Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Signore Jezi Kri, jodi a mwen konsakre tèt mwen ankò e san rezèv nan Kè Divin Ou.

Mwen konsakre kò mwen pou ou ak tout sans li yo, nanm mwen ak tout kapasite li yo, tout moun mwen.

Mwen konsakre ba ou tout panse, pawòl ak tout aksyon mwen, tout soufrans ak efò mwen, tout espwa, konsolasyon ak lajwa mwen.

An patikilye, mwen konsakre kè pòv mwen sa a pou ou pou li ka renmen ou sèlman e li ka konsome tèt li kòm yon viktim nan dife lanmou ou a.

Mwen gen konfyans nan Ou san rezèv epi mwen espere nan padon peche m yo grasa Mizèrikòd Enfini Ou.

Jezi
Jezi

Mwen mete tout enkyetid mwen yo ak enkyetid mwen yo nan men Ou. Mwen pwomèt pou m renmen w ak onore w jiska dènye moman nan lavi m, epi pou m gaye, otan m kapab, devosyon pou kè w ki pi sen.

Fè avè m sa ou vle, Jezi mwen, mwen pa merite lòt rekonpans pase glwa ou ak lanmou ki sen ou. Pran ofrann mwen an epi ban mwen yon plas nan Kè Divin Ou pou tout tan. Amèn.

Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Mirak lapriyè 30 jou pou Sen Jozèf

Mirak lapriyè 30 jou pou Sen Jozèf

Ki jan yo priye pou evite lagè nan Ikrèn

Ki jan yo priye pou evite lagè nan Ikrèn

Jou Valentine a toupre, tankou lapriyè pou moun nou renmen yo

Jou Valentine a toupre, tankou lapriyè pou moun nou renmen yo

Ki jan yo priye Kè Sakre Jezi a ak Novena Padre Pio a

Ki jan yo priye Kè Sakre Jezi a ak Novena Padre Pio a

7 priyè yo bay Santa Brigida yo dwe resite pou 12 ane

7 priyè yo bay Santa Brigida yo dwe resite pou 12 ane

4 konsèy pou fè fas ak genyen yon batay espirityèl

4 konsèy pou fè fas ak genyen yon batay espirityèl