CROWN nan 63 zanj gason an bon

1 MYSTERY oswa entansyon: Nan onè privilèj pou Imaculate Konsepsyon ou.

(10 fwa) O Mari ansent san peche, lapriyè pou nou ki vire pou ou

Glory Papa a ...

2nd mistè oswa entansyon: Nan onè nan privilèj la nan matènite divin ou.

(10 fwa) O Mari ansent san peche, lapriyè pou nou ki vire pou ou

Glory Papa a ...

3yèm MISTÈ oswa entansyon: Nan onè privilèj pou verite etènèl ou.

(10 fwa) O Mari ansent san peche, lapriyè pou nou ki vire pou ou

Glory Papa a ...

4yèm MISTÈ oubyen entansyon: Nan onè privilèj sipozisyon kòporèl ou.

(10 fwa) O Mari ansent san peche, lapriyè pou nou ki vire pou ou

Glory Papa a ...

5th MISTÈ oubyen entansyon: Nan onè nan privilèj la nan medyasyon Inivèsèl ou.

(10 fwa) O Mari ansent san peche, lapriyè pou nou ki vire pou ou

Glory Papa a ...

6th MYSTERY oswa entansyon: Nan onè nan privilèj la nan rle Inivèsèl ou.

(10 fwa) O Mari ansent san peche, lapriyè pou nou ki vire pou ou

Glory Papa a ...

PRAYE

Sonje byen, ki pi apa pou Bondye Manman Vyèj, ke li pa janm te konprann nan mond lan ke yon moun te rkre sou ou a souplès èd ou epi li te abandone. Mwen menm tou, anime pa konfyans sa yo, mwen tounen vin jwenn ou, pi pi bon kalite manman Vyèj, epi mwen vin mete tèt mwen devan ou, yon pechè dekouraje ak navre. Ou menm ki manman Pawòl la, pa rejte vwa pòv mwen an, men koute l byen epi byen tande mwen.

(3 fwa) O Mari ansent san peche, lapriyè pou nou ki vire pou ou

Glory Papa a ...