Levanjil ak Sen jounen an: 13 Desanm 2019

Liv Ezayi 48,17-19.
Senyè a, Redanmtè ou a, Sen Izrayèl la di konsa:
Se mwen menm, Seyè a, Bondye nou an, k'ap moutre nou sa pou nou ka fè.
Si ou te obeyi kòmandman m 'yo, byennèt ou ta tankou yon rivyè, jistis ou tankou vag lanmè.
Pitit pitit ou yo ta dwe tankou sab epi fèt soti nan zantray ou tankou grenn nan tèren; li pa ta janm retire oswa efase non ou devan mwen. "

Psalms 1,1-2.3.4.6.
Benediksyon pou moun ki pa swiv konsèy mechan yo,
pa pran reta nan chemen pechè yo
epi li pa chita nan konpayi moun fou.
men li resevwa lwa Senyè a,
lwa li medite lajounen kou lannwit.

Li pral tankou yon pyebwa plante nan vwa dlo,
ki pral pote fwi nan tan li yo
ak fèy li yo p'ap janm tonbe;
tout travay li ap reyisi.

Se pa konsa, pa konsa mechan yo:
men tankou pay ke van an gaye.
Seyè a ap veye sou chemen moun ki mache dwat yo,
Men, chemen mechan yo ap disparèt.

Soti nan Levanjil Jezikri a selon Matye 11,16-19.
Lè sa a, Jezi di foul moun yo: «Ki moun mwen pral konpare jenerasyon sa a? Li sanble ak timoun sa yo ki chita sou kare k ap vire lòt konpayon yo epi di:
Nou te jwe flit ou epi ou pa t 'danse, nou te chante yon plenn epi ou pa t kriye.
Jan vini, ki moun ki pa manje ni bwè, epi yo di: Li gen yon move lespri.
Moun Bondye voye nan lachè a vini, li manje, li bwè, epi yo di: Men yon glouton ak yon bwè, zanmi pèseptè ak pechè. Men sajès li fè jistis pa travay li ».

13 DESANM

SAINT LUCIA

Syracuse, twazyèm syèk - Syracuse, 13 Desanm 304

Li te rete nan Syracuse, li ta mouri yon martyr anba pèsekisyon an Diocletian (alantou ane a 304). Zak yo nan matrisyon li pale de tòti atròs enflije sou li pa prefèk Pascasio a, ki moun ki pa t 'vle banza a siy ekstraòdinè yo ke Bondye te montre nan li. Jis nan katakonb yo nan Syracuse, pi gwo a nan mond lan apre sa yo ki nan lavil Wòm, yo te yon epigraf mab XNUMXyèm syèk yo te jwenn ki se temwayaj la pi ansyen nan kil la nan Lucia.

SAINT LUCIA PRAYERS

O bèl pouvwa Saint Lucia, ou menm ki te viv eksperyans difisil nan pèsekisyon, jwenn nan men Seyè a, yo retire nan kè moun yo nenpòt ki rezon vyolans ak tire revanj. Li bay konsolasyon pou frè nou yo ki gen maladi ki pataje eksperyans pasyon Kris la. Se pou jèn yo wè nan ou ke ou te ofri tèt nou antyèman bay Seyè a, modèl la nan yon lafwa ki bay oryantasyon nan tout lavi. O jenn madanm, pou selebre nesans ou nan syèl la, pou nou menm ak pou istwa nou chak jou, yon evènman nan favè Bondye, nan travay charite fratènèl, nan yon esperans pi vivan ak yon konfyans plis natif natal. Amèn

Priyè pou S. Lucia

(konpoze pa Angelo Roncalli Patriyach nan Venice ki pita te vin Pap Jan XXIII)

O bèl pouvwa Saint Lucia, ou ka asosye tout bèl pouvwa a nan matiyè ak pwofesyon lafwa a, jwenn pou nou pouw verifye verite levanjil yo aklè epi mache fidèlman selon ansèyman Sovè a. O Siracusana Vyèj, vin limyè nan lavi nou ak modèl nan tout aksyon nou yo, pou ke, apre imite ou isit la sou latè, nou ka, ansanm ak ou, jwi vizyon an nan Seyè a. Amèn.

Atik ki gen rapò