Petisyon bay dam nou an Medjugorje pou di jodi a 25 jen

PWOVIZYON POU QEN LA PEACE

O Manman Bondye ak Mari Manman nou an, Rèn nan lapè, avèk ou nou fè lwanj ak di Bondye mèsi Bondye ki te ban nou ban nou kòm vre Manman nou an ki montre nou chemen an nan lapè ak delivre nou an, ak kòm Rèn ou jwenn pou nou soti nan Seyè a byen yo nan lapè ak rekonsilyasyon. Nan plizyè fason ou pale ak nou, pwoteje nou epi lapriyè pou nou e avèk lanmou manman ou konkeri kè pitit pitit peche ou yo pou mennen yo bay Pitit Jezi a. Fè benediksyon ak mèsi! Tankou nan kè matènèl ou a, O Mari, gen plas pou tout pitit ou yo, menm pou moun ki pèse kè ou lè ou pèdi tèt ou nan peche, se konsa lanmou nou ka anbrase frè yo, san eksepte nenpòt moun, epi vin lapriyè pou yo. Charite a ke ou, O Manman, anseye nou nan lapriyè akeyi ak ap viv, ka ini pitit ou youn ak lòt. Akonpaye nou, O Pi Sentespri Vyèj, nan angajman konvèsyon chak jou nou yo ak sanktifikasyon paske, ede ou, nou simonte lènmi nan nanm nou yo ak limanite avèk lapriyè, patisipasyon nan sakreman yo, jèn, charite ak renouvle desizyon pou nou Bondye. Se pou kè a nan pyete nou yo ak nan tout lavi nou dwe Sakrifis Ekaristik la nan kò a ak san nan Jezi Kris la, Pitit ou ak Sovè nou an. Nou vle resevwa l 'souvan epi ak rekonesans nan Sentespri komune, adore l' vrèman prezan nan Sentsèn yo te fè lwanj ak pou fè reparasyon pou, avèk lafwa ak renmen, peche yo ak ki moun li se peche li. Se pou ou, Mari, "ekaristik" fanm, gid nou nan fè apa pou Bondye bay Bondye chak jou nan lavi nou, fè fason Kris la nan lavi pwojè lavi nou. * Kwa Senyè a, pyebwa lavi a, se pou nou sali, viv apa pou Bondye ak gerizon; anvizaje nan mistè li ak venere mennen nou yo patisipe nan pasyon an redanmsyon nan Kris la, pou ke nan kwaze nou yo Bondye pouvwa pou fè lwanj. Nou vle viv konsakrasyon nou pou ou, O Vyèj Immaculate, pou nou ini avèk santiman ak entansyon nan kè ou nan Manman nan Legliz la ak nan limanite. Nou vle, sitou ak lapriyè nan Sentespri Rosary a, lapriyè pou lapè e konsa konfye lavi nou, fanmi nou yo ak tout limanite nan ou. O Manman Pawòl la te fè moun, ou te ban nou Kris la, chemen nou, verite ak lavi. Li gide nou, eklere nou epi kominike Lavi nan Lespri a ak Pawòl li, Se poutèt sa nou vle kenbe Pawòl Bondye a nan yon kote ki vizib nan kay nou yo kòm yon siy nan prezans li ak yon apèl konstan nan li ak, selon egzanp ou a, Mari. , nan kote ki pi entim nan kè nou kenbe li, kalkile li epi li mete l 'an pratik. O Mari, Rèn pou lapè, ede nou viv chemen lapè a, pou "lapè", pou lapriyè ak ekspye pou lapè nan Legliz la ak nan limanite, temwen epi bay lapè bay lòt moun. Se pou nou pataje chemen lapè nou an ak tout moun ki gen bon volonte. O Manman Legliz la ki avèk lapriyè ou soutni priyè nou yo, jwenn pou nou ak nou menm kado Sentespri a pou Legliz la, pou w ka jwenn inite li, yon sèl kè ak yon sèl nanm nan Kris la, avèk ou epi avèk ... siksesè nan apot Pyè a, yo dwe yon enstriman nan rekonsilyasyon nan chak moun ak Bondye ak nan yon sivilizasyon nouvo nan renmen. Lè nou angaje tèt nou pou n viv dapre dezi manman nou yo, mete Bondye an premye nan lavi nou, nou pral "men kouraj ou" nan direksyon mond lan kwayan pou li ka louvri tèt li bay kado lafwa ak lanmou pou Bondye. Kòman nou pa ka rekonesan pou ou, Mari, pou tout gras lavi nouvo avèk Bondye ak lapè Senyè a fè nou pase atravè ou, asosye ou avèk pasyon redanmtè li. Mèsi poutèt ou, O manman ak Rèn nan lapè! Se pou benediksyon matènèl ou a, O Mari, manman dous nou an, desann sou nou chak, sou fanmi nou yo, (sou fanmi eklezyal nou an, Kominote Marian, Oasis pou lapè), sou Legliz la ak sou tout limanite. Nan non Papa a ak Pitit la ak Sentespri a.

Lapriyè sa a ka priye nenpòt ki moun ki te aksepte apèl yo nan Mari Rèn nan lapè. Nan li li ka jwenn pwòp "figi li" nan pitit gason / pitit fi Mari Rèn nan lapè ak renouvle angajman espirityèl li kòm yon bezwen pou reponn a renmen resevwa nan manman Mari. Nan kominote a nan Sardinia, se siplikasyon an lapriyè nan okazyon nan viji nan premye samdi nan mwa a ansanm ak pati santral la nan fòmil la nan konsekrasyon a Jezi pa vle di nan Mari, nan St Louis M. grignon nan Montfort. Lapriyè sa a te ekri pa Papa Davorin Dobaj nan Oasis Kominote a Marian nan lapè nan Ussana (Ca).

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"