Lè yon pinisyon diven atribiye a maladi a

Maladi se yon mal ki boulvèse lavi tout moun ki antre an kontak avèk li e, sitou lè li afekte timoun yo, yo konsidere sa tankou yon pinisyon diven. Sa fè lafwa a mal paske li diminye li nan yon pratik sipèstisye ak yon Bondye ki pi sanble ak divinite kaprisyeuz payen pase Bondye kretyen yo.

Moun nan oswa timoun ki frape pa yon maladi sibi menmen soufrans fizik ak sikolojik. Manm fanmi li soufri yon chòk espirityèl ki mennen yo nan kesyon nenpòt sètitid yo te gen jiska moman sa a. Li pa dwòl pou yon kwayan panse maladi sa a, ki ap detwi lavi li ak fanmi li, se yon volonte diven.

 Panse ki pi komen se ke Bondye ka ba yo yon pinisyon pou yon fay yo pa konnen yo te komèt. Panse sa a se konsekans doulè a ​​te santi nan moman sa a. Pafwa li pi fasil pou kwè ke Bondye vle pini nou ak maladi pase al rann tèt li a sò a evidan nan chak nan nou ki pa ka prevwa.

Lè apot yo rankontre yon nonm avèg yo mande Jezi: kiyès ki fè peche, li menm oswa paran li, poukisa li te fèt avèg? Epi Senyè a reponn << Ni li pa fè peche, ni paran li >>.

Bondye Papa a "fè solèy li leve sou sa ki mal ak sa ki byen epi li fè lapli tonbe sou moun ki jis yo ak inguists yo."

Bondye ban nou kado lavi, travay nou se aprann di wi

Kwè ke Bondye pini nou ak maladi se menm jan ak panse ke li gratifye nou ak sante. Antouka, Bondye mande nou pou nou viv selon règ li te kite nou yo atravè Jezi e pou nou swiv egzanp li ki se sèl fason pou apwofondi mistè Bondye a e konsekan sa lavi a.

Li sanble enjis pou gen yon lespri pozitif pandan maladi ak aksepte desten yon sèl la men ...... li pa enposib