Mache chak jou nan lafwa: vrè sans lavi a

Jodi a nou reyalize ke lanmou pou pwochen se manyak soti nan kè a nan moun ak peche ap vin mèt absoli. Nou konnen pouvwa vyolans, pouvwa ilizyon, pouvwa manipilasyon mas, pouvwa zam; jodi a nou ap manipile epi, pafwa, atire pa moun ki mennen nou kwè nan tout sa yo di.
Nou vle endepandans nou de Bondye .. Nou pa rann nou kont ke lavi nou ap vin san konsyans, yon prensip enpòtan ki pèmèt nou opere lè nou bay jistis ak onètete valè.


Pa gen anyen ki deranje desans imen, pa menm desepsyon nan reyalite, tout bagay parèt pwòp, onèt. Nou antoure pa nouvèl initil ak televizyon reyalite ki vle jwenn notoryete ak revni fasil yo se prèv sa a. T'ap nonmen non pouse moun pi plis ak plis nan direksyon pou peche (ki se izolman nan men Bondye) ak rebelyon; kote moun vle nan sant lavi li, Bondye ekskli, epi vwazen li tou. Menm nan esfè relijye a, konsèp peche a vin abstrè. Espwa ak atant yo baze sèlman sou lavi sa a e sa vle di ke mond lan ap viv nan dezespwa, san espwa, vlope nan mizè nanm nan. Se konsa, Bondye vin yon figi alèz paske nonm vle yo dwe nan sant lavi li. Limanite ap tonbe e sa fè nou reyalize ki jan nou san fòs. Li fè mal pou wè konbyen moun ki fè espre kontinye fè peche paske atant yo se sèlman pou lavi sa a.


Natirèlman li difisil pou nou se vre kwayan nan tan sa yo, men nou dwe kenbe nan tèt ou ke nenpòt silans bò kote fidèl yo vle di ke yo wont pou Levanjil la; e si nou chak gen yon travay, nou dwe kontinye akonpli li, paske nou se moun lib pou renmen ak sèvi Kris, malgre advèsite ak enkredilite nan mond lan. Travay sou tèt nou ak lafwa se yon vwayaj chak jou ki ogmante eta a nan konsyans fè nou reyalize, chak jou plis, nati vre nou yo ak avèk li siyifikasyon nan lavi yo.