PRIYE POU IMPLORE lespri sen

Papa etènèl, nan non Jezikri ak nan lapriyè Bondye a nan vyèj Mari Immaculate la, voye m 'Sentespri a.

Vini non, Sentespri a, nan kè mwen epi mete l apa. Vini non, Papa pòv yo, epi leve m '. Vini non, otè de tout bon, ak konsole m '. Vini, limyè nan tèt ou, epi klere m '. Vini, konsolatè nanm, ak konsole m '. Vini, dous envite nan kè, epi pa ale nan m '. Vini non, vre rafrechisman nan lavi mwen, ak rafrechi m '. 3 Fè lwanj Papa a. Sentespri a, Lanmou p'ap janm fini an, Vini nan nou ak jalousi ou a, Viniw enflamasyon kè nou.

Papa etènèl, nan non Jezikri ak nan lapriyè Bondye a nan vyèj Mari Immaculate la, voye m 'Sentespri a.

Sentespri a, Bondye nan charite enfini, ban mwen lanmou sen ou. Sentespri, Bondye nan bèl kalite bèt, konvèti m '. Sentespri, Sous nan limyè nan syèl la, dissiper inyorans m 'yo. Sentespri a, Bondye nan pite enfini, sanktifye nanm mwen. Sentespri a, Bondye nan tout kontantman, kominike nan kè m 'yo.

Sentespri, ki abite nan nanm mwen, transfòme li epi fè li tout ou. Sentespri a, lanmou sibstansyèl pou Papa a ak Pitit la, toujou rete nan kè mwen. 3 Fè lwanj Papa a. Sentespri a, Lanmou p'ap janm fini an, Vini nan nou ak jalousi ou a, Viniw enflamasyon kè nou.

Papa etènèl, nan non Jezikri ak nan lapriyè Bondye a nan vyèj Mari Immaculate la, voye m 'Sentespri a.

Vini non, Sentespri a, epi ban mwen kado Sajès la. Vini non, Sentespri a, epi ban mwen kado nan entelijans. Vini non, Sentespri, epi ban mwen kado Konsèy la. Vini non, Sentespri a, epi ban mwen kado fòtrès la. Vini non, Sentespri a, epi ban mwen kado Syans lan. Vini non, Sentespri a, epi ban mwen kado Pitye ​​a. Vini non, Sentespri a, epi ban mwen kado Sentespri ki gen krentif pou Bondye. 3 Fè kè nou kontan Papa a. Sentespri a, Lanmou p'ap janm fini an, Vini nan nou ak jalousi ou a, Viniw enflamasyon kè nou.