyon tounèf la depi lontan (Wom. 8:19).

Kolye a senk etap nan Papa a ede nou reflechi sou pitye li a ki "se pi plis pouvwa anpil pase sa ki mal, plis pouvwa anpil pase peche ak lanmò" (Plonje nan Misericordia, VIII, 15).

Li fè nou sonje kijan moun kapab e yo ta dwe vin yon enstriman nan triyonf Papa a nan lanmou, li di l '"wi" li nan tou sa e konsa mete tèt li nan sèk la nan renmen trinitè ki fè l' "vivan tout bèl pouvwa Bondye".

Li anseye nou pou nou viv mistè soufrans ki se yon gwo kado, paske li ban nou opòtinite pou nou temwaye lanmou nou pou Papa a epi pèmèt li temwen tèt li, pou li desann nan nou.

* * *

Papa a pwomèt ke pou chak Papa nou ki pral resite, plizyè douzèn nanm ap sove nan kondanasyon etènèl ak plizyè douzèn nan nanm yo pral libere de penalite yo nan purgatwar.

Papa a pral bay gras trè espesyal pou fanmi yo nan ki Rosary sa a pral resite ak gras yo pral pase soti nan jenerasyon an jenerasyon.

Pou tout moun ki resite li avèk lafwa ak lanmou li pral fè mirak gwo, tankou ak tèlman gwo jan yo pa janm te wè nan istwa a nan legliz la.

PRIYE PAPA A:

«Papa, tè a bezwen ou;

nonm, chak moun bezwen ou;

lè a lou ak polye bezwen ou;

Tanpri Papa,

retounen nan mache nan lari yo nan mond lan,

tounen al viv nan mitan pitit ou yo,

tounen nan direksyon nasyon yo,

retounen pou pote lapè ak avèk li jistis,

tounen nan fè dife nan renmen briye paske,

rachte pa doulè, nou ka vin bèt nouvo ».

«O Bondye vini epi sove m '»

"O, Seyè, prese pou ede m"

"Fè lwanj Papa a ..."

«Papa mwen, bon Papa, mwen ofri tèt mwen ba ou mwen bay tèt mwen»

"Zanj Bondye ...".

Premye mistè:

Nou kontanple triyonf Papa a nan jaden Edenn lan lè,

apre peche Adan ak Èv, li pwomèt vini Sovè a.

"Seyè a, Bondye te di sèpan an:" Depi ou te fè sa a, se pou ou madichonnen plis pase tout bèt yo ak plis pase tout bèt sovaj yo, sou vant ou ou pral mache ak pousyè ou pral manje pou tout jou yo nan lavi ou. Mwen pral mete lènmi ant ou menm ak fanm lan, ant pitit pitit ou yo ak desandans li yo: sa a ap kraze tèt ou epi ou pral mine talon li "». (Gen 3,14-15)

Yon "Ave Maria", 10 "Papa nou", "Glory"

"Papa mwen, bon Papa, mwen ofri tèt mwen ba ou, mwen bay tèt mwen ba ou."

"Zanj Bondye a, ki moun ki gadò mwen,

eklèr, veye, kenbe ak gouvène m '

ke mwen te konfye ba ou pa pyete nan syèl la. Amèn. »

Dezyèm mistè:

Triyonf Papa a anvizaje

nan moman an nan "Fiat" Mari a pandan Anonsyasyon la.

«Zanj lan di Mari:“ Ou pa bezwen pè, Mari, paske ou jwenn favè ak Bondye. Gade ou pral vin ansent yon pitit, ou pral fè pitit ou epi ou pral rele l 'Jezi. Li pral gran epi yo rele Pitit Bondye ki anwo nan syèl la; Seyè a, Bondye a, va fè l 'wa tankou David, gran granpapa li te gen pou l' rete a, l'ap gouvènen pou tout tan sou kay Jakòb la.

Lè sa a, Mari di: "Men mwen menm, mwen se sèvant Seyè a, se pou sa ou te di yo dwe fè m '" ». (Lk 1, 30 sqq,)

Yon "Ave Maria", 10 "Papa nou", "Glory"

"Papa mwen, bon Papa, mwen ofri tèt mwen ba ou, mwen bay tèt mwen ba ou."

"Zanj Bondye a, ki moun ki gadò mwen,

eklèr, veye, kenbe ak gouvène m '

ke mwen te konfye ba ou pa pyete nan syèl la. Amèn. »

Twazyèm mistè:

Se triyonf nan Papa a anvizaje nan jaden an nan Getsemani

lè li bay tout pouvwa li nan Pitit la.

«Jezi lapriyè:“ Papa, si ou vle, retire gode sa a nan men mwen! Sepandan, pa mwen, men ou pral fè ". Lè sa a, yon zanj Bondye soti nan syèl la parèt konsole l '. Li t'ap lapriyè pi rèd. Swe t'ap koule sou li tonbe atè tankou gout san. (Lk 22,42-44).

«Apre sa, li pwoche bò kote disip yo, li di yo:“ Gade, lè a rive, lè Pitit lòm nan pral lage nan men pechè yo. Leve, ann ale; Men, moun ki trayi m ', li pwoche bò kote m'. (Mt 26,45-46). «Jezi pwoche bò kote yo, li di yo: Ki moun n'ap chache? Yo reponn li: "Jezi, moun Nazarèt la". Jezi di yo: MWEN! Osito ke li te di "MWEN!" yo retounen e yo te tonbe atè. " (Jan 18, 4-6).

Yon "Ave Maria", 10 "Papa nou", "Glory"

"Papa mwen, bon Papa, mwen ofri tèt mwen ba ou, mwen bay tèt mwen ba ou."

"Zanj Bondye a, ki moun ki gadò mwen,

eklèr, veye, kenbe ak gouvène m '

ke mwen te konfye ba ou pa pyete nan syèl la. Amèn. »

Katre Mistè:

Triyonf Papa a anvizaje

nan moman nenpòt jijman patikilye.

"Lè li te byen lwen, papa l wè l epi li te kouri al nan direksyon l ', lage kò l' nan kou l ', li li bo li. Apre sa, li te di domestik yo: "byento, pote pi bèl rad la isit la epi mete l 'sou, mete bag la sou dwèt li ak soulye yo nan pye l' epi kite la selebre sa a, pitit gason m 'te mouri, li tounen vin jwenn lavi, li te pèdi epi li te jwenn li" ». (Lk 15,20:22. 24-XNUMX)

Yon "Ave Maria", 10 "Papa nou", "Glory"

"Papa mwen, bon Papa, mwen ofri tèt mwen ba ou, mwen bay tèt mwen ba ou."

"Zanj Bondye a, ki moun ki gadò mwen,

eklèr, veye, kenbe ak gouvène m '

ke mwen te konfye ba ou pa pyete nan syèl la. Amèn. »

Senkant MISTÈ:

Triyonf Papa a anvizaje

nan moman jijman inivèsèl la.

«Lè sa a, mwen wè yon nouvo syèl ak yon nouvo tè, paske syèl la ak peyi a anvan te disparèt ak lanmè a te ale. Mwen te wè lavil Bondye a, nouvo Jerizalèm nan, ki t'ap desann soti nan syèl la, nan men Bondye, tankou yon lamarye dekore pou mari l '. Lè sa a, mwen tande yon vwa pwisan ki t'ap soti nan fòtèy la: "Men yon kay Bondye a ak moun! Li pral rete nan mitan yo epi yo pral pèp li a epi li pral "Bondye a ak-yo". Epi li pral siye tout dlo nan je yo; p'ap gen lanmò ankò, ni lapenn, ni lapenn, ni pwoblèm, paske bagay sa yo ansyen te pase »». (Ap. 21, 1-4).

Yon "Ave Maria", 10 "Papa nou", "Glory"

"Papa mwen, bon Papa, mwen ofri tèt mwen ba ou, mwen bay tèt mwen ba ou."

"Zanj Bondye a, ki moun ki gadò mwen,

eklèr, veye, kenbe ak gouvène m '

ke mwen te konfye ba ou pa pyete nan syèl la. Amèn. »

«Alo Regina»

LITANIE DEL FATRE

Papa nan majeste enfini, - gen pitye pou nou

Papa pouvwa enfini, - gen pitye pou nou

Papa, bonte enfini, - gen pitye pou nou

Papa, nan sansiblite enfini, - gen pitye pou nou

Papa, gwo twou san fon nan renmen, - gen pitye pou nou

Papa, pouvwa nan favè, - gen pitye pou nou

Papa, gran leve, - gen pitye pou nou

Papa, limyè lapè, - gen pitye pou nou

Papa, kè kontan nan delivre, - gen pitye pou nou

Papa, pi plis Papa, - gen pitye pou nou

Papa, ki gen pitye enfini, - gen pitye pou nou

Papa, nan enfini bèl, - gen pitye pou nou

Papa, sali de dezespere a, - gen pitye pou nou

Papa, espwa moun ki priye, - gen pitye pou nou

Papa, sansib devan tout doulè - gen pitye pou nou

Papa, pou timoun yo pi fèb - nou sipliye ou

Papa, pou timoun ki pi dezespere - nou plede avèk ou

Papa, pou timoun yo pi piti renmen - nou sipliye ou

Papa, pou timoun ki pa konnen ou - nou sipliye ou

Papa, pou timoun yo ki pi dezole - nou sipliye ou

Papa, pou timoun ki pi abandone - nou sipliye ou

Papa, pou timoun ki goumen pou wayòm ou an vini, nou sipliye nou

Pater, Ave, Gloria pou Pap la

PRAYE

Papa, pou timoun yo, pou chak timoun, pou tout timoun yo, nou sipliye ou: bay lapè ak sali nan non san Pitit ou a Jezi ak nan non kè a soufri nan Mari a Manman. Amèn

Papa mwen, mwen abandone tèt mwen ba ou
fè sa ou renmen avè m ';
tou sa ou fè avèk mwen, mèsi.
Mwen pare pou anyen, mwen aksepte tout bagay,

osi lontan ke volonte ou pran plas nan mwen

ak nan tout bèt ou yo;
Mwen pa vle nenpòt lòt bagay, Bondye mwen.
Mwen mete nanm mwen tounen nan men ou,

Mwen bay li, Bondye mwen,
avèk tout lanmou kè mwen, paske mwen renmen ou.

Ak pou mwen li se yon bezwen pou renmen

ban mwen, mete tèt mwen nan men ou,
san mezi, avèk konfyans enfini,

paske ou se Papa m.

Avèk apwobasyon eklezyastik 23/11/88

+ Joseph Casale

Achevèk Foggia