Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Signore Jezi Kri, jodi a mwen konsakre tèt mwen ankò e san rezèv nan kè divin ou. Mwen konsakre kò mwen pou ou ak tout sans li yo, nanm mwen ak tout kapasite li yo, tout antye mwen. Mwen konsakre pou nou tout panse, pawòl ak tout aksyon mwen, tout soufrans ak travay mwen, tout espwa mwen, tout konsolasyon ak lajwa mwen.

An patikilye, mwen konsakre kè pòv sa a pou ou pou li ka sèlman renmen Ou epi konsome tèt li kòm yon viktim nan dife lanmou ou. Mwen gen konfyans nan Ou san rezèv e mwen espere nan padon peche m yo grasa Mizèrikòd Enfini Ou.

Jezi
Jezi

Mwen mete tout enkyetid mwen yo ak enkyetid mwen yo nan men Ou. Mwen pwomèt pou m renmen w ak onore w jiska dènye moman nan lavi m, epi pou m gaye, otan m kapab, devosyon pou kè w ki pi sen.

Fè avè m sa ou vle, Jezi mwen, mwen pa merite lòt rekonpans pase glwa ou ak lanmou ki sen ou. Pran ofrann mwen an epi ban mwen yon plas nan Kè Divin Ou pou tout tan. Amèn.

Atik ki gen rapò