KONSÈKASYON FANMI AN POU KOLE KONSÈY Jezi a

Lapriyè konsakrasyon nan fanmi an nan kè Sentespri

Tèks apwouve pa Saint Pius X nan 1908

O, Jezi, ki moun ki manifeste nan St Margaret Mary - dezi a gouvènen ak kè ou sou fanmi kretyen, jodi a nou vle pwoklame wayote ou nan renmen sou fanmi nou yo.

Nou tout vle viv, depi koulye a, jan ou vle, nou vle fè bèl kalite bèt yo ke ou te pwomèt lapè desann isit la fleri nan kay nou yo.

Nou vle kenbe lwen nou tout sa ki kontrè ak ou.

Ou pral gouvènen sou intelijans nou an, pou senplisite la nan lafwa nou; sou kè nou pou lanmou kontinyèl ke nou pral genyen pou ou e ke nou pral reviv lè nou resevwa Sentespri komune souvan.

Dye, O Divin kè, toujou rete nan mitan nou, pou beni aktivite espirityèl ak materyèl nou yo, pou sanktifye bonheur nou yo, pou nou leve doulè nou yo.

Si tout tan youn nan nou te gen malè a ofanse ou, sonje l 'oswa Jezi, ke ou gen yon kè bon ak gen kè sansib ak pechè a repanti.

Ak nan jou yo nan lapenn, nou pral konfyans soumèt a volonte diven ou. Nou pral konsole tèt nou panse ke yon jou ap vini lè tout fanmi an, sanble ansanm kè kontan nan syèl la, yo pral kapab chante glwa ou ak benefis ou pou tout tan.

Jodi a nou prezante konsakrasyon nou ba ou, atravè Imakil kè a nan Mari ak madanm bèl pouvwa li St Jozèf, se konsa ke avèk èd yo, nou ka mete l 'an pratik nan tout jou yo nan lavi nou.

Dous kè nan Jezi mwen, fè m 'renmen ou pi plis ak plis ankò.

Kè Jezi, vini wayòm ou an.

Konsekrasyon fanmi an pou kè sakre Jezi a

(avèk prezans yon prèt)

Preparasyon
Fanmi an ap prepare pou resevwa byen Seyè a, chèf, wa nan renmen nan kay li,

petèt avèk konfesyon ak kominyon.
Yo jwenn yon foto oswa yon statuèt nan Sentespri Kè a pou yo mete l nan yon plas onè.
Nan jou ki etabli a, prèt la ak fanmi ak zanmi yo envite pou seremoni an.

Fonksyon
Nou priye kèk priyè, omwen Kwayans la, Papa nou, Ave Maria.

Prèt la, beni kay la ak penti a (oswa statuèt la), adrese mo nan eklatman nan tout.
Lè sa a, tout moun ap li priyè a konsekrasyon.

Benediksyon nan kay la

Sac. - Lapè nan kay sa a

Tout moun - ak tout moun ki rete nan li.

Sac. - Èd nou an nan non Senyè a

Tout moun - ki te fè syèl la ak latè

Sac. - Seyè a avèk ou

Tout moun - Epi avèk Lespri ou!

Sac. - Seyè, Bondye ki gen tout pouvwa, beni, kay sa a, pou ke sante ka toujou boujonnen nan li,

bonte lapè, lanmou ak lwanj pou Papa a ak Pitit la ak Sentespri:

ak benediksyon sa a toujou rete sou moun ki ap viv nan li kounye a epi toujou. Amèn.

Tout moun - Koute nou, O Sen Sen, tout Toupisan Bondye Etènèl la, epi se pou m voye zanj ou soti nan syèl la,

ke ou vizite, gad, konfò, pwoteje ak defann fanmi nou. Pou Kris la, Seyè nou an, Amèn.

Benediksyon penti a (oswa statuèt)
Bondye ki gen tout pouvwa etènèl, ki aksepte adore imaj yo nan Sen ou yo, pou ke pa kontanple nou yo ap dirije imite bèl kalite bèt yo, deigned pou beni ak sanktifye imaj sa a (estati) dedye a kè a Sakre nan Sèl Pitit Litandan ou Jezikri, Seyè nou an, Jezikri, Seyè nou an, ak sibvansyon. ke nenpòt moun ki ap priye avèk lafwa devan Sakre Kè Pitit ou a, epi ki pral etidye pou onore li, jwenn favè pou merit li yo ak entèsyon li nan lavi sa a ak yon sèl jou laglwa etènèl. Pou Kris la, Seyè nou an, Amèn.

Lapriyè konsakrasyon
O Jezi, ki moun ki manifeste St Margaret Mary dezi a gouvènen ak kè ou sou fanmi kretyen - jodi a nou vle pwoklame wayote ou nan renmen sou fanmi nou yo.
Nou tout vle viv depi koulye a menm jan ou vle: nou vle fè bèl kalite bèt ou te pwomèt lapè isit la fleri nan kay nou.
Nou vle kenbe lwen nou tout sa ki nan akwochaj ak ou. Ou pral gouvènen sou intelijans nou an, pou senplisite la nan lafwa nou; sou kè nou pou lanmou kontinyèl ke nou pral genyen pou ou e ke nou pral reviv lè nou souvan resevwa Sentespri komune.
Dye, O Diven Kè, toujou rete nan mitan nou, pou beni aktivite espirityèl ak materyèl nou yo, pou sanktifye bonheur nou yo leve doulè nou yo.
Si tout tan youn nan nou te gen malè a ofanse ou, raple l 'oswa Jezi, ke ou gen yon kè bon ak gen kè sansib ak pechè a ki repanti.
Ak nan jou yo nan lapenn nou pral konfyans soumèt a volonte diven ou. Nou pral konsole tèt nou panse ke yon jou ap vini lè tout fanmi an, sanble ansanm kè kontan nan syèl la, yo pral kapab chante glwa ou ak benefis ou pou tout tan.
Jodi a nou prezante konsekrasyon nou yo nan kè a Immaculate nan Mari ak madanm bèl pouvwa li St Jozèf, se konsa ke avèk èd yo nou ka mete l 'an pratik nan tout jou yo nan lavi nou.
Dous kè nan Jezi mwen, fè m 'renmen ou pi plis ak plis ankò.
Kè Jezi, vini wayòm ou an.

Bon amann
Yon Papa nou, Bonjou Mari, se repo etènèl resite

Sac.: O Senyè Jezi, m remèsye ou jodi a ou te vle chwazi fanmi sa a tankou ou

epi ou vle toujou pwoteje li kòm pi renmen an nan kè ou.

Ranfòse lafwa ak ogmante charite nan tout: ban nou favè Bondye a toujou viv dapre kè ou.

Fè kay sa a imaj la nan kay ou nan Nazarèt ak tout moun se toujou zanmi fidèl ou yo. Amèn.

Nan fen a se kè a ekspoze nan plas la nan onè.

Pou viv selon lespri konsakasyon an, yo ta dwe pratike Apostol Lapriyè a:

1) ofri tout bagay sa yo nan kè sakre nan Jezi chak jou;

2) patisipe souvan nan Sentespri Mass ak komune, espesyalman nan premye vandredi nan mwa a;

3) priye ansanm nan fanmi an, petèt kolye Sentespri a oswa omwen dis Ave Maria.