KONSÈKASYON POU SPIRIT SEN

O Sentespri Lanmou ki soti nan Papa a ak Pitit la, yon sous inépuizabl nan favè ak lavi, pou ou mwen ta vle konsakre moun mwen an, sot pase mwen, prezan mwen, avni mwen, dezi mwen, chwa mwen, desizyon mwen, panse mwen, afeksyon mwen, tout sa ki pou mwen ak tout sa mwen ye. Tout moun mwen rankontre, moun mwen panse ke mwen konnen, moun mwen renmen ak tout sa lavi mwen pral antre an kontak avèk yo: tout bagay beni pa pouvwa limyè ou, chalè ou, lapè ou. Ou se Seyè epi ou bay lavi ak san fòs ou pa gen anyen ki san koupab. O Lespri Lanmou Etènèl, antre nan kè mwen, renouvle li epi fè li vin pi sanble ak Kè Mari, pou mwen kapab vin, kounye a ak pou tout tan, Tanp ak Tant Randevou prezans divin ou an.