KONSÈKASYON FANMI AN POU KOLE KONSÈY

Mwen pral beni kay yo kote imaj la nan kè mwen S. ekspoze ak onore.

Mwen pral pote lapè nan fanmi yo. Mwen pral konsole yo nan doulè yo. (Pwomès pou kè sakre pou ...

Sen Margaret Mari Alacoque).

Konsakasyon nan fanmi an se yon zak lafwa, nan renmen Jezikri;

reparasyon pou peche fanmi yo ak sosyete a pou profanasyon nan dwa Bondye;

konfyans nan èd divin;

nan angajman nan lavi kretyen dapre lalwa Bondye a.

Preparasyon
Fanmi an ta dwe prepare pou resevwa byen Seyè a, chèf, wa nan renmen nan kay li, petèt avèk konfesyon ak komune.

Yo jwenn yon foto oswa yon statuèt nan Sentespri Kè a pou yo mete l nan yon plas onè.

Nan jou ki fikse a, prèt la ak fanmi ak zanmi yo envite pou seremoni an.

Fonksyon
Nou priye kèk priyè, omwen Kwayans la, Papa nou, Ave Maria. Prèt la, beni kay la ak penti a, adrese mo nan eklatman nan tout.

Lè sa a, tout moun ap li priyè a konsekrasyon.

Benediksyon nan kay la

Sac. - Lapè nan kay sa a

Tout moun - ak tout moun ki rete nan li.

Sac. - Èd nou an nan non Senyè a

Tout moun - ki te fè syèl la ak latè

Sac. - Seyè a avèk ou

Tout moun - Epi avèk Lespri ou!

Sac. Beni, O, Senyè, Bondye ki gen tout pouvwa a, kay sa a, pou ou ka toujou mache nan li sante, bonte, lapè, lanmou ak lwanj pou Papa a ak Pitit la ak Sentespri: ak benediksyon sa a ap toujou rete sou konbyen a-Bits nan li kounye a epi toujou. Amèn.

Koute nou, O Sen Dye, tout-pisan Bondye ki p'ap janm fini, ak bonjou voye zanj ou soti nan syèl la vizite, gad, konfò, pwoteje ak defann fanmi nou yo. Pou Kris la, Seyè nou an, Amèn.

Benediksyon penti an
Bondye ki gen tout pouvwa a, ki p'ap janm fini an, ki aksepte adore imaj pèp Bondye ou yo, konsa, lè nou ap kontanple yo, nou imite bèl kalite yo, yo deyere pou beni ak sanktifye imaj sa a dedye a kè sakre pitit gason ou lan. Jezikri, epi akòde ke nenpòt moun ki va priye avèk lafwa devan Kè Sakre Pitit Gason ou a, epi ki pral etidye pou onore li, jwenn favè pou merit li yo ak entèsyon li nan lavi sa a ak yon sèl jou laglwa etènèl. Pou Kris la, Seyè nou an, Amèn.

Lapriyè konsakrasyon
O, Jezi, ki moun ki manifeste St Margaret Mari - dezi a gouvènen ak kè ou sou fanmi yo kretyen - nou vle pwoklame jodi a - wayote ou a renmen fanmi nou yo.

Nou tout vle viv depi koulye a - jan ou vle: - nou vle fè bèl kalite nou fleri nan kay nou yo - kote ou te pwomèt lapè a isit la.

Nou vle kenbe lwen nou tout sa ki nan akwochaj ak ou. Ou pral gouvènen - sou intelijans nou an, pou senplisite la nan lafwa nou; - sou kè nou pou lanmou kontinyèl - ke nou pral genyen pou ou - e ki nou pral reviv - souvan resevwa Sentespri komune.

Dye, O Divin kè, - toujou rete nan mitan nou, - beni aktivite espirityèl ak materyèl nou yo, - pou sanktifye bonheur nou yo - leve doulè nou yo.

Si tout tan youn nan nou - te gen malè a ofanse ou - raple l 'oswa Jezi, - ke ou gen yon kè bon ak gen kè sansib - ak pechè a ki repanti.

Ak nan jou yo nan lapenn - nou pral konfyans soumission - nan volonte diven ou. Nou pral konsole tèt nou pa panse - ke yon jou ap vini - nan ki tout fanmi an, - sanble kontan nan syèl la - yo pral kapab chante pou tout tan - glwa ou ak benefis ou yo.

Nou prezante ou jodi a - sa a konsakrasyon nou yo - atravè kè a Immaculate nan Mari - ak bèl pouvwa li yo marye nonm Jozèf, - pou ke ak èd yo - nou ka mete l 'an pratik - nan tout jou yo nan lavi nou.

Dous kè nan Jezi mwen, fè m 'renmen ou pi plis ak plis ankò.

Kè Jezi, vini wayòm ou an.

Bon amann
Yon Papa nou, Bonjou Mari, se repo etènèl resite

Sak.: O, Seyè Jezi, mwen di ou mèsi ke jodi a ou te vle chwazi fanmi sa a tankou ou ak toujou vle pwoteje li kòm pi renmen an nan kè ou.

Ranfòse lafwa ak ogmante charite nan tout: ban nou favè Bondye a toujou viv dapre kè ou.

Fè kay sa a imaj la nan kay ou nan Nazarèt ak tout moun se toujou zanmi fidèl ou yo. Amèn.

Nan fen a diplòm-souvni te siyen ak kè a S. yo mete nan plas la nan onè. Pou viv selon lespri konsakasyon an, yo ta dwe pratike Apostol Lapriyè a:

1) ofrann tout bagay chak jou nan kè Sentespri Jezi;

2) patisipe souvan nan Sentespri Mass ak komune, espesyalman nan premye vandredi nan mwa a;

3) priye ansanm nan fanmi an, petèt kolye Sentespri a oswa omwen dis Bonjou Mari.

  • Pou Itilizasyon Prive - Avèk bon apwobasyon nan apostolasyon nan lapriyè P.zza S. Fedele 4, Milan

Fanmi an……………………………………………………. jou …………………………… sou ………………………………… ..

Li konsakre solanèlman nan kè sen an nan Jezi

AK ACTS SA A

Rekonèt souverènte nan renmen nan Redanmtè diven an, ki sou modèl la nan sendika li ak legliz la, etabli Sentsèn nan nan maryaj ak mennen fanmi an pote soti nan gwo misyon ke li te konfye li a;

Pwomès, kòm yon "Legliz domestik" bay Li temwen nan edikasyon timoun yo, nan Aderans la an jeneral nan levanjil la ak ansèyman yo nan legliz la;

HOPES soti nan bonte a enfini nan kè l 'yo jwenn re-dedikasyon, sekirite nan lavi ak sante, èd ak pwoteksyon nan tout sikonstans.

Fanmi an tou te konsakre tèt li nan kè imakule nan MARYE

Moun ki prezan nan konsekrasyon an:

............................................................................................................

Konsekrasyon an te prezide pa ..................

Fanmi an…………………………….