Lapriyè nan kè kè a nan Mari

Lapriyè nan kè imak la nan Mary:

Konsakre nan fanmi an nan kè a Immaculate nan Mari

Vini non, O, Maria, epi deyé pou viv nan kay sa a. Menm jan legliz la ak tout limanite te konsakre nan kè Immaculate ou, se konsa nou pèmanan konfye ak konsakre fanmi nou nan kè Immaculate ou. Ou menm ki se manman favè divin, jwenn pou nou toujou viv nan favè Bondye a ak nan lapè nan mitan nou.
Rete avèk nou; nou akeyi ou avèk kè timoun yo, diy, men anvi toujou pou ou, nan lavi, nan lanmò ak nan letènite. Rete avèk nou pandan wt ap viv nan kay Zakari ak Elizabèt; ki jan ou te gen kè kontan nan kay la nan mari oswa madanm yo nan Kana; menm jan ou te manman apot Jan an. Pote nou Jezi Kris la, Way, verite ak lavi. Retire peche ak tout sa ki mal nan men nou.
Nan kay sa a dwe Manman Grace, Mèt ak Rèn. Bay chak moun nou don espirityèl ak materyèl nou bezwen yo; sitou ogmante lafwa, espwa, charite. Eksite nan mitan nou renmen anpil apa pou Bondye vokasyon.
Toujou rete avèk nou, nan jwa ak lapenn, e pi wo a tout asire ke yon jou tout manm fanmi sa a ansanm avèk ou nan paradi.

Kadri nan kè a nan Mari

I. - Kè ki pi sakre nan Mari toujou Vyèj ak Immaculate, kè apre sa yo ki an Jezi, pi a, ki pi apa a, ki pi nòb la ki te fòme nan men ki gen tout pouvwa a; Trè renmen kè sansib plen charite, mwen fè lwanj ou, mwen beni ou, epi mwen ofri ou tout respè yo mwen kapab. Bonjou Mari ... Sweet kè nan Mari pou mwen sali.

II. - Kè ki pi sakre nan Mari toujou Vyèj ak Immaculate, mwen ba ou mèsi enfini pou tout benefis yo pou lapriyè ou te resevwa. Mwen ini tèt mwen pou tout nanm ki pi chaje, pou mwen onore ou plis, pou fè lwanj pou ou. Bonjou Mari ... Sweet kè nan Mari pou mwen sali.

III. - Pi apa pou Bondye kè nan Mari toujou Vergane ak Immaculate, se fason ou apwoche m 'nan kè a renmen nan Jezi, ak pou ki Jezi tèt li mennen m' nan mòn lan mistik nan sentete. Bonjou Mari ... Sweet kè nan Mari pou mwen sali.

IV. - Kè ki pi sakre nan Mari toujou vyèj ak Immaculate, se pou ou nan tout bezwen mwen refij mwen an, konfò mwen; se glas la nan ki ou kontanple, lekòl la kote ou etidye leson yo nan Mèt diven an; kite m 'aprann nan men ou maksimòm nan l' yo, espesyalman pite a, imilite, dousè, pasyans, meprize nan mond lan ak pi wo a tout renmen an nan Jezi.

V. - Kè ki pi sakre nan Mari toujou Vyèj ak Immaculate, fotèy charite ak lapè, mwen prezante kè m 'ba ou, menm si ajite ak defòme pa pasyon éfréné; Mwen konnen li pa diy pou yo ofri ou, men pa refize l 'soti nan pitye; pirifye li, sanktifye li, ranpli li ak lanmou ou ak lanmou nan Jezi; retounen li nan sanble ou, pou ke yon jou avèk ou ka beni pou tout tan. Bonjou Mari ... Sweet kè nan Mari pou mwen sali.

Konsakrasyon nan kè a Immaculate nan Mari

O, Mari, manman ki pi emi mwen an, mwen ofri pitit ou a jodi a, epi mwen konsakre pou tout tan nan kè Immaculate ou tout sa ki rete nan lavi mwen, kò mwen an ak tout mizè li yo, nanm mwen ak tout feblès li yo, kè mwen ak tout afeksyon li yo ak dezi, tout priyè yo, travay, renmen, soufrans ak lit yo, espesyalman lanmò mwen ak tout sa ki pral akonpaye li, doulè ekstrèm mwen ak agoni dènye m 'yo.

Tout bagay sa a, manman m ', mwen ini li pou tout tan e definitivman nan renmen ou, nan dlo nan je ou, nan soufrans ou! Manman ki pi dous mwen an, sonje pitit gason ou sa a ak konsekrasyon li fè nan tèt li nan kè vakabon ou, e si mwen, simonte pa dezespwa ak tristès, pa twoub oswa kè sere, pafwa mwen ta bliye ou, lè sa a, ... Manman m, mwen mande ou e mwen sipliye ou, pou renmen ou pote nan Jezi, pou blesi li yo ak pou san li, pwoteje m 'tankou pitit gason ou yo epi yo pa abandone m' jouk mwen la avèk ou nan tout bèl pouvwa. Amèn.

O manman gason ak pèp, ou ki santi matènèlman tout lit yo ant byen ak mal, ant limyè ak fènwa, ki souke monn kontanporen an, akeyi kriye nou ki, jan Sentespri a te deplase, nou adrese dirèkteman a kè ou ak anbwase, ak renmen nan manman an ak sèvitè a, mond sa a imen nou, ki nou konfye ak konsakre ou, plen ajitasyon pou terès ak p'ap janm fini an sò a nan gason ak pèp. Anvan ou, Manman Kris la, devan kè Immaculate ou, mwen swete jodi a, ansanm ak tout legliz la, yo rantre nan Redanmtè nou yo nan konsekrasyon li pou mond lan ak pou moun, ki moun ki sèlman nan kè l 'gen pouvwa a nan ... jwenn padon ak akizisyon reparasyon. Ede nou simonte menas mal ...
Soti nan grangou ak lagè, mete nou gratis! Soti nan peche kont lavi moun depi solèy leve, delivre nou! Soti nan lahèn ak degradasyon diyite pitit Bondye yo, delivre nou! Soti nan tout kalite enjistis nan lavi sosyal, nasyonal ak entènasyonal, libere nou! Soti nan fasilite nan pilonnen kòmandman Bondye yo, delivre nou! Soti nan peche kont Sentespri a, delivre nou! Delivre nou!
Aksepte, o manman Kris la, kri sa a plen soufrans sosyete tout antye! Pouvwa enfini nan lanmou ki gen kè sansib devwale ankò nan istwa mond lan. Se pou li sispann sa ki mal ak transfòme konsyans.
Nan kè Immaculate ou a revele limyè a nan espwa pou tout moun! Amèn.

Jan Pòl II

Litanies pou kè kè Mari a

Seyè, gen pitye. Seyè, gen pitye.
Kris, mizèrikòd, Kris, pitye.
Seyè, gen pitye. Seyè, gen pitye.

Kris, koute nou. Kris, koute nou.
Kris, tande nou. Kris, tande nou.

Papa nou ki nan Syèl la, ki se Bondye, gen pitye pou nou
Redanmtè pitit gason mond lan, ki se Bondye, gen pitye pou nou
Sentespri a, ki se Bondye, gen pitye pou nou
Sen Trinite a, ki se yon sèl Bondye, gen pitye pou nou

Kè ki pi Sakre nan Jezi, gen pitye pou nou.

Anpil sakre kè nan Mari, priye pou nou

Sakre Kè nan Mari, vin ansent san peche, priye pou nou

Sakre Kè Mari, plen favè, priye pou nou

Sakre Kè Mari, beni nan mitan tout kè, priye pou nou

Sakre Kè Mari, ki apa pou Bondye Trinite a, lapriyè pou nou

Sakre Kè Mari, imaj pafè nan kè Jezi, priye pou nou
Sakre Kè Mari, objè satisfaksyon Jezi, priye pou nou
Sakre Kè Mari, ki fèt dapre kè Bondye a, lapriyè pou nou
Kè Sakre nan Mari, ke ou se yon sèl ak sa yo ki an Jezi, priye pou nou
Sakre Kè Mari, glas Pasyon Jezi, priye pou nou
Sakre Kè Mari, gwo twou san fon imilite, priye pou nou
Sakre Kè Mari, twòn pitye, priye pou nou
Kè sakre Mari a, gwo founo dife nan renmen diven, priye pou nou
Sakre Kè Mari, lanmè bonte, priye pou nou
Kè Sakre nan Mari, Prodigy nan pite ak inosan, priye pou nou
Kè Sakre nan Mari, glas nan pèfeksyon diven, priye pou nou
Sakre Kè Mari, ki prese sante mond lan avèk pwomès ou yo, priye pou nou
Sakre Kè Mari, kote san Jezi a te fòme,

pri redanmsyon nou an, priye pou nou
Sakre Kè Mari, ki fidèlman veye pawòl Jezi yo, priye pou nou
Kè Sakre nan Mari, pèse pa nepe nan doulè, priye pou nou
Kè Sakre nan Mari, ki maltrete pa afliksyon nan Pasyon Jezi a, lapriyè pou nou
Sakre Kè Mari, kloure sou kwa ak Jezi, lapriyè pou nou
Sakre Kè Mari, antere nan doulè nan lanmò Jezi, priye pou nou
Kè Sakre nan Mari, leve soti vivan nan kè kontan nan Rezirèksyon an nan Jezi, lapriyè pou nou
Kè Sakre nan Mari, konble ak dousè nan Asansyon an nan Jezi, lapriyè pou nou
Sakre Kè nan Mari, ki te ranpli avèk nouvo gras

nan desandan Sentespri a, priye pou nou
Sakre Kè Mari, refij peche, priye pou nou
Sakre Kè Mari, konsolasyon moun ki aflije yo, lapriyè pou nou
Sakre Kè Mari, espwa ak sipò pou sèvitè ou yo, priye pou nou
Sakre Kè Mari, èd Agoniseurs yo, priye pou nou
Kè Sakre nan Mari, kè kontan nan zanj yo ak Sen, priye pou nou

Ti Mouton Bondye, ki retire peche mond lan, padonnen nou, Seyè.
Ti Mouton Bondye, ki wete peche mond lan, tande nou, Seyè.
Ti Mouton Bondye, ki wete peche mond lan, gen pitye pou nou.

Mari, Vyèj san tach, dous ak enb nan kè,

fè kè m sanble ak kè Jezi a.

PRIYE. O, Bondye ki gen bonte, ke ou te ranpli kè Sen an ak Immaculate nan Mari ak santiman yo nan pitye ak tandrès, nan ki kè a nan Jezi te toujou Penetration, bay moun ki respekte Vyèj kè sa a, yo kenbe konfòmite pafè jouk lanmò. ak kè Sen an nan Jezi ki abite ak ap gouvènen sou syèk yo. Se konsa'l ye.