Lafwa se kwè nan Bondye ak nan tèt ou


Twòp fwa nou limite tèt nou, twòp fwa nou satisfè epi rete tann. Nou rete tann pou bagay sa yo chanje sou pwòp yo epi nou trennen tèt nou nan sitiyasyon alèz oswa relasyon ki petèt fè nou soufri. Nan lavi li rive souvan ke ou gen deside fèmen chapit enpòtan akòz anpil faktè imen, sikolojik, entim e menm espirityèl. Aji lojikman pa fasil; nan sèten sitiyasyon ou dwe fè fas ak nanm ou. An reyalite li ta ase pou koupe branch ki mouri yo pou libere nou, pou santi nouvo enèji ak santi yo kapab fè fas a lavi yon fason diferan, ki fè li plen ak nouvo objektif. Mwen pa panse ke li se yon chwa twò kretyen kite tèt li mouri pou altrwism. An reyalite, Krisyanis anseye nou jisteman respè pou tèt nou, akonpaye pa sa lòt moun. Pèsòn pa ta dwe janm pèmèt yo pilonnen diyite moun, pran avantaj de moun ki nan volonte, petèt sèlman pou yon benefis.

Lè sa rive, nou bezwen rasanble tout fòs nou epi anvan tout revandike lanmou pou tèt nou. Li enpòtan pou nou kwè seryezman, kòmanse koute, retire sansiblite natirèl, fè lavi trankil domine, redekouvwi ak bay sans lanmou pou lapè a, ak renmen jan Sent ekriti yo anseye nou. Apre yo tout, lavi rezève pou nou posiblite pou nou gen pou fè chwa ki mennen nan yon repo nan sa jiska yè nou konsidere kòm pwen fiks nou yo. Senyè a ban nou mwayen nesesè yo, ansèyman li, pou montre nou bon chemen pou nou swiv. Natirèlman, ale nan egare pa anyen nan zafè nou, kidonk nou dwe santi nou responsab pou reyalite ki finalman anmède kè nou epi ki rann lavi enposib pou nou. Si nou te koute epi mete an pratik sa yo te anseye nou yo, ireparable a ak tout sa ki fè nou mal pwobableman pa ta rive. Nou dwe gen kouraj pou nou kapab koupe sa ki ta riske fè tout yon plant malad. Lanmou pou Senyè a fè nou kwè ke tout bagay ki bò kote nou, ki lwen sijesyon li yo ak atansyon li anvè nou, se move.


Nan youn nan parabòl li yo, li te bay disip li yo lòd pou yo ale nan bouk nan mitan pèp la e pou yo pote pawòl Papa l, men tou pou yo souke sapat yo epi ale lwen kote yo ak ansèyman evanjelik yo pa t byen aksepte. Kisa sa ye si ou pa elimine sa ki mal nan lavi ou? Nou dwe gen fòs pou nou renmen jis nan fen anmè, byen ki depase limit la; kontinye renmen menm bagay la e ak plis fòs menm moun nou kwè pa ta dwe fè pati lavi nou ankò. Si nou konprann ke nou pa kapab ede pèsonn ankò akoz yon eleman negatif ki vire toutotou egzistans nou, e ke nou pou kont nou pa kapab libere tèt nou de li, san okenn ezitasyon nou mande Seyè a èd pou nou ka retire. objè a nan eskandal la. Enkoni a fè nou pè e pafwa anpeche dezi nou pou renesans ak chape. Poutan menm vid sa a, ki fè nou pè fè fas a, se yon alye, se pa yon lènmi. Ann goute l, koute l, chita pou n obsève li, epi n ap reyalize ke li pa pè menm jan li te sanble.